نخستین عمل درمان فتق با استفاده از مش های بيولوژيک كلاژنی در ایران

| by | اخبار | 0 comments:

28 بهمن 1396


نخستین عمل درمان فتق با استفاده از مش های بيولوژيك كلاژنی در ایران

برای نخستین بار در ایران، با همکاری شرکت ماد زیست فن آور بین الملل، عمل درمان فتق با استفاده از مش های بيولوژيك كلاژنی (Acellular Dermal Matrix) در بيمارستان خاتم الانبيای تهران انجام شد. این عمل به سرپرستی دکتر بیاتی و دکتر کشوری، جهت تقويت ديواره abdominal، بر روی بیماری 92 ساله با نوع فتق کولوستومی انجام شد و از مش کلاژن بیولوژیک 18×25 cm استفاده شد.