اسلولار درمال ماتریکس و رادیوتراپی در بازسازی پستان

در این مطلب به بررسی تاثیر رادیوتراپی در محل استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان می پردازیم.


استفاده از رادیوتراپی در بازسازی پستان در محل استفاده از اسلولار درمال ماتریکس

به نظر می رسد استفاده روزافزون از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) برای بازسازی پستان پس از ماستکتومی ، عمل جراحی را ساده تر کرده است و نتیجه بازسازی را بهبود داده است. به دلیل اعمال مراحل لازم در آماده سازی، ADM ایمن می باشد و دارای موارد منع مصرف جزئی هستند که در مقایسه با فلپ های اتولوگ عمل جراحی ساده تر را امکان پذیر می کند و رضایت بالایی از بیماران گزارش شده است.

متأسفانه، ادعای میزان بالای عوارض ناشی از رادیوتراپی در محل ایمپلنت، به ویژه هنگامی که پرتودرمانی قبل از جراحی بازسازی انجام می شود، استفاده از این تکنیک با ملاحظات بیشتری پیشنهاد می شود. برای ارائه تجزیه و تحلیل جامع در این زمینه ، مقالات منتشر شده پس از سال 2005 به طور سیستماتیک بررسی شد و نتایج بالینی ثبت شد. بر اساس متاآنالیز داده ها ، تأثیر منفی پرتودرمانی یا همان رادیوتراپی بر بازسازی پستان آشکار است.

عوارض پس از بازسازی پستان همراه با رادیوتراپی یا بدون رادیوتراپی

بیش از 11 مقاله به وضوح افزایش عدم موفقیت در بازسازی پستان بالاخص نکروز و عفونت پوست را پس از رادیوتراپی گزارش کرده اند. در هفت مقاله گزارش شده است که شیوع انقباض کپسولی در بازسازی با اسلولار درمال ماتریکس (ADM) کم (3٪) می باشد، اما شیوع انقباض کپسولی در بازسازی های همراه با رادیوتراپی به 12٪ افزایش می یابد. سایر شرایط ، مانند باز شدن زخم ، هماتوم ، ریپلینگ (موج دار شدن پوست) یا مهاجرت ایمپلنت ، توسط همه جراحان به طور یکسان گزارش نشده است.

افزایش احتمال عدم موفقیت در بازسازی به دلیل رادیوتراپی

همانطور که در جدول مشاهده می شود عدم موفقیت در بازسازی همراه با رادیوتراپی 14٪ می باشد در حالیکه بازسازی بدون رادیوتراپی 4٪ احتمال شکست دارد.به طور کل، رادیوتراپی به طور قابل توجهی خطر نکروز پوست و انقباض کپسولی و همچنین نیاز به خروج ایمپلنت از کاپ پستان را افزایش می دهد.
 

جدول ۱: نرخ عوارض بعد از بازسازی پستان با وجود رادیوتراپی یا بدون رادیوتراپی

اسلولار درمال ماتریکس و رادیوتراپی در بازسازی پستان

 

Reference:Valdatta L, Cattaneo AG, Pellegatta I, Scamoni S, Minuti A, Cherubino M. Acellular dermal matrices and radiotherapy in breast reconstruction: a systematic review and meta-analysis of the literature. Plast Surg Int. 2014;2014:472604. doi: 10.1155/2014/472604. Epub 2014 May 21. PMID: 24987526; PMCID: PMC4055390.

 


کاهش پاسخ التهابی سیستمیک با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل پروگزیمال فمور

در این مطلب به مقایسه درمان شکستگی های اینترتروکانتریک با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل پروگزیمال فمور و همی آرتروپلاستی و کاهش پاسخ التهابی سیستمیک پرداختیم.

مقرون به صرفه بودن اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی فوری پستان بر پایه پروتز

در این مطلب به بررسی مقرون به صرفه بودن اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی فوری پستان بر پایه پروتز پرداختیم.

رکتوپکسی برای افتادگی رکتوم

در این مطلب به بررسی  رکتوپکسی برای افتادگی رکتوم پرداختیم.

بازسازی دو مرحله ای پستان به همراه اسلولار درمال ماتریکس در بیمار رادیوتراپی شده

در این مطلب به بررسی بازسازی دو مرحله ای پستان به همراه ADM در بیمار رادیوتراپی شده پرداختیم.

اصلاح سیماستیا در بازسازی پستان به همراه اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی سیماستیا در بازسازی پستان پرداختیم و در ادامه روش علامت گذاری آن را بررسی کردیم.

نتایج عملکردی پس از رکتوپکسی به روش لاپاراسکوپی به همراه مش سنتتیک و اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به مطالعه کمی برای کشف نتایج پس از رکتوپکسی به روش لاپاراسکوپی برای پرولاپس رکتوم پرداختیم.

بازسازی دیواره شکم با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس و درمان زخم با فشار منفی

در این مطلب به بررسی بازسازی دیواره شکم با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس و درمان زخم با فشار منفی پرداختیم.

ایمنی ناشی از استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در جراحی لگن

در این مطلب به بررسی میزان عوارض و تجربه استفاده از اسلولار درمال ماتریکس(ADM) در جراحی رکتوپکسی رکتوم به روش لاپاراسکوپی پرداختیم.

کاربرد اسلولار درمال ماتریکس در پزشکی زنان یا ژینوکولوژی

در این مطلب به بررسی کاربرد اسلولار درمال ماتریکس در پزشکی زنان یا ژینوکولوژی (Gynaecology) پرداختیم.

بازسازی پستان جهت تعویض پروتز قبلی به همراه اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی بازسازی پستان جهت تعویض پروتز قبلی به همراه اسلولار درمال ماتریکس پرداختیم.

تاثیر ضخامت و سطح اسلولار درمال ماتریکس بر بازسازی مستقیم پستان به همراه پروتز

در این مطلب به بررسی تاثیر ضخامت و سطح اسلولار درمال ماتریکس (ADM) بر بازسازی مستقیم پستان به همراه پروتز پرداختیم.

ویژگی ها و نتایج بیماران تحت ترمیم فتق پارازوفاژیال با استفاده از مش بیولوژیک

در این مطلب به بررسی ویژگی ها و نتایج بیماران تحت ترمیم فتق پارازوفاژیال با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس می پردازیم.

جراحی زیبایی اندام تناسلی با اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به معرفی روش جدید برای جراحی زیبایی اندام تناسلی که یک رویکرد 2 مرحله ای آسان به همراه اسلولار درمال ماتریکس(ADM) می باشد می پردازیم.

عوارض و میزان عود رکتوپکسی همراه با مش بیولوژیک و مش مصنوعی

در این مطلب به بررسی و مقایسه عوارض و میزان عود رکتوپکسی همراه با مش بیولوژیک (اسلولار درمال ماتریکس(ADM)) و مش مصنوعی پرداختیم.

استفاده از مش کلاژن در عمل جراحی پریتونیت (PROPHYBIOM)

در این مطلب به بررسی استفاده از مش کلاژن در عمل جراحی پریتونیت (PROPHYBIOM) پرداختیم.

نتایج مش بیولوژیک در مقابل مش سنتتیک در CDC کلاس 3 و 4 بازسازی دیواره ابدومینال شکم باز

در این مطلب به بررسی نتایج مش بیولوژیک در مقابل مش سنتتیک در CDC کلاس 3 و 4 بازسازی دیواره ابدومینال شکم باز پرداختیم.

مقایسه نتایج بازسازی پستان با اسلولار درمال ماتریکس با برند مختلف در بازه سه ماه تا دو سال

در این مطالعه به بررسی نتایج بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس برندهای مختلف پرداختیم.

افزایش میزان بقای چربی پس از پیوند چربی (فت گرفت) با اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی افزایش میزان بقای چربی پس از پیوند چربی (فت گرفت) با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس می پردازیم.

تکنیک استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان

در این مطالعه به بررسی تکنیک استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان و مقایسه با روش سنتی می پردازیم.

اسلولار درمال ماتریکس سه بعدی برای بازسازی پستان به روش پری پکتورال

در این مطلب اسلولار درمال ماتریکس سه بعدی برای بازسازی پستان به روش پری پکتورال را معرفی می کنیم.

ایمنی ناشی از استفاده از اسلولار درمال ماتریکس(ADM) در جراحی لگن

در این تحقیق میزان عوارض و تجربه استفاده از اسلولار درمال ماتریکس(ADM)  در جراحی رکتوپکسی رکتوم به روش لاپاراسکوپی بررسی شده است.

اسلولار درمال ماتریکس در بافت رادیوتراپی شده در بازسازی پستان بر پایه پروتز و اکسپندر

در این مطلب به برررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس(ADM) در بافت رادیوتراپی شده در بازسازی پستان بر پایه پروتز و اکسپندر پرداختیم.

اسلولار درمال ماتریکس و مش های مصنوعی در بازسازی پستان مبتنی بر پروتز

در این مطلب به بررسی اسلولار درمال ماتریکس و مش های مصنوعی مورد استفاده در بازسازی پستان مبتنی بر پروتز پرداختیم.

تاثیر رادیوتراپی بر اسلولار درمال ماتریکس و تشکیل کپسول در بازسازی پستان

در این مطلب به بررسی نتایج بالینی تاثیر رادیوتراپی بر اسلولار درمال ماتریکس و تشکیل کپسول در بازسازی پستان پرداختیم.

بررسی عملکرد فعلی بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در میان جراحان پستان – پلاستیک

در این مطلب به بررسی عملکرد فعلی بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در میان جراحان پستان-پلاستیک پرداختیم.

استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در جراحی های ترمیمی و زیبایی پستان

در این مطلب به بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در جراحی های ترمیمی و زیبایی پستان پرداختیم.

اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان تحت رادیوتراپی

در این مطلب به بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در بازسازی پستان تحت رادیوتراپی پرداختیم.

بررسی عملکرد فعلی اسلولار درمال ماتریکس در میان جراحان پستان-پلاستیک

در این مطلب به بررسی عملکرد فعلی اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در جراحی بازسازی پستان-پلاستیک پرداختیم.

استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی فوری پستان با تیشو اکسپندر و رادیوتراپی

در این مطلب به بررسی نتایج استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در بازسازی فوری پستان با تیشو اکسپندر و رادیوتراپی پرداختیم.

تکامل تکنیک ها در 2 دهه در استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان

در این مطلب به بررسی تکامل تکنیک ها در 2 دهه در استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان پرداختیم.

بازسازی 200 پستان به روش پری پکتورال با جایگذاری مستقیم پروتز همراه با اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی بازسازی 200 پستان به روش پری پکتورال با جایگذاری مستقیم پروتز همراه با اسلولار درمال ماتریکس در فالو آپ 36 ماهه پرداختیم.

اسلولار درمال ماتریکس مشبک برای بازسازی دو مرحله ای پستان

در این مطلب به بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس مشبک (اصطلاحا مش شده) برای بازسازی دو مرحله ای پستان می پردازیم.

اثرات استفاده از اسلولار درمال ماتریکس و تزریق چربی بر فیبروز ناشی از رادیوتراپی

در این مطلب اثرات استفاده از اسلولار درمال ماتریکس و تزریق چربی بر فیبروز ناشی از رادیوتراپی بررسی شده است.

اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی انکولوژیک پستان

در این مطلب به بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی انکولوژیک پستان می پردازیم.

تاثیر شیمی درمانی و پرتودرمانی بر پاسخ التهابی، رگ زایی و تشکیل کپسول اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان

در این مطالعه به بررسی تاثیر شیمی درمانی و پرتودرمانی بر تشکیل کپسول اسلولار درمال ماتریکس پرداختیم.

افزایش رگ زایی عروق با تعدیل ایمنی اسلولار درمال ماتریکس (ADM) از طریق اینترلوکین 4

تعدیل ایمنی اسلولار درمال ماتریکس (ADM) از طریق اینترلوکین 4 که باعث افزایش رگ زایی عروق می شود.

کاربردهای بالینی اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب مروری بر کاربردهای بالینی اسلولار درمال ماتریکس (ADM) خواهیم داشت.

کاربرد اسلولار درمال ماتریکس در کاهش بروز فیستول در درمان هیپوسپادیاس

در این مطلب به بررسی کاربرد اسلولار درمال ماتریکس در کاهش بروز فیستول در درمان هیپوسپادیاس پرداختیم.

نتایج بالینی اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی فوری پستان

در این مطلب به بررسی نتایج بالینی اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در بازسازی فوری پستان پرداختیم.

تعدیل روند درمان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس

اسلولار درمال ماتریکس (ADM) به طور مطلوبی روند درمان بعد از جراحی را تعدیل می کند.

تاثیر برندهای مختلف اسلولار درمال ماتریکس در نتایج بازسازی پستان مبتنی بر پروتز

در این مطلب به بررسی تاثیر برندهای مختلف اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در نتایج بازسازی پستان مبتنی بر پروتز پرداختیم.

نتایج کارآزمایی 5 ساله اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان

در این مطالعه به بررسی کارآزمایی 5 ساله اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در بازسازی پستان برای بیش از 9500 بیمار پرداختیم.

مستوپکسی با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس یا بدون آن

در این مطالعه به بررسی و مقایسه مستوپکسی با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) یا بدون آن پرداختیم.

بستن متوالی لاپاراستومی بعد از سندرم ناحیه ابدومینال شکم به روش بریج کردن با مش بیولوژیک

در این مطلب به بررسی بستن متوالی لاپاراستومی بعد از سندرم ناحیه ابدومینال شکم به روش بریج کردن با مش بیولوژیک پرداختیم.

ارزیابی عوارض و ایمنی بازسازی پستان با استفاده از ADM و پروتز در دوره پنج ساله

در این مطلب به بررسی عوارض و ایمنی بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) و پروتز پرداختیم.

ارزیابی نتیجه بازسازی پستان با توجه به ضخامت و جهت ADM

در این مطلب به ارزیابی نتیجه بازسازی پستان با توجه به ضخامت و جهت ADM پرداختیم.

سندرم پستان قرمز پس از بازسازی پستان و تفاوت آن با عفونت

در این مطلب به بررسی سندرم پستان قرمز پس از بازسازی پستان و تفاوت آن با عفونت پرداختیم.

ارزیابی ایمپلنت کلاژن درمال خوک در بازسازی دیواره شکم بیمار مولتی تروما اطفال

در این مطلب ارزیابی ایمپلنت کلاژن درمال خوک برای بازسازی دیواره شکم در یک بیمار مولتی تروما اطفال انجام شده است.

ماستکتومی با کاهش پوست و بازسازی به روش پری پکتورال با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس به صورت تک مرحله ای

در این مطلب به بررسی ماستکتومی با کاهش پوست و بازسازی به روش پری پکتورال می پردازیم.

ماستکتومی با کاهش پوست و بازسازی پستان به روش پری پکتورال در پستان های بزرگ پتوتیک

در این مطالعه به بررسی ماستکتومی پستان های بزرگ پتوتیک می پردازیم.

میزان عوارض بعد از بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به ارزیابی میزان عوارض بعد از بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس با میانگین فالوآپ سه ساله پرداختیم.

پیشگیری از جابجایی پروتز پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی پیشگیری از جابجایی پروتز پستان با استفاده از کمربند اسلولار درمال ماتریکس (ADM) می پردازیم.

روند پیشرفت بازسازی پستان به روش پری پکتورال

در این مطلب به بررسی روند پیشرفت بازسازی پستان به روش پری پکتورال و عوارض و روش انجام آن می پردازیم.

روش اینفریورلی بر پایه فلپ پوستی جهت بازسازی پستان بعد از ماستکتومی

در این مطلب به بررسی روش اینفریورلی بر پایه فلپ پوستی جهت بازسازی پستان بعد از ماستکتومی می پردازیم.

نتیجه کوتاه مدت و میان مدت بازسای پستان به روش پری پکتورال در مقابل بازسازی به روش ساب پکتورال

در این مطلب به بررسی نتیجه کوتاه مدت و میان مدت بازسای پستان به روش پری پکتورال در مقابل بازسازی به روش ساب پکتورال می پردازیم.

بازسازی دومرحله ای پستان بر پایه پروتز و اکسپندر در مقابل بازسازی یک مرحله ای به کمک ADM

در این مطلب به بررسی بازسازی دومرحله ای پستان بر پایه پروتز و اکسپندر در مقابل بازسازی یک مرحله ای به کمک ADM می پردازیم.

استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در بازسازی پستان با تیشو اکسپندر

در این مطلب به بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در بازسازی پستان با تیشو اکسپندر می پردازیم.

میزان عود فتق هیاتال پاراازوفاژیال بعد از ترمیم با مش های بیولوژیک

در این مطلب به بررسی میزان عود فتق  هیاتال پاراازوفاژیال بعد از ترمیم با مش های بیولوژیک می پردازیم.

استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) و نرخ عفونت در بازسازی پری پکتورال پستان

در این مطلب به بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) و نرخ عفونت در بازسازی پری پکتورال پستان می پردازیم.

مش بیولوژیک در بازسازی دیواره ابدومینال شکم همراه با فیکس کردن بخیه کششی

در این مطلب به بررسی مش بیولوژیک در بازسازی دیواره ابدومینال شکم همراه با فیکس کردن بخیه کششی می پردازیم.

بازسازي پری پکتورال پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتريكس (ADM)

در این مطلب به بررسی بازسازي پری پکتورال پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتريكس (ADM) می پردازیم.

اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در بازسازی فوری پری پکتورال پستان مبتنی بر ایمپلنت

در این مطلب به بررسی اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در بازسازی فوری پری پکتورال پستان مبتنی بر ایمپلنت می پردازیم.

ارزیابی انقباض کپسولی پس از بازسازی فوری پستان به روش پری پکتورال و ساب پکتورال

در این مطلب به بررسی ارزیابی انقباض کپسولی پس از بازسازی فوری پستان به روش پری پکتورال و ساب پکتورال می پردازیم.

مطالعه بافت شناسی بدن انسان پس از استفاده از ایمپلنت اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی بافت شناسی بدن ایمپلنت اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در بدن انسان می پردازیم.

استفاده از اسلولار درمال ماتریکس برای جراحی زیبایی پستان – ماستوپکسی آگمنتیشن

در این مطلب جراحی زیبایی پستان – ماستوپکسی آگمنتیشن انجام شده با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس، توضیح داده شده است.

استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در زمان آگمنتیشن پستان

در این مطلب به بررسی تاثیر استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در زمان آگمنتیشن پستان پرداختیم.

بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس پس از جراحی حفظ پستان

در این مطلب به بررسی بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس پس از جراحی حفظ پستان می پردازیم.

اثر آلودگی زخم بر نتایج بازسازی دیواره ابدومینال شکم با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی اثر آلودگی زخم بر نتایج بازسازی دیواره ابدومینال شکم با استفاده از مش بیولوژیک می پردازیم.

چگونه از عدم موفقیت در بازسازی پستان اولیه جلوگیری کنیم؟

در این مطلب به بررسی اکسپلنت تیشو اکسپندر و چگونگی جلوگیری از عدم موفقیت در بازسازی اولیه می پردازیم.

مش کردن اسلولار درمال ماتریکس با استفاده از دستگاه مش گرفت پوست

در این مطلب به بررسی و توضیح مش کردن اسلولار درمال ماتریکس با استفاده از دستگاه مش گرفت پوست می پردازیم.

تفاوت استفاده از اسلولار درمال ماتریکس بدون منفذ و دارای منفذ در بازسازی پستان DTI

در این مطلب عوارض پس از استفاده از اسلولار درمال ماتریکس بدون منفذ در مقابل استفاده از ADM دارای منفذ در بازسازی پستان  DTI بررسی می شود.

استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان مبتنی بر ایمپلنت

در این مطلب به بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در بازسازی پستان مبتنی بر ایمپلنت می پردازیم.

ارزیابی بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM)

در این مطلب با توجه به مقالات علمی اخیر، به ارزیابی بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس می پردازیم.

اسلولار درمال ماتریکس و رادیوتراپی در بازسازی پستان

در این مطلب به بررسی تاثیر رادیوتراپی در محل استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان می پردازیم.

بازسازی فوری پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM)

در این مطلب با مقایسه آلودرم های استریل  در 2039 مورد، به بررسی بازسازی فوری پستان می پردازیم.

مروری بر تاریخچه، تکنیک و عوارض بازسازی پری پکتورال پستان

در این مطلب به بررسی تاریخچه، تکنیک و عوارض بازسازی پری پکتورال پستان می پردازیم.

نتایج طولانی مدت بازسازی فتق دیواره ابدومینال شکم با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس

اسلولار درمال ماتریکس (ADM) نتایج طولانی مدت در بازسازی فتق دیواره ابدومینال شکم ارائه می دهد.

بازسازی فوری دیواره ابدومینال شکم با مش بیولوژیک پس از رزکشن سرطان کولون موضعی پیشرفته

در این مطلب به بررسی بازسازی فوری دیواره ابدومینال شکم با مش بیولوژیک پس از رزکشن سرطان کولون موضعی پیشرفته می پردازیم.

ارزیابی کلاژن دِرم خوک در بازسازی دیواره ابدومینال شکم

در این مطلب به ارزیابی کلاژن دِرم  خوک (اسلولار دِرم ال ماتریکس یا مش بیولوژیک) در بازسازی دیواره ابدومینال شکم می پردازیم.

مزایای بازسازی تک مرحله ای پستان با اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی مزایای بازسازی تک مرحله ای پستان با اسلولار درمال ماتریکس با توجه به مقاله ای در این ارتباط می پردازیم.

عوارض مرتبط با اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان با استفاده از پروتز

در این مطلب با استفاده از کارآزمایی بالینی چند مرکز، آینده نگره و مقایسه دو بافت انسان عوارض مرتبط با اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان با پروتز بررسی شده است.

بازسازی ساب پکتورال بعد از ماستکتومی با حفظ نیپل آرئولا

در این مطلب به بررسی بازسازی ساب پکتورال (زیر عضلانی) بعد از ماستکتومی با حفظ نیپل آرئولا می پردازیم

تسهیل جراحی انکوپلاستیک پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس و ایمپلنت قابل جذب

در این مطلب به بررسی استفاده از ساختار اسلولار درمال ماتریکس (ADM) و ایمپلنت قابل جذب برای تسهیل جراحی انکوپلاستیک پستان می پردازیم.

بازسازی پری پکتورال پستان مبتنی بر ایمپلنت با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس مش شده

در این مطلب به بررسی بازسازی پری پکتورال پستان مبتنی بر ایمپلنت با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس مش شده می پردازیم.

استفاده از مش بیولوژیک کلاژنی در فتق ابدومینال و ترمیم دیفکت در 31 بیمار

در این مطلب به بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (مش بیولوژیک کلاژنی) در فتق ابدومینال (دیواره شکم) و ترمیم دیفکت در 31 بیمار می پردازیم.

بهینه سازی بازسازی پستان به روش پری پکتورال

در این مطلب به بررسی بهینه سازی بازسازی پستان به روش پری پکتورال می پردازیم.

استفاده از پروتز با حجم بیشتر در ماستکتومی با حفظ نیپل به کمک اسلولار درمال ماتریکس

آیا می توانیم پروتزهای با حجم بیشتر در ماستکتومی با حفظ نیپل در مقایسه با ماستکتومی با حذف نیپل در بازسازی پستان به کمک اسلولار درمال ماتریکس (ADM) استفاده کنیم؟

مشخصات ایمنی و پیش بینی نتایج زیبایی پس از بازسازی پری پکتورال پستان با اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی مشخصات ایمنی و پیش بینی نتایج زیبایی پس از بازسازی پری پکتورال پستان با اسلولار درمال ماتریکس می پردازیم.

استفاده از اسلولار درمال ماتریکس برای بازسازی دیفکت پس از برداشتن کارسینومای هیپوفارنکس

در این مطلب به بررسی استفاده از مش بیولوژیک کلاژنی برای بازسازی دیفکت پس از برداشتن کارسینومای هیپوفارنکس پرداختیم.

تجزیه و تحلیل هزینه و نتایج کنترل شده از اسلولار درمال ماتریکس و بازسازی مبتنی بر ایمپلنت

در این مطالعه به بررسی و تجزیه و تحلیل هزینه و نتایج کنترل شده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) و بازسازی مبتنی بر ایمپلنت می پردازیم.

به حداقل رساندن عوارض بازسازی پستان هنگام استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در جراحی کنسرواتیو پستان

در این مطلب نکاتی برای به حداقل رساندن عوارض بازسازی پستان هنگام استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در جراحی کنسرواتیو پستان ارائه می کنیم.

بازسازی پری پکتورال پستان در بیماران دارای سرطان پستان یا مستعد سرطان

در این مطالعه به بررسی بازسازی پری پکتورال پستان در بیماران دارای سرطان پستان یا مستعد سرطان می پردازیم.

کاهش میزان انقباض کپسولی با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی تاثیر اسلولار درمال ماتریکس بر کاهش میزان انقباض کپسولی می پردازیم.

رابطه ضخامت اسلولار درمال ماتریکس انسانی بر میزان عوارض و نتایج گزارش شده

در این مطلب رابطه ضخامت اسلولار درمال ماتریکس انسانی بر میزان عوارض و نتایج گزارش شده توسط بیمار در بازسازی فوری پستان با استفاده از پروتز بررسی شده است.

مش بیولوژیک گاوی و خوکی برای درمان فتق دیواره ابدومینال شکم

در این مطالعه به بررسی استفاده از مش بیولوژیک اسلولار درمال ماتریکس گاوی و خوکی برای درمان فتق دیواره ابدومینال شکم می پردازیم.

استفاده از کپسولکتومی و اسلولار درمال ماتریکس در درمان انقباض کپسول پستان

کپسولکتومی، تعویض پروتز و قرار دادن اسلولار درمال ماتریکس در درمان انقباض کپسول پستان موثر است.

بریج کردن دیواره ابدومینال با مش بیولوژیک در بیماران پر خطر با فتق بسیار بزرگ

در این مطالعه به بررسی بدترین سناریو، بریج کردن دیواره ابدومینال با مش بیولوژیک در بیماران پر خطر با فتق بسیار بزرگ می پردازیم.

مقایسه قرار دادن تیشو اکسپندر روی عضله پکتورالیس یا زیر عضله

در این مطالعه به بررسی و مقایسه قرار دادن تیشو اکسپندر روی عضله پکتورالیس (پری پکتورال) یا زیر عضله پکتورالیس (ساب پکتورال) می پردازیم.

بازسازی یک مرحله ای پستان به کمک پروتز و اسلولار درمال ماتریکس به همراه ماستوپکسی

در این مطالعه، بازسازی یک مرحله ای پستان به کمک پروتز و اسلولار درمال ماتریکس به همراه ماستوپکسی همزمان با حفظ نوک پستان (نیپل) بررسی شده است.

اسلولار درمال ماتریکس ثانویه بعد از اینتگره شدن ADM اولیه در بازسازی پستان

در این مطلب به بررسی کاربرد اسلولار درمال ماتریکس (ADM)ثانویه بعد از اینتگره شدن ADM اولیه در بازسازی پستان مبتنی بر ایمپلنت پرداختیم.

رویکرد پایدار به بازسازی پری پکتورال پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریس

در این مطلب به معرفی رویکرد پایدار به بازسازی پری پکتورال پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریس (ADM) می پردازیم.

الگوریتم هدایت تصمیم گیری بالینی در بازسازی پستان با اسلولار درمال ماتریس

در این مطلب الگوریتمی برای هدایت تصمیم گیری بالینی در بازسازی پستان با اسلولار درمال ماتریس ارائه می شود.

مزیت استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در بیماران دارای خطر انقباض کپسول

در این مطلب مزیت استفاده از اسلولار درمال ماتریکس نسبت به هزینه بیمارانی که خطر انقباض کپسول دارند بررسی می شود.

کاهش طول استفاده از دِرَن بعد از عمل، پرنترال اپیوئید و مدت بستری در استفاده از اسلولار درمال ماتریکس مش شده

عوارض در بیمارانی که بازسازی ساب پکتورال پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس مش شده انجام داده اند، بررسی شده است.

تقویت بستن استوما با مش بیولوژیکی و فتق اینسیژنال

در این مطلب به بررسی تقویت بستن استوما با استفاده از مش بیولوژیکی می پردازیم.

بازسازی تاخیری پری پکتورال پستان به کمک اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی بازسازی تاخیری پری پکتورال پستان به کمک اسلولار درمال ماتریکس می پردازیم.

ایمنی و مشخص کردن فاکتورهای دارای ریسک در بازسازی یک مرحله ای پستان به روش پری پکتورال

در این مطالعه نتیجه ایمنی و مشخص کردن فاکتورهای دارای ریسک بازسازی یک مرحله ای پستان به روش پری پکتورال ارائه می شود.

نتیجه بعد از پیوند کبد کودکان برای بسته شدن مرحله ای دیواره ابدومینال با استفاده از مش بیولوژیکی

در این مطالعه نتیجه مطالعات طولانی مدت بعد از پیوند کبد کودکان برای بسته شدن مرحله ای دیواره ابدومینال با استفاده از مش بیولوژیکی ارائه شده است.

ارزیابی اثر اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان مبتنی بر پروتز

در این تحقیق به ارزیابی اثر اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در بازسازی پستان مبتنی بر پروتز می پردازیم.

اسلولار درمال ماتریکس، مکملی برای بازسازی پستان بر پایه پروتز

در این مطالعه اسلولار درمال ماتریکس را به عنوان یک مکمل برای بازسازی پستان بر پایه پروتز بررسی می کنیم.

بیست سال بازسازی پستان: گذشته، حال و آینده

در این مطلب ویژه، روند بازسازی پستان در طی 20 سال گذشته و رویکردهای آینده آن را بررسی می کنیم.

عوامل موثر بر حجم مایع تخلیه شده از پستان پس از بازسازی با استفاده از تیشو اکسپندر

در این مطلب به بررسی عوامل موثر بر حجم مایع تخلیه شده از پستان پس از بازسازی با استفاده از تیشو اکسپندر می پردازیم.

ترمیم فتق هیاتال با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس به روش لاپاراسکوپی

در این مقاله مطالبی درباره ترمیم فتق هیاتال بزرگ با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس به روش لاپاراسکوپی ارائه کرده ایم.

تاثیر بتادین بر اینتگره شدن اسلولار درمال ماتریکس با پوست در بیماران جراحی دو مرحله بازسازی پستان

پوویدون آیوداین بر اینتگره شدن اسلولار درمال ماتریکس (ADM) با پوست در بیمارانی که تحت عمل جراحی دو مرحله ای پستان قرار گرفته اند، تأثیر نمی گذارد.

بازسازی پستان پس از ماستکتومی به روش پری پکتورال با پوشش کامل پروتز با استفاده اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب بازسازی پستان به روش پری پکتورال با پوشش کامل پروتز با استفاده اسلولار درمال ماتریکس بررسی می شود.

بازسازی پری پکتورال پستان به کمک ADM بعد از ماستکتومی همراه با کاهش پوست

دز این مطالعه بازسازی پری پکتورال پستان به کمک ADM بعد از ماستکتومی همراه با کاهش پوست بررسی شده است.

بازسازی تأخیری پستان به روش پری پکتورال

در این مطالعه توضیحاتی در ارتباط با بازسازی تأخیری (Delayed) پستان به روش پری پکتورال ارائه می کنیم.

نقش اسلولار درمال ماتریکس مش شده در کاهش طول استفاده از Drain بعد از عمل

در این مطلب به بررسی نقش ADM مش شده در طول مدت بستری در بیمارستان و میزان کامپلیکیشن در 194 بازسازی ساب پکتورال پستان مبتنی بر تیشو اکسپندر می پردازیم.

نتایج طولانی مدت پس از بازسازی دیواره ابدومینال شکم کمپلکس آلوده

در این تحقیق به بررسی نتایج طولانی مدت پس از بازسازی دیواره ابدومینال شکم کمپلکس آلوده پرداختیم.

جایگزینی حجم پستان پس از ماستکتومی پارشیال با تکه های اسلولار درمال ماتریکس در عمل جراحی محافظه کارانه انکوپلاستیک پستان

در این مطالعه استفاده از تکه های ADM در عمل جراحی محافظه کارانه انکوپلاستیک پستان بررسی شده است.

تقویت پروفیلاکتیک با مش بیولوژیک هنگام بستن ناحیه استومی

در این تحقیق به بررسی تقویت پروفیلاکتیک با مش بیولوژیک هنگام بستن ناحیه استومی پرداختیم.

کاربرد گسترده بازسازی پری پکتورال پستان با اسلولار درمال ماتریکس و تصویربرداری فلورسنت

در این مطالعه کاربرد گسترده بازسازی پری پکتورال پستان را با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) و تصویربرداری فلورسنت بررسی می‎کنیم.

عدم تاثیر درجه آلودگی زخم بر بازسازی دیواره ابدومینال با مش بیولوژیک

در این مطلب به بررسی این موضوع می پردازیم که درجه آلودگی زخم تاثیری بر بازسازی دیواره جداره شکم با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس ندارد.

بازسازی پری پکتورال پستان به همراه رادیوتراپی

در این مطلب بازسازی پری پکتورال پستان به همراه رادیوتراپی را بررسی دقیقتری خواهیم کرد.

ترمیم فتق اینگوینال با استفاده از مش بیولوژیکی با فالوآپ 10 ساله

در این مطالعه، نتایج طولانی مدت (10 ساله) ترمیم فتق اینگوینال با استفاده از مش بیولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته است.

ماستکتومی پستان بزرگ دارای پتوز (افتادگی) با کاهش پوست و به کارگیری اسلولار درمال ماتریکس در روش روش پری پکتورال

در این مقاله بازسازی پستان به روش پری پکتورال در ماستکتومی پستان بزرگ دارای پتوز مورد بررسی قرار می‎گیرد.

بازسازی دیواره ابدومینال کمپلکس با استفاده از بخیه مش پلی پروپیلن روی مش بیولوژیک

در این مطالعه به بررسی استفاده از بخیه مش پلی پروپیلن بر روی مش کلاژن بیولوژیک برای بازسازی دیواره ابدومینال کمپلکس می‎پردازیم.

اصلاح جراحی ناهنجاری انیمیشن پستان با قرار دادن پروتز به صورت پری پکتورال به کمک گرافت چربی و اسلولار درمال ماتریکس (ADM)

در این مطلب به بررسی ناهنجاری انیمشن پستان و استفاده از روش پری پکتورال برای تصحیح جراحی می‎پردازیم.

نتایج طولانی مدت بازسازی دیواره ابدومینال شکم با استفاده از مش بیولوژیک در پیوند کبد، کلیه و روده کوچک

در این تحقیق بازسازی دیواره ابدومینال شکم با استفاده از مش بیولوژیک به صورت طولانی مدت مورد بررسی قرار گرفته است.

الگوریتم انتخاب روش ساب پکتورال یا پری پکتورال برای بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب الگوریتم انتخاب روش پری پکتورال یا ساب پکتورال برای بازسازی پستان ارائه می‎شود.

تفاوت مش بیولوژیک و مش بیوسنتتیک در رشد متاساز پریتونئال (صفاقی) مدل حیوانی

در این مطلب رشد متاساز پریتونئال در صورت استفاده از مش بیولوژیک و مش بیوسنتتیک مورد بررسی قرار گرفته است.

ماستکتومی با کاهش پوست و بازسازی پری پکتورال پستان پتوتیک بزرگ با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی ماستکتومی با کاهش پوست و استفاده از اسلولار درمال ماتریکس می‎پردازیم.

استفاده از مش کلاژن بیولوژیکی در ترمیم فتق بیماران پیوند بافت

در این مطلب به بررسی استفاده از مش کلاژن بیولوژیکی در ترمیم فتق اینسیژنال در بیماران پیوند عضو می‌‎پردازیم.

مقایسه نتایج بازسازی یک مرحله ای پری پکتورال پستان در 201 بیمار

در این مطلب به مقایسه عمل بازسازی پستان یک مرحله ای بر روی 313 پستان بیماران یک جراح می‎پردازیم.

مقایسه استفاده از انواع مش بیولوژیک در بازسازی دیواره ابدومینال شکم

در این مطلب به مقایسه سه نوع مش بیولوژیک در بازسازی دیواره ابدومینال شکم می‎پردازیم.

تأثیر اسلولار درمال ماتریکس بر زیبایی و رضایت بیمار در بازسازی پستان اکسپندر به پروتز

در این مطلب به بررسی تاثیر استفاده از اسلولار درمال ماتریکس بر زیبایی پستان بازسازی شده می‎پردازیم.

رگ زایی مش بیولوژیک پس از قرار گرفتن در معرض زخمهای نکروز باز در فتق پیچیده

در این مقاله به بررسی رگ زایی مش بیولوژیک پس از استفاده در فتق پیچیده می‎پردازیم.

مقایسه روش بازسازی یک مرحله ای پری پکتورال و بازسازی دو مرحله ای ساب پکتورال و تجزیه تحلیل هزینه

در این تحقیق تجزیه تحلیل هزینه روش پری پکتورال و ساب پکتورال انجام شده است.

ترمیم فتق اینسیژنال بزرگ به دلیل پیوند کلیه با وجود التهاب با کمک مش بیولوژیک

در این مطلب در ارتباط با فتق اینسیژنال و ترمیم آن با استفاده از مش بیولوژیک اطلاعاتی ارائه می‎دهیم.

بازسازی پری پکتورال پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) مش شده

در این مطالعه بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس مش شده با سوراخ بزرگ برای بازسازی پری پکتورال پستان مورد بررسی قرار گرفته است.

ترمیم فتق ونترال (شکمی) و جلوگیری از فیستول روده

در این مقاله به بررسی ترمیم فتق ونترال و عارضه فیستول روده می‎پردازیم.

برتری بازسازی پستان به روش پری پکتورال نسبت به روش ساب پکتورال

در این مطالعه به بررسی و مقایسه دو روش بازسازی پستان (ساب پکتورال و پری پکتورال) پرداخته‎ایم.

ترمیم دیفکت دیواره ابدومینال با مش بیولوژیکی اسلولار درمال ماتریکس

در این مطالعه به استفاده از مش کلاژن بیولوژیک در ترمیم دیفکت دیواره ابدومینال می‎پردازیم.

اثربخشی اسلولار درمال ماتریکس در انقباض کپسول بازسازی پستان مبتنی بر ایمپلنت

در این مطلب به بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس برای کاهش انقباض کپسولی می‎پردازیم.

بریج کردن مش بیولوژیک برای ترمیم دیواره ابدومینال شکم به دنبال رزکشن رادیکال آندومتر مکرر

در این مطلب به بررسی ترمیم دیواره ابدومینال شکمی با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس می پردازیم.

بازسازی پستان مبتنی بر روش پری پکتورال (راهنمای مشترک از جراحان بازسازی پستان انگلستان، اروپا و ایالات متحده)

در این مطلب راهنمای جامعی از جراحان بازسازی پستان در اروپا و امریکا برای بازسازی پری پکتورال پستان ارائه می‎نماییم.

ترمیم فتق پیچیده دیواره ابدومینال با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در سالمندان

در این مطلب به بررسی تاثیر سن در بازسازی دیواره ابدومینال پیچیده با استفاده از مش بیولوژیک می‎پردازیم.

پیوند اسلولار درمال ماتریکس برای جلوگیری بازشدن اینسیژن بعد از رادیوتراپی در بازسازی پستان با استفاده از پروتز

در این مطلب به بررسی تاثیر استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در جلوگیری از باز شدن اینستیژن می‎پردازیم.

استفاده از اسلولار درمال ماتریکس برای تقویت دیواره ابدومینال شکم ضعیف (فتق شکم)

در این مطلب به بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس و مش پلی پروپیلن در درمان فتق شکمی می‏‎پردازیم.

بازسازی پستان با استفاده از پروتز بیومهندسی

در این مطلب به بررسی بیومهندسی پستان و استفاده از اسلولار درمال ماتریکس برای بازسازی پستان می‎پردازیم.

بازسازی یک مرحله ای پستان به کمک اسلولار درمال ماتریس در مقایسه با بازسازی دو مرحله ای به کمک تیشو اکسپندر

در این مقاله، به بررسی بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس و بازسازی با استفاده از تیشو اکسپندر می‎پردازیم.

بازسازی پری پکتورال پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتريكس

در این تحقیق نتایج جراحی پس از بازسازی پری پکتورال با استفاده از اسلولار درمال ماتريكس مورد بررسی قرار گرفته است.

تقویت پروفیلاکتیک استوما با استفاده از مش بیولوژیک یا ADM در مقایسه با بخیه استوما

در این تحقیق تاثیر بستن استومای شکم با استفاده از بخیه یا تقویت دیواره شکم با استفاده از ایمپلنت بیولوژیک بررسی شده است.

کاهش امکان وجود میوفیبروبلاست در کپسول سینه در صورت استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM)

در این مطلب در ارتباط با انقباض کپسولی پس از بازسازی پستان و استفاده از اسلولار درمال ماتریکس مطالبی ارائه می‎کنیم.

فیکس کردن پاوچ شکمی با اسلولار درمال ماتریکس

در این تحقیق، اطلاعاتی در ارتباط با پرولاپس پاوچ ایلئال و فیکس کردن آن با مش کلاژن بیولوژیک ارائه می‎شود.

نتایج طولانی مدت ترمیم به کمک مش بیولوژیکی به دنبال برداشتن اکسترا لواتور ابدومینو پرینئال رکتوم

در این تحقیق نتایج استفاده از مش کلاژن بیولوژیک برای ترمیم برداشتن اکسترا لواتور ابدومینو پرینئال رکتوم بررسی شده است.

استفاده از مش بیولوژیک برای تقویت همزمان استوما و بازسازی پرینه

در این تحقیق به استفاده از مش کلاژن بیولوژیک برای بازسازی پرینئال و تقویت همزمان استوما می‎پردازیم.

الگوریتم بازسازی پستان به روش پری پکتورال توسط جراح فلوشیپ پستان

در این تحقیق الگوریتم بازسازی پستان به روش پری پکتورال توضیح داده شده است.

بازسازی پری پکتورال تک مرحله ای پستان با ایمپلنت بیولوژیک توسط جراح عمومی فلوشیپ پستان

در این تحقیق بازسازی تک مرحله ای پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس بررسی شده‎است.

مقایسه درمان فتق شکاف جدار شکم (اینسیژنال) عفونی توسط جراح عمومی با استفاده از مش پلی گلاکتین قابل جذب و مش بیولوژیک خوکی

در این تحقیق به کارگیری مش پلی گلاکتین و کلاژن بیولوژیک در درمان فتق جدار شکم عفونی بررسی شده‎است.

بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس و انتخاب بین دو روش پری پکتورال و ساب پکتورال

در این تحقیق به بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس و انتخاب بین روش های پری پکتورال و ساب پکتورال پرداخته‎ایم.

بازسازی پستان به روش پری پکتورال توسط جراح عمومی فلوشیپ پستان

در این تحقیق بازسازی پستان به روش پری پکتورال با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس توضیح داده شده است.

استفاده از مش بیولوژیک کلاژنی برای بازسازی دیواره شکم با ترمیم همزمان فتق ناشی از استومی توسط جراح عمومی

در این تحقیق به تاثیر استفاده جراح عمومی از مش بیولوژیک کلاژنی در بازسازی دیواره شکم با وجود فتق استومی پرداخته‎ایم.

بازسازی یک مرحله ای پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) توسط جراح عمومی فلوشیپ پستان

در این تحقیق به بررسی بازسازی یک مرحله‎ای پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس می‎پردازیم.

استفاده از مش کلاژنی جراحی عمومی در ترمیم ترانس آنال فیستول رکتورترال

در این تحقیق به بررسی ترمیم ترانس آنال فیستول رکتورترال با استفاده از مش کلاژن بیولوژیک می‎پردازیم.

الگوریتم جدید در فرآیند تصمیم گیری جراح عمومی فلوشیپ پستان برای بازسازی پستان با ایمپلنت

در این مقاله به بررسی الگوریتم جدید تصمیم گیری برای بازسازی پستان توسط جراح عمومی فلوشیپ می پردازیم.

استفاده از مش بیولوژیک در ترمیم فتق هیاتال پاراازوفاژیال

در این تحقیق به بررسی فتق هیاتال پاراازوفاژیال و درمان آن با استفاده از مش بیولوژیک پرداخته‎ایم.

استفاده از ایمپلنت بیولوژیک برای اگمنتاسیون سینوس ها

در این تحقیق به بررسی اگمنتاسیون سینوس ها با استفاده از ایمپلنت بیولوژیک پرداخته‎ایم.

درمان فتق دیواره شکمی و مقایسه سه روش بخیه، مش پلی پروپیلن و مش کلاژنی

در این تحقیق به مقایسه سه راه درمانی فتق دیواره شکمی (بخیه، مش پلی پروپیلن و مش کلاژنی) می پردازیم.

استفاده از مش کلاژنی برای پیشگیری از فتق برشی و ﺑﻴﺮون زدگی احشا

در این مطالعه تاثیر استفاده از مش کلاژنی برای پیشگیری از فتق برشی و بیرون زدگی احشا را مورد بررسی قرار می دهیم.

جلوگیری از بروز فتق شکاف جدار شکم (اینسیژنال)

در این تحقیق به بررسی برداشتن استوما و جلوگیری از بروز فتق شکاف جدار شکم با استفاده از مش بیولوژیک کلاژنی می پردازیم.

مقایسه نتایج بازسازی بافت پستان با ایمپلنت پس از ماستکتومی و قراردهی مش بیولوژیک و بدون استفاده از مش بیولوژیک

در این مطلب به بررسی بازسازی بافت پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس و مقایسه آن با سایر روش ها می پردازیم.

استفاده از مش کلاژنی غیر سلولی خوکی برای تقویت و اگمنتاسیون مثانه

در این مطلب در ارتباط با اگمنتاسیون مثانه و استفاده از مش کلاژنی برای تقویت و اگمنتاسیون مثانه توضیحاتی ارائه می شود.

مش های ضد التهاب پوشاننده فتق با پوشش ویتامین E

در این مقاله به بررسی تاثیر مش ضد التهاب با پوشش ویتامین ای در درمان فتق می پردازیم.

درمان فتق با استفاده از مش کلاژنی

در این مقاله به بررسی استفاده از مش کلاژن بیولوژیک در درمان فتق و تاثیر آن می پردازیم.

قراردهی مش داخل صفاقی برای پیشگیری از بروز فتق برشی در زخم های استوما

در این مقاله با بررسی استفاده از مش بیولوژیک کلاژنی در زخم های استوما، نقش آن در جلوگیری از فتق برشی را بررسی می کنیم.

استفاده از مش های کلاژنی پیشگیری کننده در دیواره شکمی

با بیان علت فتق برشی و خطرات آن به معرفی مش کلاژنی و تاثیر آن در پیشگیری از فتق برشی می‎پردازیم.

استفاده از ماتریکس کلاژنی خوکی در درمان نقایص وسیع دیواره شکمی

در این مطلب به بررسی روش های درمان بافت دیواره شکمی با نقایص وسیع می پردازیم.

فتق، انواع فتق و اصطلاحات مرتبط

در این مطلب به معرفی فتق و انواع آن و همچنین اصطلاحات مرتبط با فتق می پردازیم.

بازسازی پستان و استفاده از اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب با ارائه توضیحاتی در ارتباط با بازسازی پستان و ماستکتومی، در ارتباط با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس برای بازسازی پستان بیشتر توضیح خواهیم داد.

استفاده از مش کلاژنی برای بازسازی دیواره شکمی آلوده

در این مطلب ضمن معرفی روش های ترمیم فتق شکمی به بررسی استفاده از مش کلاژنی در بازسازی دیواره شکمی آلوده می‎پردازیم.

استفاده از ایمپلنت کلاژن خوکی بر روی بیمار دچار فتق برشی حاد

در این مطالعه به بررسی استفاده از ایمپلنت بیولوژیک کلاژن خوکی در بیمار دچار فتق برشی حاد می پردازیم.

بررسی نتایج استفاده از ایمپلنت های بیولوژیک در جراحی برداشتن ایلئوستومی موقت بیماران سرطانی

در این تحقیق میزان اثربخشی ایمپلنت بیولوژیک شرکت Meccellis بررسی شده است.