ویدئوهای شرکت ماد زیست فن آور بین الملل

معرفی شرکت تجهیزات پزشکی ماد زیست فن آور بین الملل

 

 

 

معرفی دستگاه شوک اتوماتیک

 

 

 

معرفی استنت آنویسم

 

 

 

نحوه کار با دستگاه ونتیلاتور پرتابل SAVe

 

 

فیبریلاسیون بطنی | دفیبریلاتور پرتابل | شوک اتوماتیک

 

 

 

آنوریسم و تاثیر استنت آنوریسم