کسب رتبه دانش بنیانی برای شرکت ماد زیست فن آور بین الملل

| by | اخبار | 0 comments:

17 اردیبهشت 1397


باعث افتخار است که اعلام نماییم که شرکت ماد زیست فن آور بین الملل به طور رسمی توسط معاونت علوم و فن آوری ریاست جمهوری اسلامی ایران به عنوان شرکت دانش بنیان نام گذاری شده است.
اکنون و بیش از همیشه، برآنیم تا در ایجاد دانش، کسب، یادگیری، به کار گیری، اشتراک گذاری، ادغام و بهره برداری از دانش تمرکز نموده و گام کوچکی در جهت بهبود سطح استاندارد تجهیزات پزشکی و کسب رضایت اجتماعی برداریم.