اصلاح سطح ایمپلنت ارتوپدی با استفاده از مواد بیولوژیک در مهندسی بافت استخوان

در این مقاله به بحث در مورد اصلاح سطح ایمپلنت های ارتوپدی و استفاده از کلسیم فسفات و پروتئین ها می پردازیم.


اصلاح سطح ایمپلنت های ارتوپدی

ایمپلنت های ارتوپدی امروزه بصورت گسترده در جراحی های ارتوپدی استفاده می شوند. تحقیقات اخیر در رابطه با ایمپلنت های بیولوژیک از سمت تحقیقات در حوزه ی مکانیکی به سمت بیولوژیک رفته است و تلاش بر این است تا با قراردهی مواد بیولوژیک در سطح ایمپلنت ارتوپدی به خواص استئو اینداکشن و استئو کانداکشن بهتری دست یافت.

 

چند نمونه از اصلاح سطح ایمپلنت های ارتوپدی با توجه به فاز استخوانی

پوشش سطح ایمپلنت ارتوپدی با کلسیم فسفات

بیش از 50% از جرم استخوان ها در فاز غیرارگانیک هستند و اصلی ترین ترکیب آن کلسیم فسفات می باشد و در نتیجه تحقیقات بسیاری به این ماده برای اصلاح سطح ایمپلنت های ارتوپدی اختصاص دارد. قراردهی و تثبیت این ماده بر روی فلزات با مشکلاتی روبه رو است که با استفاده از تکنولوژی نانو سعی بر برطرف سازی این مشکلات شده است.

پوشش سطح ایمپلنت ارتوپدی با پروتئین ها ECM

قراردهی پروتئین های ECM در سطح ایمپلنت های بیولوژیک باعث می شود که هنگام قراردهی ایمپلنت بیولوژیک زیست سازگاری آن بیشتر شود و تحقیقات بسیاری در رابطه با این موضوع در حال انجام می باشد.

اصلاح سطح ایمپلنت های ارتوپدی با استفاده از مواد بیولوژیک در مهندسی بافت استخوان

نتیجه گیری و پروژه های آتی برای اصلاح سطح ایمپلنت های ارتوپدی

ایمپلنت های ارتوپدی در دهه های اخیر پیشرفت بسیاری را داشته اند. در ابتدا هدف اصلی دستیابی به عملکرد مکانیکی ایده آل برای درمان مشکلات حرکتی در بیماران بوده است که در مرحله ی بعد دستیابی به ایمپلنت ارتوپدی با جنسی زیست سازگار با بدن هدف بوده است و امروزه تحقیق بر روی اصلاح سطح ایمپلنت های ارتوپدی با مواد زیست فعال می باشد که خواص بهتری را حاصل شود. امروزه ایمپلنت های ارتوپدی با مواد متنوعی در تحقیقات اصلاح شده اند که البته نیاز است تا در آینده نتایج استفاده از آنها بصورت کلینیکی و همچنین مواردی چون هزینه ی ساخت انبوه و ماندگاری آنها بررسی شود.

 


درمان شکستگی ساب تروکانتریک استخوان ران با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال پروگزیمال

در این مطلب به بررسی شکستگی ساب تروکانتریک استخوان ران و استفاده از نیل فمورال پروگزیمال برای درمان آن پرداختیم.

درمان شکستگی پرتروکانتریک فمور با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی

در این مطلب به بررسی درمان شکستگی پروتروکانتریک فمور با استفاده از نیل ارتوپدی پرداختیم.

استفاده از ایمپلنت ارتوپدی برای درمان شکستگی دیستال رادیوس

در این مطالعه به بررسی گسترش استفاده از ایمپلنت ارتوپدی در درمان شکستگی دیستال رادیوس در کشور سوئد می‎پردازیم.

درمان شکستگی اﯾﻨﺘﺮﺗﺮوﮐﺎﻧﺘریک فمور با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل داخل استخوانی

در این مقاله به بررسی شکستگی‎های اینترتروکانتریک و استفاده از ایمپلنت ارتوپدی در درمان آن می‎پردازیم.

ارزیابی درمان بیماران کهنسال به روش درمانی شکستگی دیستال رادیوس با ایمپلنت های ارتوپدی

در این تحقیق درمان بیماران کهنسال به روش دیستال رادیوس با ایمپلنت ارتوپدی مورد بررسی قرار گرفته است.

درمان شکستگی های جوش نخورده بازو به روش تثبیت با استفاده از نیل های داخل استخوانی

در این تحقیق به بررسی درمان شکستگی های جوش نخورده بازو و استفاده از نیل داخل استخوانی برای درمان آن می‎پردازیم.

اصلاح سطح ایمپلنت ارتوپدی با استفاده از مواد بیولوژیک در مهندسی بافت استخوان

در این مقاله به بحث در مورد اصلاح سطح ایمپلنت های ارتوپدی و استفاده از کلسیم فسفات و پروتئین ها می پردازیم.

تشخیص، درمان و ملاحظات ویژه شکستگی هیپ در بیماران سالمند

در این مطلب به ارائه مطالبی در ارتباط با شکستگی هیپ در بیماران سالمند و درمان آن با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی می‎پردازیم.

تجهیزات ارتوپدی برای تثبیت پروگزیمال فمورال

در این تحقیق به بررسی تجهیزات ارتوپدی مورد استفاده در تثبیت پروگزیمال فمورال می پردازیم.

نتایج بدست آمده از درمان مشکلات متاستاز هومروس

در این مطلب، نتایج و مشکلات به وجود آمده پس از جراحی متاستاز همروس را ارائه می نماییم.

مقایسه بیومکانیک پلیت و نیل لاکینگ مورد استفاده در شکستگی های هومروس

در این مطلب به بررسی بیومکانیک پلیت و نیل لاکینگ که در شکستگی های هومروس مورد استفاده قرار می گیرند می پردازیم.

استفاده از ایمپلنت ارتوپدی در شکستگی استخوان بازو یا هومروس

در این مطلب ضمن بررسی شکستگی استخوان بازو به بررسی استفاده از ایمپلنت ارتوپدی آستوفیکس در درمان آن می‎پردازیم.

مقایسه دو پلیت دیستال رادیوس برای شکستگی داخلی مچ دست

در این مطلب به بررسی و مقایسه دو پلیت دیستال رادیوس در شکستگی داخلی مچ می پردازیم.

درمان شکستگی پاتولوژیک استخوان بازو با استفاده از نیل ارتوپدی

با بررسی استفاده از نیل ارتوپدی در درمان شکستگی پاتولوژیک استخوان بازو توضیحاتی در مورد تثبیت استخوان بازو ارائه می‎نماییم.

تاثیر پایداری شکستگی پرتروکانتریک و اینترتروکانتریک استخوان ران بر درصد مرگ و میر

در این مطلب به بررسی شکستگی های تروکانتر و نقش استفاده از تثبیت کننده در جلوگیری از مرگ بیماران می پردازیم.

شکستگی دیستال رادیوس: مقایسه پلیت قفل ولار و روش های جایگزین

در این مقاله به بررسی و مقایسه روش های درمان شکستگی دیستال رادیوس می پردازیم.

ایمپلنت ارتوپدی چیست؟

در این مطلب با ارائه تعریف ایمپلنت ارتوپدی به ارزیابی و بررسی مواد تشکیل دهنده آن خواهیم پرداخت.

نتایج بالینی استفاده از نیل فمورال F2 استوفیکس در مناطق روستایی

در این مطلب نتایج بالینی استفاده از نیل فمورال F2 استوفیکس برای درمان شکستگی فمور پری تروکانتریک در مناطق روستایی استرالیا ارائه شده است.

معرفی تجهیزات ارتوپدی

در این مطلب به معرفی تجهیزات تثبیت کننده ارتوپدی و موارد مصرف آن می پردازیم.