شرکت در بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی (ایران هلث)

| by | اخبار | 0 comments:

25 لغایت 28 اردیبهشت 1396


حضور شرکت ماد زیست فن آور بین الملل در بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی (ایران هلث)

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، دارویی و خدمات سلامت ایران هلث با 20 سال سابقه، به عنوان دومین رخداد بزرگ در حوزه سلامت و تجهیزات مرتبط با آن در منطقه می باشد. این نمایشگاه هر ساله اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد و بیش از 20000 نفر از این نمایشگاه بازدید می کنند. هدف از برگزاری این نمایشگاه، نمایان کردن توانمندی های صنعت سلامت ایران، آشنایی با فناوری های روز دنیا، ارتقای توریسم درمانی، حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان می باشد همچنین برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران هلث این امکان را برای شرکت ها فراهم می سازد تا با مراکز درمانی و آموزشی سطح کشور ارتباط برقرار کرده و با شرکت در نشست های تجاری و کنفرانس های این نمایشگاه با دیگر شرکت های همکار آشنایی، تعامل و در نتیجه توسعه بیشتری داشته باشند.