نتایج بالینی درمان شکستگی تروکانتریک هیپ با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال در افراد مسن

در این مطالعه به نتایج بالینی استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال در درمان شکستگی تروکانتریک هیپ افراد مسن بالای 70 سال کشور ژاپن پرداختیم.


درمان شکستگی ﺗﺮوﮐﺎﻧﺘﺮﯾﮏ هیپ با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی

شکستگی های هیپ یکی از رایج ترین مشکلات استخوانی در افراد مسن می باشد که با توجه به افزایش جمعیت افراد مسن در سطح جهان این مشکل یکی از رایج ترین مشکلات درمانی می باشد.

استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال پروگزیمال امروزه یک روش رایج درمانی برای درمان شکستگی های ﺗﺮوﮐﺎﻧﺘﺮﯾﮏ هیپ می باشد که شرایط و کیفیت مناسب زندگی را برای بیماران به همراه دارد.

در استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال پروگزیمال مدت زمان جراحی نسبت به سایر روش ها افزایش نمی یابد و همچنین میزان خون از دست رفته بیماران نیز افزایش نمی یابد.

در این تحقیق نتایج بالینی بدست آمده از درمان شکستگی های ﺗﺮوﮐﺎﻧﺘﺮﯾﮏ هیپ با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال در افراد مسن بالای 70 سال در کشور ژاپن بررسی شده است.

نتایج بررسی درمان شکستگی های ﺗﺮوﮐﺎﻧﺘﺮﯾﮏ هیپ با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال پروگزیمال

برای انجام این تحقیق سوابق پزشکی افراد مسنی که بین سال های 2016 تا 2018 دچار شکستگی تروکانتریک هیپ بوده اند و با استفاده از جراحی و ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال پروگزیمال تحت درمان قرار گرفته شده اند از یک مرکز درمانی در ژاپن جمع آوری شده است.

بیماران بالای 70 سال سن داشته اند و تمامی آنان پیش از بروز شکستگی قادر به حرکت و راه رفتن به صورت مستقل بوده اند. اطلاعات مربوط به بیماران در جدول زیر آورده شده است.

تایج بالینی درمان شکستگی تروکانتریک هیپ با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال در افراد مسن

بیماران پس از انجام جراحی و قرار دهی ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال پروگزیمال حداقل به مدت 3 ماه تحت پیگیری های پزشکی بوده اند. در مجموع 91 بیمار در طول مدت بررسی دچار شکستگی تروکانتریک هیپ بوده اند که با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال پروگزیمال درمان شده اند.

مدت زمان میانگین جراحی قرار دهی ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال پروگزیمال19.6 ± 56.8 دقیقه می باشد. میانگین حجم خون از دست رفته در بیماران 41 ± 89 میلی لیتر بوده است.

آمار جوش خوردگی استخوان 98% می باشد. در هیچ یک از موارد جراحی قراردهی ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال پروگزیمال با مشکل مواجه نشده است و هیچ گونه عوارضی مشاهده نشده است.

در تصویر زیر روند درمان مربوط به بیماری خانم 87 ساله پیش، بلافاصله پس از قراردهی ایمپلنت ارتوپدی و 6 ماه پس از قراردهی ایمپلنت ارتوپدی به ترتیب قابل مشاهده می باشد.

تایج بالینی درمان شکستگی تروکانتریک هیپ با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال در افراد مسن

نتیجه درمان شکستگی های ﺗﺮوﮐﺎﻧﺘﺮﯾﮏ هیپ با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال پروگزیمال

نتایج این بررسی نشان می دهد که ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال پروگزیمال روشی ایمن و اثربخش برای درمان شکستگی تروکانتریک هیپ در افراد مسن بالای 70 سال در کشور ژاپن بوده است و نتایج بالینی بدست آمده رضایت و کیفیت بالای سطح زندگی در بیماران را نشان می دهد.

 


تاثیر طراحی ایمپلنت ارتوپدی پلاک بر تاندون خم‌کننده دراز شست دست (FPL) در درمان شکستگی دیستال رادیوس

در این مطلب تاثیر طراحی ایمپلنت ارتوپدی پلاک در درمان شکستگی دیستال رادیوس بررسی شده است.

تثبیت داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی

در این مطلب به بررسی تثبیت داخلی شکستگی های پروگزیمال هومروس با استفاده از ایمپلنت های ارتوپدی می پردازیم.

تاثیر استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی بر دقت جراحی قراردهی ایمپلنت ارتوپدی

در این مطالعه تاثیر استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی بر دقت جراحی های قراردهی ایمپلنت ارتوپدی را بررسی می کنیم.

پیامدهای جراحی ارتوپدی قراردهی پلاک لاکینگ وولار در شکستگی دیستال رادیوس

در این مطالعه به بررسی پیامدهای جراحی ارتوپدی قراردهی پلاک لاکینگ وولار در شکستگی های دیستال رادیوس می‎پردازیم.

نتایج بالینی درمان شکستگی تروکانتریک هیپ با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال در افراد مسن

در این مطالعه به نتایج بالینی استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال در درمان شکستگی تروکانتریک هیپ افراد مسن بالای 70 سال کشور ژاپن پرداختیم.

درمان شکستگی دیستال رادیوس با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی پلیت لاکینگ

در این مطلب به استفاده از ایمپلنت ارتوپدی پلیت لاکینگ برای درمان شکستگی های دیستال رادیوس می‎پردازیم.

درمان شکستگی اینترتروکانتریک با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی DHS

در این مقاله به بررسی استفاده از ایمپلنت ارتوپدی DHS در درمان شکستگی اینترتروکانتریک می‎پردازیم.

درمان شکستگی ساب تروکانتریک استخوان ران با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال پروگزیمال

در این مطلب به بررسی شکستگی ساب تروکانتریک استخوان ران و استفاده از نیل فمورال پروگزیمال برای درمان آن پرداختیم.

درمان شکستگی پرتروکانتریک فمور با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی

در این مطلب به بررسی درمان شکستگی پروتروکانتریک فمور با استفاده از نیل ارتوپدی پرداختیم.

استفاده از ایمپلنت ارتوپدی برای درمان شکستگی دیستال رادیوس

در این مطالعه به بررسی گسترش استفاده از ایمپلنت ارتوپدی در درمان شکستگی دیستال رادیوس در کشور سوئد می‎پردازیم.

درمان شکستگی اﯾﻨﺘﺮﺗﺮوﮐﺎﻧﺘریک فمور با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل داخل استخوانی

در این مقاله به بررسی شکستگی‎های اینترتروکانتریک و استفاده از ایمپلنت ارتوپدی در درمان آن می‎پردازیم.

ارزیابی درمان بیماران کهنسال به روش درمانی شکستگی دیستال رادیوس با ایمپلنت های ارتوپدی

در این تحقیق درمان بیماران کهنسال به روش دیستال رادیوس با ایمپلنت ارتوپدی مورد بررسی قرار گرفته است.

درمان شکستگی های جوش نخورده بازو به روش تثبیت با استفاده از نیل های داخل استخوانی

در این تحقیق به بررسی درمان شکستگی های جوش نخورده بازو و استفاده از نیل داخل استخوانی برای درمان آن می‎پردازیم.

اصلاح سطح ایمپلنت ارتوپدی با استفاده از مواد بیولوژیک در مهندسی بافت استخوان

در این مقاله به بحث در مورد اصلاح سطح ایمپلنت های ارتوپدی و استفاده از کلسیم فسفات و پروتئین ها می پردازیم.

تشخیص، درمان و ملاحظات ویژه شکستگی هیپ در بیماران سالمند

در این مطلب به ارائه مطالبی در ارتباط با شکستگی هیپ در بیماران سالمند و درمان آن با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی می‎پردازیم.

تجهیزات ارتوپدی برای تثبیت پروگزیمال فمورال

در این تحقیق به بررسی تجهیزات ارتوپدی مورد استفاده در تثبیت پروگزیمال فمورال می پردازیم.

نتایج بدست آمده از درمان مشکلات متاستاز هومروس

در این مطلب، نتایج و مشکلات به وجود آمده پس از جراحی متاستاز همروس را ارائه می نماییم.

مقایسه بیومکانیک پلیت و نیل لاکینگ مورد استفاده در شکستگی های هومروس

در این مطلب به بررسی بیومکانیک پلیت و نیل لاکینگ که در شکستگی های هومروس مورد استفاده قرار می گیرند می پردازیم.

استفاده از ایمپلنت ارتوپدی در شکستگی استخوان بازو یا هومروس

در این مطلب ضمن بررسی شکستگی استخوان بازو به بررسی استفاده از ایمپلنت ارتوپدی آستوفیکس در درمان آن می‎پردازیم.

مقایسه دو پلیت دیستال رادیوس برای شکستگی داخلی مچ دست

در این مطلب به بررسی و مقایسه دو پلیت دیستال رادیوس در شکستگی داخلی مچ می پردازیم.

درمان شکستگی پاتولوژیک استخوان بازو با استفاده از نیل ارتوپدی

با بررسی استفاده از نیل ارتوپدی در درمان شکستگی پاتولوژیک استخوان بازو توضیحاتی در مورد تثبیت استخوان بازو ارائه می‎نماییم.

تاثیر پایداری شکستگی پرتروکانتریک و اینترتروکانتریک استخوان ران بر درصد مرگ و میر

در این مطلب به بررسی شکستگی های تروکانتر و نقش استفاده از تثبیت کننده در جلوگیری از مرگ بیماران می پردازیم.

شکستگی دیستال رادیوس: مقایسه پلیت قفل ولار و روش های جایگزین

در این مقاله به بررسی و مقایسه روش های درمان شکستگی دیستال رادیوس می پردازیم.

ایمپلنت ارتوپدی چیست؟

در این مطلب با ارائه تعریف ایمپلنت ارتوپدی به ارزیابی و بررسی مواد تشکیل دهنده آن خواهیم پرداخت.

نتایج بالینی استفاده از نیل فمورال F2 استوفیکس در مناطق روستایی

در این مطلب نتایج بالینی استفاده از نیل فمورال F2 استوفیکس برای درمان شکستگی فمور پری تروکانتریک در مناطق روستایی استرالیا ارائه شده است.

معرفی تجهیزات ارتوپدی

در این مطلب به معرفی تجهیزات تثبیت کننده ارتوپدی و موارد مصرف آن می پردازیم.