مقایسه دو پلیت دیستال رادیوس برای شکستگی داخلی مچ دست

در این مطلب به بررسی و مقایسه دو پلیت دیستال رادیوس در شکستگی داخلی مچ می پردازیم.


شکستگی دیستال رادیوس یکی از رایج ترین مشکلات ارتوپدیک می باشد. در مواردی که شکستگی سطح مفصلی رخ می دهد و یا میزان چرخش و کوتاه شدن استخوان بیش از حد می باشد نیاز است تا جراحی برای تثبیت انجام شود که بدین منظور از پلیت ها استفاده می شود.

بررسی و مقایسه دو پلیت دیستال رادیوس

هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه پلیت دیستال رادیوس ارائه شده توسط شرکت Austofix به نام VRP 2.0 و پلیت شرکت Depuy-Synthes به نام VA-LP می باشد.

پلاک ولار دیستال رادیوس

بدین منظور بر روی بیماران 18 تا 80 ساله با شکستگی دیستال رادیوس که به بیمارستان Royal Adelaide مراجعه کرده اند، مطالعه انجام شده است. بطور کل تعداد بیمارانی که در این تحقیق آماری شرکت کرده اند 200 نفر می باشد و برای ارزیابی در مرحله ابتدایی از تست ارزیابی بیماران از عملکرد مچ دست PRWE استفاده شده است. سپس از بررسی و معاینه حرکات و عملکرد مچ دست توسط متخصصین و مدت زمان دست یابی بیمار به قابلیت و توانایی اولیه برای انجام کار استفاده شده است.

بیماران در فواصل زمانی 6 هفته ای، 3 ماه و 12 ماه معاینه شده اند. و در صورت نیاز رادیوگرافی نیز انجام شده است. در تست ابتدایی PRWE بیماران از محصول شرکت Austofix رضایت بیشتری را داشته اند.

می توان به عنوان نتیجه و بصورت کلی گفت که از پلیت های ولار برای درمان شکستگی های دیستال رادیوس بصورت گسترده استفاده می شود و مزایای استفاده از آنها برای بیماران قابل درک می باشد.

با توجه به اینکه نتایج طولانی مدت مربوط به این مطالعه هنوز بدست نیامده است مقایسه کامل این دو محصول نیاز به مدت زمان بیشتری دارد ولی نتایج بدست آمده از تست PRWE که شامل 15 سوال مربوط به توانایی بیمار برای کار با مچ دست پس از جراحی و قراردهی ایمپلنت ارتوپدی می باشد نشان می دهد که محصول Austofix عملکرد بهتری را دارد.

 


درمان شکستگی ساب تروکانتریک استخوان ران با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال پروگزیمال

در این مطلب به بررسی شکستگی ساب تروکانتریک استخوان ران و استفاده از نیل فمورال پروگزیمال برای درمان آن پرداختیم.

درمان شکستگی پرتروکانتریک فمور با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی

در این مطلب به بررسی درمان شکستگی پروتروکانتریک فمور با استفاده از نیل ارتوپدی پرداختیم.

استفاده از ایمپلنت ارتوپدی برای درمان شکستگی دیستال رادیوس

در این مطالعه به بررسی گسترش استفاده از ایمپلنت ارتوپدی در درمان شکستگی دیستال رادیوس در کشور سوئد می‎پردازیم.

درمان شکستگی اﯾﻨﺘﺮﺗﺮوﮐﺎﻧﺘریک فمور با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل داخل استخوانی

در این مقاله به بررسی شکستگی‎های اینترتروکانتریک و استفاده از ایمپلنت ارتوپدی در درمان آن می‎پردازیم.

ارزیابی درمان بیماران کهنسال به روش درمانی شکستگی دیستال رادیوس با ایمپلنت های ارتوپدی

در این تحقیق درمان بیماران کهنسال به روش دیستال رادیوس با ایمپلنت ارتوپدی مورد بررسی قرار گرفته است.

درمان شکستگی های جوش نخورده بازو به روش تثبیت با استفاده از نیل های داخل استخوانی

در این تحقیق به بررسی درمان شکستگی های جوش نخورده بازو و استفاده از نیل داخل استخوانی برای درمان آن می‎پردازیم.

اصلاح سطح ایمپلنت ارتوپدی با استفاده از مواد بیولوژیک در مهندسی بافت استخوان

در این مقاله به بحث در مورد اصلاح سطح ایمپلنت های ارتوپدی و استفاده از کلسیم فسفات و پروتئین ها می پردازیم.

تشخیص، درمان و ملاحظات ویژه شکستگی هیپ در بیماران سالمند

در این مطلب به ارائه مطالبی در ارتباط با شکستگی هیپ در بیماران سالمند و درمان آن با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی می‎پردازیم.

تجهیزات ارتوپدی برای تثبیت پروگزیمال فمورال

در این تحقیق به بررسی تجهیزات ارتوپدی مورد استفاده در تثبیت پروگزیمال فمورال می پردازیم.

نتایج بدست آمده از درمان مشکلات متاستاز هومروس

در این مطلب، نتایج و مشکلات به وجود آمده پس از جراحی متاستاز همروس را ارائه می نماییم.

مقایسه بیومکانیک پلیت و نیل لاکینگ مورد استفاده در شکستگی های هومروس

در این مطلب به بررسی بیومکانیک پلیت و نیل لاکینگ که در شکستگی های هومروس مورد استفاده قرار می گیرند می پردازیم.

استفاده از ایمپلنت ارتوپدی در شکستگی استخوان بازو یا هومروس

در این مطلب ضمن بررسی شکستگی استخوان بازو به بررسی استفاده از ایمپلنت ارتوپدی آستوفیکس در درمان آن می‎پردازیم.

مقایسه دو پلیت دیستال رادیوس برای شکستگی داخلی مچ دست

در این مطلب به بررسی و مقایسه دو پلیت دیستال رادیوس در شکستگی داخلی مچ می پردازیم.

درمان شکستگی پاتولوژیک استخوان بازو با استفاده از نیل ارتوپدی

با بررسی استفاده از نیل ارتوپدی در درمان شکستگی پاتولوژیک استخوان بازو توضیحاتی در مورد تثبیت استخوان بازو ارائه می‎نماییم.

تاثیر پایداری شکستگی پرتروکانتریک و اینترتروکانتریک استخوان ران بر درصد مرگ و میر

در این مطلب به بررسی شکستگی های تروکانتر و نقش استفاده از تثبیت کننده در جلوگیری از مرگ بیماران می پردازیم.

شکستگی دیستال رادیوس: مقایسه پلیت قفل ولار و روش های جایگزین

در این مقاله به بررسی و مقایسه روش های درمان شکستگی دیستال رادیوس می پردازیم.

ایمپلنت ارتوپدی چیست؟

در این مطلب با ارائه تعریف ایمپلنت ارتوپدی به ارزیابی و بررسی مواد تشکیل دهنده آن خواهیم پرداخت.

نتایج بالینی استفاده از نیل فمورال F2 استوفیکس در مناطق روستایی

در این مطلب نتایج بالینی استفاده از نیل فمورال F2 استوفیکس برای درمان شکستگی فمور پری تروکانتریک در مناطق روستایی استرالیا ارائه شده است.

معرفی تجهیزات ارتوپدی

در این مطلب به معرفی تجهیزات تثبیت کننده ارتوپدی و موارد مصرف آن می پردازیم.