ثبت محصولات کمپانی Meccellis در ایران

| by | اخبار | 0 comments:

3 مرداد 1396


ثبت محصولات کمپانی Meccellis در ایران

محصولات کمپانی Meccellis در ایران ثبت شد. Meccellis اولین شرکت فرانسوی است که در زمینه تولید ایمپلنت بیولوژیک غیرسلولی پوستی، فعالیت می کند. ایمپلنت های بیولوژیک Meccellis از کلاژن خوکی تهیه شده و به منظور کمک رسانی به فرآیند تولید بافت، از تمامی عناصر ژنتیکی پاکسازی شده اند. ایمپلنت بیولوژیک کلاژنی برای جراحی عمومی و فتق و فتق و اسلولار درمال ماتریکس برای بازسازی پستان از جمله محصولات این کمپانی می باشد.

ثبت محصولات کمپانی Meccellis در ایران