اولین عمل جراحی بازسازی پستان بعد از ماستکتومی با استفاده از ایمپلنت های بیولوژیک (ADM)

| by | اخبار | 0 comments:

7 اسفند 1396


اولین عمل جراحی بازسازی پستان بعد از ماستکتومی با استفاده از ایمپلنت های بیولوژیک (ADM) کمپانی مک سلیس

نخستین عمل جراحی بازسازی پستان بعد از ماستکتومی با استفاده از مش بیولوژیک کمپانی مک سلیس در کلینیک آذر انجام شد. در این عمل، پستان سمت راست به دليل سرطان پستان، مستكتومی شد، سپس محل قرار گيری پروتز به كمك اسلولار درمال ماتریکس (ADM) ساخته شد و پروتز در زير ADM قرار گرفت. این عمل جراحی توسط دكتر احمدی مقدم با استفاده از محصولات شرکت Meccellis به نمایندگی شرکت ماد زیست فن آور بین الملل انجام و از ماتریکس درمال بدون سلول با اندازه 10×15 سانتیمتر استفاده شد.