ارتباط بین سطح تحصیلات والدین و کیفیت تنفس کودکان متصل به دستگاه ونتیلاتور خانگی

در این مطلب به بررسی ارتباط بین سطح تحصیلات والدین و کیفیت تنفس کودکان متصل به دستگاه ونتیلاتور خانگی مبتلا به بیماری های مزمن تنفسی پرداختیم.

1 2 3 4 16