شرکت ماد زیست فن آور بین الملل

شرکت مادزیست فن آور بین الملل، شرکت تولیدی – بازرگانی می باشد که هدف اولیه آن، بومی سازی تکنولوژی و انتقال دانش فنی تولید تجهیزات پزشکی خاص به کشور و تولید محصولاتی بوده است که هم نیازهای مصرفی کشور را برآورده سازد و هم پتانسیل ارزآوری و جلوگیری از خروج ارز به کشور را داشته باشند.
در همین راستا، با توجه به نیازهای کشور، تولید در حوزه تجهیزات پزشکی در اولویت برنامه های اجرایی این شرکت قرار گرفت و تمام برنامه ریزی ها در حیطه تولید محصولات فن آورانه و تولید گام به گام تجهیزات پزشکی با کیفیت بالا و قابل رقابت در بازاراهای بین المللی انجام یافته است.
این شرکت در زمینه بازرگانی، بر خرید و فروش ایمپلنت های ارتوپدی، تجهیزات پزشکی و دستگاههای مبتنی بر فناوری های نوین فعالیت دارد.