درمان شکستگی پاتولوژیک استخوان بازو با استفاده از نیل ارتوپدی

با بررسی استفاده از نیل ارتوپدی در درمان شکستگی پاتولوژیک استخوان بازو توضیحاتی در مورد تثبیت استخوان بازو ارائه می‎نماییم.


استخوان بازو و شکستگی آن

استخوان بازو محلی مستعد متاستاز می باشد، که منجر به شکستگی و یا دردهای مشابه با شکستگی در محل می شود. در صورت ایجاد شکستگی یا درگیر بودن بیش از 50% بافت، نیاز است تا برای درمان، جراحی های تثبیت صورت پذیرد. نتایج نشان داده است که جراحی باعث کاهش درد در بیماران، بهبود عملکرد و راحت شدن پرستاری از بیمار می‌گردد.

بهترین روش تثبیت استخوان بازو

روش های متعددی برای تثبیت استخوان بازو وجود دارد ولی با توجه به تجربیات بدست آمده استفاده از نیل با میله داخل استخوانی قفل شده بهترین روش تثبیت می باشد که مقاومت مناسبی را در برابر دوران و گشتاور و سایر نیروها از خود نشان می دهد. همچنین روش جراحی به نحوی است که نیاز به برش های وسیع نمی باشد و در نتیجه مشکلات مربوط به زخم های پوستی وجود ندارد. در این مطالعه این روش درمانی بررسی شده است.

تحقیق انجام شده بر روی استفاده از نیل آستوفیکس برای استخوان بازو

در این مطالعه 29 بیمار از 31 نیل داخل استخوانی قفل شده Austofix استفاده کرده اند. 24 نیل بصورت آنتروگرید و 7 نیل بصورت رتروگرید قرار داده شده اند. تقویت سمنت در 4 بیمار انجام شده است. در 28 بیمار روش های تراپی کمکی بصورت همزمان بکار گرفته شده است و 12 بیمار دچار مشکلات پس از جراحی شده اند.

درمان شکستگی بازو

نتایج استفاده از نیل و ایمپلنت ارتوپدی نشان می دهد که قراردهی نیل با میله داخل استخوانی قفل شده روشی ایمن و مطمئن برای درمان مشکلات استخوانی پاتولوژیک بازو می باشد اما چالش های تکنیکی را به همراه دارد به عنوان مثال قراردهی رتروگرید نیل احتمال بروز شکستگی را افزایش می دهد و همچنین ممکن است باعث پیشرفت بیماری شود. در نتیجه با تراپی های همزمان مانند رادیوتراپی و شیمی درمانی از پیشرفت بیماری باید جلوگیری کرد و با استفاده از تثبیت استاتیک میزان پایداری و استقامت را افزایش داد. بدین منظور می توان از سمنت برای تقویت استفاده نمود.

 


درمان شکستگی ساب تروکانتریک استخوان ران با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال پروگزیمال

در این مطلب به بررسی شکستگی ساب تروکانتریک استخوان ران و استفاده از نیل فمورال پروگزیمال برای درمان آن پرداختیم.

درمان شکستگی پرتروکانتریک فمور با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی

در این مطلب به بررسی درمان شکستگی پروتروکانتریک فمور با استفاده از نیل ارتوپدی پرداختیم.

استفاده از ایمپلنت ارتوپدی برای درمان شکستگی دیستال رادیوس

در این مطالعه به بررسی گسترش استفاده از ایمپلنت ارتوپدی در درمان شکستگی دیستال رادیوس در کشور سوئد می‎پردازیم.

درمان شکستگی اﯾﻨﺘﺮﺗﺮوﮐﺎﻧﺘریک فمور با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل داخل استخوانی

در این مقاله به بررسی شکستگی‎های اینترتروکانتریک و استفاده از ایمپلنت ارتوپدی در درمان آن می‎پردازیم.

ارزیابی درمان بیماران کهنسال به روش درمانی شکستگی دیستال رادیوس با ایمپلنت های ارتوپدی

در این تحقیق درمان بیماران کهنسال به روش دیستال رادیوس با ایمپلنت ارتوپدی مورد بررسی قرار گرفته است.

درمان شکستگی های جوش نخورده بازو به روش تثبیت با استفاده از نیل های داخل استخوانی

در این تحقیق به بررسی درمان شکستگی های جوش نخورده بازو و استفاده از نیل داخل استخوانی برای درمان آن می‎پردازیم.

اصلاح سطح ایمپلنت ارتوپدی با استفاده از مواد بیولوژیک در مهندسی بافت استخوان

در این مقاله به بحث در مورد اصلاح سطح ایمپلنت های ارتوپدی و استفاده از کلسیم فسفات و پروتئین ها می پردازیم.

تشخیص، درمان و ملاحظات ویژه شکستگی هیپ در بیماران سالمند

در این مطلب به ارائه مطالبی در ارتباط با شکستگی هیپ در بیماران سالمند و درمان آن با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی می‎پردازیم.

تجهیزات ارتوپدی برای تثبیت پروگزیمال فمورال

در این تحقیق به بررسی تجهیزات ارتوپدی مورد استفاده در تثبیت پروگزیمال فمورال می پردازیم.

نتایج بدست آمده از درمان مشکلات متاستاز هومروس

در این مطلب، نتایج و مشکلات به وجود آمده پس از جراحی متاستاز همروس را ارائه می نماییم.

مقایسه بیومکانیک پلیت و نیل لاکینگ مورد استفاده در شکستگی های هومروس

در این مطلب به بررسی بیومکانیک پلیت و نیل لاکینگ که در شکستگی های هومروس مورد استفاده قرار می گیرند می پردازیم.

استفاده از ایمپلنت ارتوپدی در شکستگی استخوان بازو یا هومروس

در این مطلب ضمن بررسی شکستگی استخوان بازو به بررسی استفاده از ایمپلنت ارتوپدی آستوفیکس در درمان آن می‎پردازیم.

مقایسه دو پلیت دیستال رادیوس برای شکستگی داخلی مچ دست

در این مطلب به بررسی و مقایسه دو پلیت دیستال رادیوس در شکستگی داخلی مچ می پردازیم.

درمان شکستگی پاتولوژیک استخوان بازو با استفاده از نیل ارتوپدی

با بررسی استفاده از نیل ارتوپدی در درمان شکستگی پاتولوژیک استخوان بازو توضیحاتی در مورد تثبیت استخوان بازو ارائه می‎نماییم.

تاثیر پایداری شکستگی پرتروکانتریک و اینترتروکانتریک استخوان ران بر درصد مرگ و میر

در این مطلب به بررسی شکستگی های تروکانتر و نقش استفاده از تثبیت کننده در جلوگیری از مرگ بیماران می پردازیم.

شکستگی دیستال رادیوس: مقایسه پلیت قفل ولار و روش های جایگزین

در این مقاله به بررسی و مقایسه روش های درمان شکستگی دیستال رادیوس می پردازیم.

ایمپلنت ارتوپدی چیست؟

در این مطلب با ارائه تعریف ایمپلنت ارتوپدی به ارزیابی و بررسی مواد تشکیل دهنده آن خواهیم پرداخت.

نتایج بالینی استفاده از نیل فمورال F2 استوفیکس در مناطق روستایی

در این مطلب نتایج بالینی استفاده از نیل فمورال F2 استوفیکس برای درمان شکستگی فمور پری تروکانتریک در مناطق روستایی استرالیا ارائه شده است.

معرفی تجهیزات ارتوپدی

در این مطلب به معرفی تجهیزات تثبیت کننده ارتوپدی و موارد مصرف آن می پردازیم.