مزایای دستگاه شوک خودکار

در این مطلب به بررسی مزایای دستگاه شوک خودکار و مقایسه آن با دستگاه شوک نیمه خودکار خواهیم پرداخت.


مزایای دستگاه شوک خودکار

زمان فاکتوری بسیار مهم هنگام بروز حملات قلبی می باشد. هر دقیقه که از لحظه بروز حمله قلبی می گذرد شانس احیا و زنده ماندن بیمار 7 الی 10 درصد کاهش می یابد. به همین دلیل انتخاب دستگاه شوک اتوماتیک قابل اعتماد و اعمال به موقع شوک الکتریکی می تواند زندگی فرد را نجات دهد.

مزایای دستگاه شوک خودکار

دو نوع دستگاه شوک در حال حاضر وجود دارد دستگاه شوک خودکار و دستگاه شوک نیمه خودکار. هر دو دستگاه بصورت خودکار ریتم قلبی را بررسی می کنند و نیاز به شوک الکتریکی را تشخیص می دهند. دستگاه شوک نیمه خودکار در صورت نیاز به شوک الکتریکی از امدادگر می خواهد تا با فشردن دکمه شوک الکتریکی را اعمال سازد اما دستگاه شوک خودکار پس از تشخیص نیاز به شوک الکتریکی بصورت خودکار شوک را اعمال می کند و در هر مرحله به امدادگر شرایط بیمار را گزارش می دهد.

تحقیقات نشان می دهد که دستگاه شوک خودکار (AED) باعث می شود تا هنگام سردرگمی امدادگر نیز شوک به موقع اعمال شود و در نتیجه مزایای بسیاری را نسبت به سایر مدل ها دارد که در ادامه به آنها اشاره شده است.

 

ایمنی دستگاه شوک خودکار

به تازگی تحقیقات نشان می دهد که هنگامی که شخص امدادگر اطلاعات پزشکی کافی و آموزش های لازم را ندارد استفاده از دستگاه شوک خودکار در مقایسه با دستگاه شوک نیمه خودکار بسیار ایمن تر می باشد. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که حتی در حضور نیروهای آموزش دیده نیز دستگاه شوک اتوماتیک ایمن تر می باشد یکی از عوامل تاثیرگذار یادآوری صوتی دستگاه به امدادگر می باشد تا بلافاصله پس از اعمال شوک الکتریکی با بیمار تماس نداشته باشد.

علاوه بر این نتایج نشان می دهند که هنگام استفاده از دستگاه شوک نیمه خودکار توجه فرد امدادگر به فشردن دکمه اعمال شوک می باشد در حالی که هنگام استفاده از دستگاه الکتروشوک امدادگر با دقت کامل به راهنمای صوتی دستگاه گوش می دهد و عملکرد بهتری را دارد. در تصویر زیر آمار مربوط به شوک شوک الکتریکی ایمن را مشاهده می کنید که رنگ قرمز مربوط به دستگاه شوک خودکار و رنگ طوسی مربوط به دستگاه شوک نیمه خودکار می باشد.

مزایای دستگاه شوک خودکار

موثر بودن دستگاه شوک خودکار

با توجه به تحقیقی که بر روی دانشجویان پرستاری انجام شده است نتایج نشان می دهد که استفاده از دستگاه شوک الکتریکی خودکار نسبت به دستگاه شوک نیمه خودکار موثرتر می باشد. در این تحقیق دلیل این برتری نیاز کمتر به کاربر یا امدادگر می باشدن که در نتیجه از خطاهای احتمالی و انجام کارهایی که عمل احیا را مخل می سازند جلوگیری می شود.

 

کاهش زمان درمان با استفاده از دستگاه شوک خودکار

تحقیقات بسیاری نشان می دهد که استفاده از دستگاه شوک نیمه خودکار باعث بوجود آمدن تاخیر در اعمال شوک الکتریکی می شود. در جدول زیر فاصله ی زمانی بین قرار دادن الکترودها و اعمال شوک الکتریکی را نشان می دهد و همان طور که مشاهده می شود استفاده از دستگاه شوک نیمه خودکار در مقایسه با دستگاه شوک خودکار باعث بوجود آمدن تاخیر می شود.

مزایای دستگاه شوک خودکار

با اینکه بیشتر تحقیقات انجام شده بصورت شبیه سازی و استفاده از مانکن ها می باشد، تحقیقاتی نیز وجود دارند که وجود این تاخیر زمانی را در شرایط واقعی نشان می دهند. تحقیقی در کشور آلمان بر روی 12 دستگاه شوک قرار داده شده در سطح شهر انجام شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که دستگاه شوک نیمه خودکار 7 مرتبه نیاز به شوک الکتریکی را تشخیص داده است اما متاسفانه در 2 مورد این تشخیص نادیده گرفته شده است و بیمار جان خود را از دست داده است.

استفاده از دستگاه شوک خودکار روشی ایمن و موثر می باشد که از بوجود آمدن وقفه هنگام اعمال شوک الکتریکی جلوگیری می کند و در نتیجه دستگاهی نجات بخش برای حفظ جان بیماران می باشد.

 


استفاده از تجهیزات پزشکی نظیر الکتروشوک در پروازهای کشور آلمان

در این مطالعه به بررسی وضعیت تجهیزات پزشکی از جمله الکتروشوک در پروازهای کشور آلمان می پردازیم.

تاثیر آموزش احیای قلبی و استفاده از دستگاه دفیبریلاتور در مدارس اسلوونی

در این مطلب به بررسی تاثیر آموزش احیا قلبی و استفاده از دستگاه دفیبریلاتور در مدارس اسلوونی پرداختیم.

بهینه سازی مکان درون های پزشکی مجهز به دستگاه شوک خودکار

در این مطلب به بررسی بهینه سازی مکان درون های پزشکی مجهز به دستگاه شوک خودکار پرداخته ایم.

حملات قلبی در محیط کار در کشور سوئد

در این مطلب به بررسی ویژگی ها و نتایج حملات قلبی (خارج بیمارستانی) در محیط کار در کشور سوئد می پردازیم.

آموزش احیای قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار به انسان های ناشنوا

در این مطلب به بررسی چالش های پیش رو هنگام آموزش احیا قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار به انسان های ناشنوا می پردازیم.