دانستنیها

دسترسی به دستگاه شوک اتوماتیک در بریتیش کلمبیا کانادا

در این مطلب به بررسی دسترسی به دستگاه شوک خودکار در مناطق مختلف بریتیش کلمبیا در کشور کانادا پرداختیم.

تاثیر بار مکانیکی مختلف بر اثربخشی و پایداری ایمپلنت ارتوپدی پلیت ولار لاکینگ

در این مطلب به بررسی تاثیر بار مکانیکی مختلف بر اثربخشی و پایداری ایمپلنت ارتوپدی پلیت ولار لاکینگ پرداختیم.

استفاده از ونتیلاتور پرتابل در عملیات های هلیکوپترهای امدادی

در این مطلب به بررسی استفاده از ونتیلاتور پرتابل در عملیات هلیکوپترهای امدادی پرداختیم.

عملکرد دستگاه الکتروشوک در شرایط دمایی و ارتفاعی دشوار

در این مطلب به بررسی عملکرد دستگاه الکتروشوک در شرایط دمایی و ارتفاعی دشوار پرداختیم.

درمان آنوریسم داخل جمجمه ای با استفاده از استنت آنوریسم و تاثیر آن بر انشعابات شریان مغزی

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم داخل جمجمه ای با استفاده از استنت آنوریسم و تاثیر آن بر انشعابات شریان مغزی پرداختیم.

تمایل چینی های هنگ کنگ برای استفاده از دستگاه دفیبریلاتور در حملات قلبی

در این مطلب به بررسی تمایل چینی های هنگ کنگ برای استفاده از دستگاه دفیبریلاتور هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی می پردازیم.

مدت زمان اتصال کودکان مبتلا به دیسپلازی برونکوپولمونری به دستگاه ونتیلاتور پرتابل

در این مطلب به بررسی مدت زمان اتصال کودکان مبتلا به دیسپلازی برونکوپولمونری به دستگاه ونتیلاتور پرتابل پرداختیم.

بررسی تحقیقات انجام شده استنت آنوریسم هدایت کننده جریان جهت درمان آنوریسم دایسکشن داخل جمجمه ای

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت آنوریسم جهت درمان آنوریسم دایسکشن داخل جمجمه ای پرداختیم.

بررسی تاثیر نژاد و قومیت در استفاده از دستگاه الکتروشوک عمومی

در این ویدئو به بررسی تاثیر نژاد و قومیت در استفاده از دستگاه الکتروشوک عمومی پرداختیم.

ارتباط بین سطح تحصیلات والدین و کیفیت تنفس کودکان متصل به دستگاه ونتیلاتور خانگی

در این مطلب به بررسی ارتباط بین سطح تحصیلات والدین و کیفیت تنفس کودکان متصل به دستگاه ونتیلاتور خانگی مبتلا به بیماری های مزمن تنفسی پرداختیم.

قراردهی دستگاه شوک اتوماتیک در سوپرمارکت زنجیره ای در آمریکا

در این مطلب به بررسی نتایج قراردهی دستگاه شوک اتوماتیک در یکی از سوپرمارکت های زنجیره ای در کشور آمریکا پرداختیم.

تمایل به استفاده از دستگاه شوک خودکار در بین عموم مردم عربستان

در این مطلب به بررسی سطح آگاهی و تمایل به استفاده از دستگاه شوک خودکار در بین عموم مردم در کشور عربستان پرداختیم.

درمان آنوریسم چالش برانگیز با استفاده از استنت آنوریسم در یک مرکز درمانی

در این مطلب به ارائه گزارشی از درمان آنوریسم چالش برانگیز با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان در یک مرکز درمانی پرداختیم.

طراحی و ارزیابی ونتیلاتور پرتابل با ساخت سریع برای امدادرسانی در درمان COVID-19

در این مطلب به بررسی طراحی و ارزیابی ونتیلاتور پرتابل با ساخت سریع برای امدادرسانی در درمان COVID-19 پرداختیم.

ارتباط پارامترهای اجتماعی- اقتصادی و توزیع دستگاه شوک خودکار و آمار بروز حملات قلبی

در این مطلب به بررسی ارتباط بین پارامترهای اجتماعی- اقتصادی، توزیع دستگاه های شوک خودکار و آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

استفاده از داروهای ضدانعقادی پیش و پس از استفاده از استنت آنوریسم

در این مطلب به بررسی استفاده از داروهای ضدانعقادی پیش و پس از استفاده از استنت های آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

آمار حملات قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در مناطق مسکونی

در این مطلب به بررسی آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار عمومی در مناطق مسکونی پرداختیم.

استفاده بلندمدت از ونتیلاتور پرتابل خانگی در انتقال اطفال از بیمارستان به خانه

در این مطلب به بررسی استفاده بلندمدت از ونتیلاتور پرتابل در انتقال اطفال از بیمارستان به خانه پرداختیم.

تاثیر استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک عمومی بر زنده مانی بیماران حملات قلبی

در این مطلب به بررسی تاثیر استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک عمومی بر زنده مانی بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

استفاده از سنسورهای هوشمند در ایمپلنت ارتوپدی

در این مطلب به بررسی استفاده از سنسورهای هوشمند در ایمپلنت های ارتوپدی پرداختیم.

تاثیر جنسیت بر میزان استفاده از دستگاه شوک خودکار عمومی

در این مطلب به بررسی تاثیر جنسیت بر میزان استفاده از دستگاه الکتروشوک عمومی پرداختیم.

کارایی پایش از راه دور ونتیلاتورهای پرتابل خانگی برای پزشکان و بیماران

در این مطلب به بررسی کارایی پایش از راه دور ونتیلاتورهای پرتابل خانگی برای پزشکان و بیماران پرداختیم.

بینش واقعی از استفاده از دستگاه الکتروشوک عمومی در بازه 5 ساله

در این مطلب به بررسی بینش واقعی از استفاده از دستگاه الکتروشوک عمومی در بازه 5 ساله پرداختیم.

درمان ایمن و اثربخش آنوریسم داخل جمجمه ای با استفاده از استنت آنوریسم

در این مطلب به بررسی درمان ایمن و اثربخش آنوریسم داخل جمجمه ای با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

کارایی نشانگر محل قرارگیری دستگاه دفیبریلاتور در تشخیص سریع محل آنها

در این مطلب به بررسی کارایی نشانگرهای محل قرارگیری دستگاه دفیبریلاتور در تشخیص سریع محل آنها پرداختیم.

انتقال بیمار از ونتیلاتور بیمارستانی به ونتیلاتور پرتابل خانگی در کشور کانادا

در این مطلب به ارائه گزارشی از تجربه انتقال بیمار از ونتیلاتور بیمارستانی به ونتیلاتور پرتابل خانگی در کشور کانادا پرداختیم.

وضعیت نگهداری از دستگاه های دفیبریلاتور در سئول

در این مطلب به بررسی وضعیت نگهداری از دستگاه های دفیبریلاتور در سئول پرداختیم.

مقایسه رسانیدن دستگاه شوک اتوماتیک با استفاده از درون و آمبولانس

در این مطلب به مقایسه رسانیدن دستگاه شوک اتوماتیک با استفاده از درون و آمبولانس پرداختیم.

آمار آسیب های ارتوپدی و استفاده از ایمپلنت های ارتوپدی در جنگ یمن

در این مطلب به بررسی آمار آسیب های ارتوپدی و استفاده از ایمپلنت های ارتوپدی در جنگ یمن پرداختیم.

بررسی قابلیت استفاده از دستگاه الکتروشوک با توجه به نوع آن

در این مطلب به بررسی قابلیت استفاده از دستگاه دفیبریلاتور با توجه به نوع آن پرداختیم.

استفاده طولانی مدت از ونتیلاتورهای خانگی در بیماران مبتلا به میاستنی گراویس

در این مطلب گزارشی از استفاده طولانی مدت از ونتیلاتورهای خانگی در بیماران مبتلا به میاستنی گراویس ارائه کرده ایم.

بهبود آموزش انجام CPR و استفاده از دستگاه شوک خودکار در مدارس انگستان

در این مطلب به بررسی بهبود آموزش انجام CPR و استفاده و دسترسی به دستگاه شوک خودکار در مدارس انگستان پرداختیم.

استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان در درمان آنوریسم شریان افتالمیک

در این مطلب به بررسی اثربخشی و نتایج استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان در درمان آنوریسم شریان افتالمیک پرداختیم.

آگاه سازی با استفاده از تلفن هوشمند برای افزایش استفاده از دستگاه های شوک اتوماتیک

در این مطلب به بررسی آگاه سازی با تلفن هوشمند افراد ناظر برای استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک هنگام بروز حملات قلبی در منازل و اماکن عمومی پرداختیم.

کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی تعویض مفصل ران و قراردهی ایمپلنت ارتوپدی

در این مطلب به بررسی کیفیت زندگی بیماران پس از انجام جراحی تعویض مفصل ران و قراردهی ایمپلنت ارتوپدی پرداختیم.

استفاده از ونتیلاتور پرتابل هنگام انجام CPR

در این مطلب به بررسی استفاده از ونتیلاتور پرتابل هنگام انجام CPR پرداختیم.

محل قرارگیری الکتروشوک با توجه به محرومیت های اجتماعی – اقتصادی در بریتانیا

در این مطلب به بررسی محل قرارگیری دستگاه الکتروشوک با توجه به محرومیت های اجتماعی-اقتصادی در بریتانیا پرداختیم.

استفاده بلند مدت از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان داخل جمجمه

در این مطلب به بررسی نتایج بلند مدت استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان برای درمان آنوریسم داخل جمجمه ای می پردازیم.

اثربخشی استفاده از دستگاه شوک خودکار در محل کار

در این مطلب به بررسی اثربخشی استفاده از دستگاه شوک خودکار در محل کار پرداختیم.

طراحی ونتیلاتور پرتابل ارزان قیمت و کنترل شرایط بیماران متصل به آن از راه دور

در این مطلب به طراحی ونتیلاتور پرتابل ارزان قیمت و کنترل شرایط بیماران متصل به آن از راه دور پرداختیم.

آرتروپلاستی کامل آرنج با استفاده از ایمپلنت های ارتوپدی

در این مطلب به بررسی پیامدهای بلند مدت آرتروپلاستی کامل آرنج با استفاده از ایمپلنت های ارتوپدی در شکستگی های دیستال هومروس پرداختیم.

بررسی آمار استفاده از دستگاه الکتروشوک در مدارس فرانسه

در این مطلب به بررسی آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه الکتروشوک در مدارس فرانسه پرداختیم.

پایش از راه دور بیماران متصل به ونتیلاتور پرتابل در منزل

در این مطلب به بررسی پایش از راه دور بیماران متصل به ونتیلاتور پرتابل در منزل پرداختیم.

دسترسی به دستگاه شوک خودکار عمومی در شرق انگلستان

در این مطلب به بررسی دسترسی به دستگاه شوک خودکار عمومی در شرق انگلستان پرداختیم.

قراردهی استنت آنوریسم هدایت کننده جریان در بدن بیمار با کمک ربات

در این مطلب به بررسی قراردهی استنت آنوریسم هدایت کننده جریان در بدن بیمار با کمک ربات پرداختیم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در اطفال در کشور کره

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در اطفال در کشور کره پرداختیم.

انتقال اطفال متصل به دستگاه ونتیلاتور بیمارستانی به دستگاه ونتیلاتور پرتابل خانگی در کشور آمریکا

در این مطلب به بررسی انتقال اطفال متصل به دستگاه ونتیلاتور بیمارستانی به دستگاه ونتیلاتور پرتابل خانگی در کشور آمریکا پرداختیم.

سطح آگاهی دبیران مدارس از دستگاه دفیبریلاتور و احیا قلبی در کشور عربستان

در این مطلب به بررسی سطح آگاهی دبیران مدارس از دستگاه دفیبریلاتور و احیا قلبی در کشور عربستان پرداختیم.

استفاده از دستگاه الکتروشوک در جوانان ورزشکار کشور فرانسه و آلمان

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه الکتروشوک در جوانان ورزشکار کشور فرانسه و آلمان پرداختیم.

درمان اندووسکولار آنوریسم با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

گزارشی از درمان اندووسکولار آنوریسم چالش برانگیز با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان در این مطلب ارائه شده است.

دسترسی به دستگاه دفیبریلاتور در کشور استرالیا

در این مطلب به بررسی دسترسی به دستگاه دفیبریلاتور در کشور استرالیا پرداختیم.

طول عمر باتری ونتیلاتورهای پرتابل خانگی و تأثیر تنظیمات دستگاه بر آن

در این مطلب به بررسی طول عمر باتری ونتیلاتورهای پرتابل خانگی و تأثیر تنظیمات دستگاه بر آن پرداختیم.

گزارشی از استفاده از الکتروشوک در محیط کاری در کشور فرانسه

در این مطلب به بررسی گزارشی از استفاده از دستگاه الکتروشوک در محیط کاری در کشور فرانسه پرداختیم.

سطح کیفیت زندگی بیماران پیش و پس از قراردهی ایمپلنت ارتوپدی

در این مطلب به بررسی سطح کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در بیماران پیش و پس از قراردهی ایمپلنت ارتوپدی پرداختیم.

اعزام نیروی پلیس و آتش نشان مجهز به دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی

در این مطلب به بررسی تأثیر اعزام نیروی پلیس و آتش نشان مجهز به دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی بر سلامت بیماران پرداختیم.

استفاده بیماران مبتلا به بیماری های مزمن تنفسی از ونتیلاتور پرتابل خانگی در آلبرتا کانادا

در این مطلب به بررسی استفاده بیماران مبتلا به بیماری های مزمن تنفسی از ونتیلاتورهای پرتابل خانگی در آلبرتا کشور کانادا پرداختیم.

تأثیر قراردهی کارت راهنما برای دستگاه شوک خودکار در عملکرد افراد ناظر

در این مطلب به بررسی تأثیر قراردهی کارت راهنما برای دستگاه شوک خودکار در عملکرد افراد ناظر پرداختیم.

استنت آنوریسم هدایت کننده جریان برای درمان آنوریسم علائم دار شریان کاروتید داخلی

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان برای درمان آنوریسم علائم دار شریان کاروتید داخلی پرداختیم.

رسانیدن دستگاه شوک اتوماتیک در شب با استفاده از درون ها

در این مطلب به بررسی رسانیدن دستگاه شوک اتوماتیک در شب با استفاده از درون ها پرداختیم.

مداخله آتش نشانان جهت برقراری عملکرد صحیح ونتیلاتور پرتابل در لهستان

در این مطلب به بررسی مداخله آتش نشانان در موارد اضطراری جهت برقراری عملکرد صحیح ونتیلاتورهای پرتابل خانگی در کشور لهستان پرداختیم.

فاکتورهای موثر بر رسیدن افراد داوطلب آگاه شده از طریق تلفن همراه به محل بروز حمله قلبی

در این مطلب به بررسی فاکتورهای موثر بر رسیدن افراد داوطلب آگاه شده از طریق تلفن همراه به محل بروز حمله قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

پیشگیری از عفونت ایمپلنت ارتوپدی با استفاده از روش پوشش دهی کامپوزیتی

در این مطلب به بررسی پیشگیری از عفونت ایمپلنت های ارتوپدی با استفاده از روش پوشش دهی کامپوزیتی پرداختیم.

پارامترهای انسانی موثر در رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درون

در این مطلب به بررسی پارامترهای انسانی موثر در رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درون پرداختیم.

ردیابی زنده تجهیزات پزشکی از جمله ونتیلاتور پرتابل در تلفن های هوشمند

در این مطلب به بررسی ردیابی زندۀ تجهیزات پزشکی از جمله ونتیلاتور پرتابل در تلفن های هوشمند پرداختیم.

تأثیر تغییر علامت مشخص کننده دستگاه الکتروشوک بر میزان مشارکت افراد ناظر

در این مطلب به بررسی تأثیر تغییر علامت مشخص کننده دستگاه الکتروشوک بر میزان مشارکت افراد ناظر در استفاده از آن پرداختیم.

درمان آنوریسم بدون پارگی شریان کاروتید داخلی بخش سوپراکلینوئید با استفاده از استنت آنوریسم

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم بدون پارگی شریان کاروتید با استفاده از استنت آنوریسم پرداختیم.

تأثیر استفاده از ایمپلنت ارتوپدی و آرتروپلاستی لگن بر کیفیت زندگی بیماران در سال اول پس از درمان

در این مطلب به بررسی تأثیر استفاده از ایمپلنت ارتوپدی و آرتروپلاستی لگن بر کیفیت زندگی بیماران در سال اول پس از درمان پرداختیم.

بررسی میزان تمایل مردم چین برای استفاده از دفیبریلاتور هنگام بروز حملات قلبی

در این مطلب به بررسی میزان تمایل مردم چین برای استفاده از دفیبریلاتور هنگام بروز حملات قلبی پرداختیم.

استفاده از ونتیلاتور پرتابل در روند مراقبت های حمایتی بیمار مبتلا به سندرم آلستروم با هایپر فنیل آلانینمی و مشکلات خواب

در این مطلب به بررسی استفاده از ونتیلاتور پرتابل در روند مراقبت های حمایتی بیمار مبتلا به سندرم آلستروم پرداختیم.

درمان آنوریسم گردن پهن شریان کلیوی با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم گردن پهن شریان کلیوی با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

بررسی کیفیت زندگی بیماران یکسال پس از احیا توسط دستگاه شوک خودکار

در این مطلب به بررسی کیفیت زندگی بیماران یکسال پس از احیا توسط دستگاه شوک خودکار پرداختیم.

الگوریتم یابی بهبود شکستگی دیستال رادیوس پس از قراردهی ایمپلنت ارتوپدی

در این مطلب به الگوریتم یابی بهبود شکستگی دیستال رادیوس در مراحل مختلف پس از قراردهی ایمپلنت ارتوپدی بر مبنای یادگیری ماشین پرداختیم.

مقایسۀ دوره های آموزشی احیا قلبی و یا استفاده از دستگاه الکتروشوک

در این مطلب به بررسی مقایسه دوره های آموزشی احیا قلبی و یا استفاده از دستگاه الکتروشوک پرداختیم.

افزایش استفاده از تجهیزات تنفسی خانگی و ونتیلاتورهای پرتابل از سال 2006 تا 2019

در این مطلب به بررسی افزایش استفاده از تجهیزات تنفسی خانگی مانند ونتیلاتورهای پرتابل از سال 2006 تا 2019 پرداختیم.

قراردهی استنت آنوریسم به کمک ربات برای درمان آنوریسم های مغزی و گردنی

در این مطلب به بررسی قراردهی استنت آنوریسم به کمک ربات برای درمان آنوریسم های مغزی و گردنی پرداختیم.

استفاده از داده های تلفن همراه برای انتخاب مکان قراردهی دستگاه شوک خودکار

در این مطلب با استفاده از داده های تلفن همراه به انتخاب مکان قراردهی دستگاه شوک خودکار پرداختیم.

بررسی مد تنفسی Mouthpiece در ونتیلاتورهای پرتابل خانگی

در این مطلب به بررسی مد تنفسی Mouthpiece در ونتیلاتورهای پرتابل خانگی پرداختیم.

توسعه نرم افزارهای ساده و ارزان قیمت برای آموزش دستگاه شوک خودکار در اسلوونی

در این مطلب به بررسی توسعه نرم افزارهای ساده و ارزان قیمت برای آموزش استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشور اسلوونی پرداختیم.

بررسی اماکن بهینه برای قراردهی دستگاه الکتروشوک در هانگژو، چین

در این مطلب به بررسی مکان بهینه قراردهی الکتروشوک در هانگژو چین پرداختیم.

کیفیت زندگی و سطح استرس در بیماران متصل به ونتیلاتور پرتابل خانگی

در این مطلب به بررسی کیفیت زندگی و سطح استرس در بیماران متصل به ونتیلاتور پرتابل خانگی پرداختیم.

بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط نیروی پلیس

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط نیروی پلیس پرداختیم.

درمان آنوریسم بدون پارگی کاروتید کاورنوس با استفاده از استنت آنوریسم در ویتنام

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم بدون پارگی کاروتید کاورنوس با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان در ویتنام پرداختیم.

رسانیدن دستگاه دفیبریلاتور با استفاده از درون ها در مناطق کوهستانی

در این مطلب به بررسی رسانیدن دستگاه دفیبریلاتور با استفاده از درون ها در مناطق کوهستانی پرداختیم.

نقش تکنولوژی های پوشیدنی در پایش و حمایت از بیماران پس از تعویض مفصل زانو با استفاده از ایمپلنت های ارتوپدی

در این مطلب نقش تکنولوژی های پوشیدنی در پایش بیماران پس از تعویض مفصل زانو با ایمپلنت های ارتوپدی را بررسی کردیم.

نقش دستگاه الکتروشوک بر سلامت افراد هنگام بروز حملات قلبی در استادیوم های فوتبال و بسکتبال

در این مطلب به بررسی نقش دستگاه الکتروشوک بر سلامت افراد هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در استادیوم های فوتبال و بسکتبال پرداختیم.

اندازه گیری دی اکسید کربن انتهای بازدمی اطفال متصل به دستگاه ونتیلاتور پرتابل خانگی

در این مطلب به اندازه گیری دی اکسید کربن انتهای بازدمی اطفال متصل به دستگاه ونتیلاتور پرتابل خانگی پرداختیم.

دوره های آموزشی احیا قلبی و دسترسی به دستگاه شوک خودکار در دبیرستان های هلیفکس کانادا

در این مطلب به بررسی وضعیت برگزاری دوره های آموزشی احیا قلبی و دسترسی به دستگاه شوک خودکار در دبیرستان های هلیفکس کانادا پرداختیم.

درمان آنوریسم گردن پهن پاره شده با استفاده از استنت آنوریسم

در این مطلب گزارشی از درمان آنوریسم گردن پهن پاره شده با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان ارائه نمودیم.

استفاده از دفیبریلاتورهای طراحی شده برای انسان در سگ ها

در این مطلب به بررسی استفاده از دفیبریلاتورهای طراحی شده برای انسان در سگ ها پرداختیم.

شرایط خانواده ها پس از ترخیص اطفال وابسته به ونتیلاتور پرتابل از بیمارستان 

در این مطلب به بررسی شرایط خانواده ها پس از ترخیص اطفال وابسته به ونتیلاتور پرتابل از بیمارستان پرداختیم.

سطح دانش در زمینه احیا قلبی و استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در بین کادر درمان

در این مطلب به بررسی سطح دانش در زمینه احیا قلبی و استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در بین کادر درمان پرداختیم.

ارتباط بین زنده مانی بیماران حملات قلبی با انجام CPR و استفاده از الکتروشوک در کره

در این مطلب ارتباط بین زنده مانی بیماران حملات قلبی با انجام CPR و استفاده از الکتروشوک در کره بررسی شده است.

درمان آنوریسم بلیستر مغز با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم بلیستر مغز با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

کاهش پاسخ التهابی سیستمیک با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل پروگزیمال فمور

در این مطلب به مقایسه درمان شکستگی های اینترتروکانتریک با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل پروگزیمال فمور و همی آرتروپلاستی و کاهش پاسخ التهابی سیستمیک پرداختیم.

عملکرد افراد آموزش دیده هنگام استفاده از دستگاه الکتروشوک در کشور کره

در این مطلب به بررسی عملکرد افراد آموزش دیده هنگام استفاده از دستگاه الکتروشوک در کشور کره پرداختیم.

استفاده از تراکستومی و ونتیلاتور خانگی در نوزادان مبتلا به دیسپلازی حاد ریوی

در این مطلب به بررسی پیامدهای استفاده از تراکستومی و ونتیلاتور خانگی در نوزادان مبتلا به دیسپلازی حاد ریوی پرداختیم.

رسانیدن دستگاه دفیبریلاتور با استفاده از درون پیش از رسیدن آمبولانس

دراین مطلب به بررسی رسانیدن دستگاه دفیبریلاتور با استفاده از درون پیش از رسیدن آمبولانس به محل بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

عملکرد دستگاه های ونتیلاتور خانگی در برابر مشکلات تنفسی مرتبط با خواب

در این مطلب به بررسی عملکرد دستگاه های ونتیلاتور خانگی در برابر مشکلات تنفسی مرتبط با خواب پرداختیم.

مقرون به صرفه بودن اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی فوری پستان بر پایه پروتز

در این مطلب به بررسی مقرون به صرفه بودن اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی فوری پستان بر پایه پروتز پرداختیم.

بررسی بالینی کیفیت زندگی بیماران پس از استفاده از ایمپلنت ارتوپدی

در این مطلب به بررسی بالینی کیفیت زندگی بیماران پس از استفاده از ایمپلنت ارتوپدی پرداختیم.

آگاهی عمومی در زمینه دستگاه الکتروشوک در کشور تایلند

در این مطلب به بررسی آگاهی عمومی در ارتباط با دستگاه الکتروشوک در تایلند می پردازیم.

درمان آنوریسم های داخل جمجمه ای در کشور آمریکا با استنت آنوریسم

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت های آنوریسم هدایت کننده جریان در درمان آنوریسم های داخل جمجمه ای در کشور آمریکا پرداختیم.

رکتوپکسی برای افتادگی رکتوم

در این مطلب به بررسی  رکتوپکسی برای افتادگی رکتوم پرداختیم.

 بررسی 14 ساله وضعیت بیمار فلج چهاراندام متصل به دستگاه ونتیلاتور

در این مطلب به بررسی 14 ساله وضعیت بیمار فلج چهاراندام متصل به دستگاه ونتیلاتور پرداختیم.

استفاده از دستگاه الکتروشوک توسط افراد ناظر در مدارس کشور ژاپن

در این مطلب به بررسی آمار احیا قلبی و استفاده از دستگاه الکتروشوک توسط افراد ناظر در مدارس کشور ژاپن پرداختیم.

بازسازی دو مرحله ای پستان به همراه اسلولار درمال ماتریکس در بیمار رادیوتراپی شده

در این مطلب به بررسی بازسازی دو مرحله ای پستان به همراه ADM در بیمار رادیوتراپی شده پرداختیم.

تجربه چندین مرکز درمانی در استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطلب گزارشی از تجربه چندین مرکز درمانی در استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان ارائه شده است.

فاکتورهای مؤثر بر تصمیم گیری برای قراردهی دستگاه الکتروشوک در انگلستان

در این مطلب به بررسی فاکتورهای مؤثر بر تصمیم گیری برای قراردهی دستگاه الکتروشوک در انگلستان پرداختیم.

اصلاح سیماستیا در بازسازی پستان به همراه اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی سیماستیا در بازسازی پستان پرداختیم و در ادامه روش علامت گذاری آن را بررسی کردیم.

عملکرد ونتیلاتور پرتابل غیرتهاجمی و کم هزینه طراحی شده برای مناطق محروم

در این مطلب به بررسی عملکرد ونتیلاتور پرتابل غیرتهاجمی و کم هزینه با روش ساخت آسان، طراحی شده برای مناطق محروم پرداختیم.

توانایی درون مجهز به الکتروشوک در نجات جان انسانها و کاهش هزینه درمان

آیا درون های مجهز به دستگاه شوک خودکار می توانند جان انسان ها را نجات دهند و هزینه های درمانی را کاهش بخشند؟

نتایج عملکردی پس از رکتوپکسی به روش لاپاراسکوپی به همراه مش سنتتیک و اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به مطالعه کمی برای کشف نتایج پس از رکتوپکسی به روش لاپاراسکوپی برای پرولاپس رکتوم پرداختیم.

ایمنی و اثربخشی استنت آنوریسم هدایت کننده جریان در درمان آنوریسم شریان مغزی میانی

در این مطلب به بررسی ایمنی و اثربخشی استنت آنوریسم هدایت کننده جریان در درمان آنوریسم شریان مغزی میانی پرداختیم.

ارتباط بین دسترسی به دستگاه دفیبریلاتور و میزان زنده مانی بیماران حملات قلبی

در این مطلب به بررسی ارتباط بین دسترسی به دستگاه دفیبریلاتور و میزان زنده مانی بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

بالا رفتن احتمال موفقیت CPR در صورت استفاده از ونتیلاتور پرتابل

در این مطلب به این می پردازیم که آیا استفاده از ونتیلاتور پرتابل در شرایط بحرانی احتمال موفقیت CPR را افزایش می دهد؟

بازسازی دیواره شکم با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس و درمان زخم با فشار منفی

در این مطلب به بررسی بازسازی دیواره شکم با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس و درمان زخم با فشار منفی پرداختیم.

دوره آموزشی فشرده احیا قلبی و استفاده از دستگاه الکتروشوک در مدارس مالزی

در این مطلب به بررسی نتایج برگزاری دوره آموزشی فشرده احیا قلبی و استفاده از دستگاه الکتروشوک در مدارس کشور مالزی پرداختیم.

مقایسه دو نوع ایمپلنت ارتوپدی در درمان شکستگی فمور در سگ ها

در این مطلب به بررسی و مقایسه دو نوع ایمپلنت ارتوپدی در درمان شکستگی فمور در سگ ها پرداختیم.

ایمنی ناشی از استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در جراحی لگن

در این مطلب به بررسی میزان عوارض و تجربه استفاده از اسلولار درمال ماتریکس(ADM) در جراحی رکتوپکسی رکتوم به روش لاپاراسکوپی پرداختیم.

امدادرسانی با استفاده از دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی ناشی از فعالیت ورزشی

در این مطلب به بررسی ارتباط بین مشارکت افراد ناظر با دستگاه شوک خودکار و زنده مانی بیماران پس از بروز حملات قلبی ناشی از فعالیت های ورزشی پرداختیم.

کاربرد اسلولار درمال ماتریکس در پزشکی زنان یا ژینوکولوژی

در این مطلب به بررسی کاربرد اسلولار درمال ماتریکس در پزشکی زنان یا ژینوکولوژی (Gynaecology) پرداختیم.

میزان تأخیر در احیا و استفاده از دستگاه شوک خودکار

در این مطلب به بررسی میزان تأخیر در احیا و استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط افراد ناظر برای بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

درمان اندووسکولار آنوریسم های چالش برانگیز با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطب به بررسی درمان اندووسکولار آنوریسم های چالش برانگیز با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

تأثیر استفاده از ونتیلاتور پرتابل غیرتهاجمی بر فعالیت های روزانه بیماری های مزمن انسدادی ریه

در این مطلب به بررسی تأثیر استفاده از ونتیلاتور پرتابل غیرتهاجمی بر فعالیت های روزانه بیماران مبتلا به بیماری های مزمن انسدادی ریه پرداختیم.

بازسازی پستان جهت تعویض پروتز قبلی به همراه اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی بازسازی پستان جهت تعویض پروتز قبلی به همراه اسلولار درمال ماتریکس پرداختیم.

حملات قلبی در اطفال و نقش افراد ناظر در استفاده از دفیبریلاتور

در این مطلب به بررسی حملات قلبی خارج بیمارستانی در اطفال و نقش افراد ناظر در استفاده از دفیبریلاتور برای آنها پرداختیم.

درمان شکستگی اینترتروکانتریک استخوان ران با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال پروگزیمال

در این مطلب به بررسی درمان شکستگی اینترتروکانتریک استخوان ران با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال پروگزیمال و پیامدهای آن پرداختیم.

تاثیر ضخامت و سطح اسلولار درمال ماتریکس بر بازسازی مستقیم پستان به همراه پروتز

در این مطلب به بررسی تاثیر ضخامت و سطح اسلولار درمال ماتریکس (ADM) بر بازسازی مستقیم پستان به همراه پروتز پرداختیم.

شبیه سازی رسانیدن الکتروشوک با استفاده از درون ها در زمان حملات قلبی

در این مطلب به بررسی و شبیه سازی رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درون ها در زمان بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

استنت آنوریسم زیست تخریب پذیر هدایت کننده جریان خون

در این مطلب به بررسی و معرفی استنت آنوریسم زیست تخریب پذیر هدایت کننده جریان خون پرداختیم.

ویژگی ها و نتایج بیماران تحت ترمیم فتق پارازوفاژیال با استفاده از مش بیولوژیک

در این مطلب به بررسی ویژگی ها و نتایج بیماران تحت ترمیم فتق پارازوفاژیال با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس می پردازیم.

تاثیر آموزش مراحل انجام CPR و استفاده از دستگاه دفیبریلاتور بر جامعه

در این مطلب به بررسی تاثیر آموزش مراحل انجام CPR و استفاده از دستگاه دفیبریلاتور بر جامعه پرداختیم.

استفاده از ونتیلاتور غیرتهاجمی در بیماران سندرم ﻫﯿﭙﻮوﻧﺘﯿﻼﺳﯿﻮن ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﺎﻗﯽ

در این مطلب به بررسی نظارت بر استفاده از ونتیلاتور غیرتهاجمی در بیماران مبتلا به سندرم ﻫﯿﭙﻮوﻧﺘﯿﻼﺳﯿﻮن ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﺎﻗﯽ پرداختیم.

جراحی زیبایی اندام تناسلی با اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به معرفی روش جدید برای جراحی زیبایی اندام تناسلی که یک رویکرد 2 مرحله ای آسان به همراه اسلولار درمال ماتریکس(ADM) می باشد می پردازیم.

شناسایی و رفع موانع استفاده از دستگاه الکتروشوک در دبستان های کبک در کشور کانادا

در این مطلب به شناسایی و رفع موانع استفاده از دستگاه الکتروشوک در دبستان های کبک در کشور کانادا پرداختیم.

استفاده از استنت آنوریسم با پوشش پلیمر آبدوست برای درمان آنوریسم حاد پاره شده

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان با پوشش پلیمر آبدوست برای درمان آنوریسم حاد پاره شده پرداختیم.

مقایسه عملکرد Trigger یا حساسیت 5 دستگاه ونتیلاتور پرتابل خانگی مخصوص اطفال و یک دستگاه ونتیلاتور ICU

در این مطلب به مقایسه عملکرد Trigger یا حساسیت 5 دستگاه ونتیلاتور پرتابل خانگی مخصوص اطفال و یک دستگاه ونتیلاتور ICU پرداختیم.

عوارض و میزان عود رکتوپکسی همراه با مش بیولوژیک و مش مصنوعی

در این مطلب به بررسی و مقایسه عوارض و میزان عود رکتوپکسی همراه با مش بیولوژیک (اسلولار درمال ماتریکس(ADM)) و مش مصنوعی پرداختیم.

پیامدهای درمان شکستگی اینترتروکانتریک استخوان ران با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل پروگزیمال فمور

ذر این مطلب به بررسی پیامدهای درمان شکستگی اینترتروکانتریک استخوان ران با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل پروگزیمال فمور پرداختیم.

طراحی نرم افزاری برای رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درون

در این مطلب به بررسی طراحی نرم افزاری برای رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درون پرداختیم.

استفاده از مش کلاژن در عمل جراحی پریتونیت (PROPHYBIOM)

در این مطلب به بررسی استفاده از مش کلاژن در عمل جراحی پریتونیت (PROPHYBIOM) پرداختیم.

درمان آنوریسم قدامی دیستال بدون پارگی با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم قدامی دیستال بدون پارگی با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

نرم افزارهای تلفن همراه مخصوص دستگاه دفیبریلاتور در اروپا

در این مطلب به بررسی نرم افزارهای تلفن همراه مخصوص دستگاه دفیبریلاتور در اروپا پرداختیم.

نتایج مش بیولوژیک در مقابل مش سنتتیک در CDC کلاس 3 و 4 بازسازی دیواره ابدومینال شکم باز

در این مطلب به بررسی نتایج مش بیولوژیک در مقابل مش سنتتیک در CDC کلاس 3 و 4 بازسازی دیواره ابدومینال شکم باز پرداختیم.

طراحی ونتیلاتور مکانیکی کم هزینه

در این مطلب به بررسی و راهنمایی در ارتباط با طراحی ونتیلاتور مکانیکی کم هزینه می پردازیم.

آمار دسترسی به دستگاه های الکتروشوک در ایالت کراس ریور در نیجریه

در این مطلب به بررسی آمار دسترسی به دستگاه های الکتروشوک و سایر تجهیزات ضروری در مراکز درمانی ایالت کراس ریور در نیجریه پرداختیم.

مقایسه نتایج بازسازی پستان با اسلولار درمال ماتریکس با برند مختلف در بازه سه ماه تا دو سال

در این مطالعه به بررسی نتایج بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس برندهای مختلف پرداختیم.

درمان آنوریسم مغزی حاد دچار پارگی با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم مغزی حاد دچار پارگی با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

ارزیابی مزایای سلامتی و اقتصادی دستگاه الکتروشوک جیبی در جامعه

در این مطلب به ارزیابی مزایای سلامتی و اقتصادی دستگاه الکتروشوک جیبی در جامعه پرداختیم.

افزایش میزان بقای چربی پس از پیوند چربی (فت گرفت) با اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی افزایش میزان بقای چربی پس از پیوند چربی (فت گرفت) با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس می پردازیم.

مطالعه کیفی تجربیات بیمار اکسیژن درمانی و مراقب در درمان های تنفسی خانگی با ونتیلاتور پرتابل

در این مطالعه به بررسی کیفی تجربیات بیمار اکسیژن درمانی طولانی مدت و مراقب در درمان های تنفسی خانگی و استفاده از ونتیلاتور پرتابل پرداختیم.

ارتباط بین امپدانس قفسه سینه و موفقیت در اعمال شوک الکتریکی

در این مطلب به بررسی ارتباط بین امپدانس (مقاومت الکتریکی) قفسه سینه و موفقیت در اعمال شوک الکتریکی توسط دستگاه الکتروشوک پرداختیم.

درمان آنوریسم کاروتید-افتالمیک با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطالعه به بررسی درمان آنوریسم کاروتید-افتالمیک با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

تکنیک استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان

در این مطالعه به بررسی تکنیک استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان و مقایسه با روش سنتی می پردازیم.

تاثیر انجام CPR و استفاده از دستگاه شوک خودکار در کانادا

در این مطالعه به بررسی تاثیر انجام CPR و استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط افراد ناظر در سلامت افراد پس از بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در کانادا پرداختیم.

بررسی قابلیت های پزشکی از راه دور در استفاده از ونتیلاتور پرتابل در دوره همه گیری کرونا

در این مطلب به بررسی قابلیت های پزشکی از راه دور در استفاده از ونتیلاتورهای پرتابل در دوره همه گیری کرونا پرداختیم.

اسلولار درمال ماتریکس سه بعدی برای بازسازی پستان به روش پری پکتورال

در این مطلب اسلولار درمال ماتریکس سه بعدی برای بازسازی پستان به روش پری پکتورال را معرفی می کنیم.

سطح آگاهی افراد در زمینه دستگاه شوک خودکار پس از شرکت در دوره های آموزشی

در این مطالعه به بررسی سطح آگاهی افراد در زمینه دستگاه شوک خودکار پس از شرکت در دوره های آموزشی آنلاین کمک های اولیه پرداختیم.

زمان مناسب موبیلیزیشن در شکستگی های دیستال رادیوس درمان شده با پلیت لاکینگ ولار

در این مطالعه به بررسی زمان مناسب موبیلیزیشن در شکستگی های دیستال رادیوس درمان شده با ایمپلنت ارتوپدی پلیت لاکینگ ولار پرداختیم.

ایمنی ناشی از استفاده از اسلولار درمال ماتریکس(ADM) در جراحی لگن

در این تحقیق میزان عوارض و تجربه استفاده از اسلولار درمال ماتریکس(ADM)  در جراحی رکتوپکسی رکتوم به روش لاپاراسکوپی بررسی شده است.

دسترسی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در مدارس نیویورک

در این مطلب به بررسی دسترسی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در مدارس نیویورک پرداختیم.

بررسی آمار درمان آنوریسم آئورت شکمی در کشور برزیل

در این مطلب به بررسی آمار درمان آنوریسم آئورت شکمی در کشور برزیل می پردازیم.

اسلولار درمال ماتریکس در بافت رادیوتراپی شده در بازسازی پستان بر پایه پروتز و اکسپندر

در این مطلب به برررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس(ADM) در بافت رادیوتراپی شده در بازسازی پستان بر پایه پروتز و اکسپندر پرداختیم.

تهیه ونتیلاتور پرتابل مبتنی بر باتری با استفاده از آمبوبگ، برای استفاده در شرایط بحرانی

در این مطلب در ارتباط با تهیه ونتیلاتور پرتابل مبتنی بر باتری با استفاده از آمبوبگ، برای استفاده در شرایط بحرانی بحث کرده ایم.

استفاده فرد ناظر از الکتروشوک هنگام بروز حملات قلبی در نوزادان، کودکان و نوجوانان

در این مطلب به بررسی استفاده فرد ناظر از الکتروشوک هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در نوزادان، کودکان و نوجوانان پرداختیم.

درمان آنوریسم شریان مغزی قدامی دیستال با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم شریان مغزی قدامی دیستال با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

اسلولار درمال ماتریکس و مش های مصنوعی در بازسازی پستان مبتنی بر پروتز

در این مطلب به بررسی اسلولار درمال ماتریکس و مش های مصنوعی مورد استفاده در بازسازی پستان مبتنی بر پروتز پرداختیم.

تاثیر استفاده از دستگاه الکتروشوک در مسابقات دو ماراتن در کشور ژاپن

در این مطلب به بررسی تاثیر استفاده از دستگاه الکتروشوک در مسابقات دو ماراتن در کشور ژاپن پرداخته شده است.

جداسازی نوزادان مبتلا به دیسپلازی برونکوپه ریوی از ونتیلاتورهای پرتابل خانگی

در این مطلب به بررسی جداسازی نوزادان مبتلا به دیسپلازی برونکوپه ریوی (BPD) از ونتیلاتورهای پرتابل خانگی پرداختیم.

تاثیر رادیوتراپی بر اسلولار درمال ماتریکس و تشکیل کپسول در بازسازی پستان

در این مطلب به بررسی نتایج بالینی تاثیر رادیوتراپی بر اسلولار درمال ماتریکس و تشکیل کپسول در بازسازی پستان پرداختیم.

بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در بیمارستان های دانمارک

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در بیمارستان های دانمارک می پردازیم.

بررسی میزان رضایت بیماران جوان درمان شده با جراحی های تعویض کامل مفصل زانو با ایمپلنت ارتوپدی

در این مطلب به بررسی نتایج بالینی، کیفیت زندگی و میزان رضایت بیماران جوان درمان شده با جراحی های تعویض کامل مفصل زانو با ایمپلنت ارتوپدی پرداختیم.

بررسی عملکرد فعلی بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در میان جراحان پستان – پلاستیک

در این مطلب به بررسی عملکرد فعلی بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در میان جراحان پستان-پلاستیک پرداختیم.

موقعیت بروز حملات قلبی و دستگاه های الکتروشوک نسبت به مدارس در انگلستان

در این مطلب به بررسی موقعیت بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و دستگاه های الکتروشوک نسبت به مدارس در انگلستان پرداختیم.

ارتباط هایپراینفلیشن با انتقال موفقیت آمیز اطفال انسدادی ریه و دیسپلازی برونکوپه ریوی به ونتیلاتورهای پرتابل و خانگی

در این مطلب به ارتباط هایپراینفلیشن و انتقال اطفال مبتلا به دیسپلازی برونکوپه ریوی به ونتیلاتورهای پرتابل خانگی پرداختیم.

صاف شدن شریان والد پس از قراردهی استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطلب به بررسی صاف شدن شریان والد پس از قراردهی استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در جراحی های ترمیمی و زیبایی پستان

در این مطلب به بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در جراحی های ترمیمی و زیبایی پستان پرداختیم.

بررسی وضعیت دستگاه های الکتروشوک عمومی در سئول

در این مطلب به بررسی وضعیت نگهداری و قابل استفاده بودن دستگاه های الکتروشوک عمومی در سئول پرداختیم.

مقرون به صرفه بودن قراردهی استنت آنوریسم در مقایسه با جراحی باز در درمان آنوریسم آئورت شکمی

در این مطلب به بررسی مقرون به صرفه بودن قراردهی استنت آنوریسم در مقایسه با جراحی باز در درمان آنوریسم آئورت شکمی پرداختیم.

اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان تحت رادیوتراپی

در این مطلب به بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در بازسازی پستان تحت رادیوتراپی پرداختیم.

مقایسه عملکرد بالینی دستگاه ونتیلاتور پرتابل و بیمارستانی

در این مطلب به مقایسه عملکرد بالینی دستگاه ونتیلاتور پرتابل و بیمارستانی پرداختیم.

ارسال دستگاه شوک خودکار به بیماران حملات قلبی با درون در سوئد

در این مطلب گزارشی از رسانیدن دستگاه شوک خودکار به بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی با استفاده از درون ها ارائه نموده ایم.

بررسی عملکرد فعلی اسلولار درمال ماتریکس در میان جراحان پستان-پلاستیک

در این مطلب به بررسی عملکرد فعلی اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در جراحی بازسازی پستان-پلاستیک پرداختیم.

مقایسه درمان دررفتگی مفصل شانه با پلیت Endobutton و Clavicle Hook

در این مطلب به بررسی مقایسه درمان دررفتگی مفصل شانه با ایمپلنت ارتوپدی پلیت Endobutton و Clavicle Hook پرداخته شده است.

بررسی شبکه دفیبریلاتورها در کشور لهستان پیش از پاندمی کرونا

در این مطلب به بررسی شبکه دستگاه های دفیبریلاتور در کشور لهستان پیش از پاندمی کرونا پرداخته شده است.

استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی فوری پستان با تیشو اکسپندر و رادیوتراپی

در این مطلب به بررسی نتایج استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در بازسازی فوری پستان با تیشو اکسپندر و رادیوتراپی پرداختیم.

بررسی پاسخ همودینامیک به استفاده از ونتیلاتور در حالت خوابیده بر روی شکم بیماران کرونا

در این مطالعه به بررسی پاسخ همودینامیک به استفاده از ونتیلاتور در حالت خوابیده بر روی شکم با استفاده از اکوکاردیوگرافی طریق مری‌ بیماران کرونا پرداختیم.

بررسی آگاهی ورزشکاران حرفه ای در استفاده از دستگاه الکتروشوک

در این مطلب به بررسی آگاهی ورزشکاران حرفه ای در زمینه ی امدادرسانی اورژانسی و استفاده از دستگاه الکتروشوک در محل تمرینات خود پرداختیم.

تکامل تکنیک ها در 2 دهه در استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان

در این مطلب به بررسی تکامل تکنیک ها در 2 دهه در استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان پرداختیم.

بررسی اثر همودینامیک گریز از مرکز در آنوریسم عروق انشعابی درمان شده با استنت آنوریسم چندلایه

در این مطلب به بررسی اثر همودینامیک گریز از مرکز در آنوریسم های عروق انشعابی درمان شده با استنت آنوریسم چندلایه پرداختیم.

آنالیز جریان خون در دایسکشن نوع B آئورت درمان شده با استفاده از استنت آنوریسم MFM

در این مطلب به بررسی آنالیز جریان خون در دایسکشن نوع B آئورت درمان شده با استفاده از استنت آنوریسم MFM پرداختیم.

تسریع زمان رسیدگی به بیماران قلبی با استفاده از درون ها

دراین مطلب به بررسی تسریع زمان رسیدگی به بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی با استفاده از درُون ها برای رسانیدن دستگاه شوک اتوماتیک پرداختیم.

بازسازی 200 پستان به روش پری پکتورال با جایگذاری مستقیم پروتز همراه با اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی بازسازی 200 پستان به روش پری پکتورال با جایگذاری مستقیم پروتز همراه با اسلولار درمال ماتریکس در فالو آپ 36 ماهه پرداختیم.

ارزیابی مشارکت پزشکان خط مقدم در توسعه دستگاه ونتیلاتور

در این مطلب به بررسی و ارزیابی مشارکت پزشکان خط مقدم در توسعه دستگاه ونتیلاتور پرداخته شده است.

وضعیت اقدامات حياتی پايه و دستگاه الکتروشوک در دبیرستان های کشور مالت

در این مطلب به بررسی وضعیت اقدامات حياتی پايه و دستگاه الکتروشوک در دبیرستان های کشور مالت پرداختیم.

اسلولار درمال ماتریکس مشبک برای بازسازی دو مرحله ای پستان

در این مطلب به بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس مشبک (اصطلاحا مش شده) برای بازسازی دو مرحله ای پستان می پردازیم.

تمرین های درمانی مچ دست و تاثیر بر درمان شکستگی رادیوس دیستال ترمیم شده

در این مطلب به بررسی تاثیر تمرین های درمانی مچ دست با بارگذاری در درمان شکستگی رادیوس دیستال ترمیم شده با ایمپلنت ارتوپدی پلیت لاکینگ ولار پرداختیم.

سامانه مسیریابی داخل ساختمانی دستگاه شوک خودکار

در این مطلب به بررسی سامانه مسیریابی داخل ساختمانی دستگاه شوک خودکار پرداختیم.

اثرات استفاده از اسلولار درمال ماتریکس و تزریق چربی بر فیبروز ناشی از رادیوتراپی

در این مطلب اثرات استفاده از اسلولار درمال ماتریکس و تزریق چربی بر فیبروز ناشی از رادیوتراپی بررسی شده است.

بررسی گشودگی عروق کولترال هنگام استفاده از استنت آنوریسم MFM

در این مطلب به بررسی گشودگی عروق کولترال (جانبی) هنگام استفاده از استنت آنوریسم MFM  پرداختیم.

سطح دانش دندانپزشکان درباره حملات قلبی و امدادرسانی با استفاده از الکتروشوک

در این مطلب به ارزیابی سطح دانش دندانپزشکان در زمینه ی حملات قلبی خارج بیمارستانی و امدادرسانی با استفاده از الکتروشوک پرداختیم.

بهبود PCO2 با استفاده از دستگاه ونتیلاتور هنگام بروز حملات قلبی

در این مطلب به بررسی بهبود PCO2 با استفاده از دستگاه ونتیلاتور هنگام بروز حملات قلبی پرداختیم.

اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی انکولوژیک پستان

در این مطلب به بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی انکولوژیک پستان می پردازیم.

استفاده از دستگاه الکتروشوک برای اطفال

در این مطلب به بررسی روش های استفاده از دستگاه الکتروشوک برای اطفال می پردازیم.

درمان آنوریسم مغز در عروق نازک با استفاده از استنت هدایت کننده جریان

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم مغز در عروق نازک با استفاده از استنت هدایت کننده جریان پرداختیم.

تاثیر شیمی درمانی و پرتودرمانی بر پاسخ التهابی، رگ زایی و تشکیل کپسول اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان

در این مطالعه به بررسی تاثیر شیمی درمانی و پرتودرمانی بر تشکیل کپسول اسلولار درمال ماتریکس پرداختیم.

استفاده از ونتیلاتور در حالت خوابیده بر روی شکم برای بیماران مبتلا به کرونا

در این مطلب گزارشی از استفاده از دستگاه ونتیلاتور غیرتهاجمی در حالت خوابیده بر روی شکم برای بیماران مبتلا به کرونا در ایتالیا ارائه می کنیم.

افزایش قابل توجه استفاده از دفیبریلاتورها در مکان های عمومی عربستان سعودی

در این مطلب به بررسی افزایش قابل توجه استفاده از دفیبریلاتورها در مکان های عمومی به عنوان یک طرح ملی جاه طلبانه در عربستان سعودی می پردازیم.

افزایش رگ زایی عروق با تعدیل ایمنی اسلولار درمال ماتریکس (ADM) از طریق اینترلوکین 4

تعدیل ایمنی اسلولار درمال ماتریکس (ADM) از طریق اینترلوکین 4 که باعث افزایش رگ زایی عروق می شود.

کاربردهای بالینی اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب مروری بر کاربردهای بالینی اسلولار درمال ماتریکس (ADM) خواهیم داشت.

کارایی حقیقی دستگاه های شوک خودکار ثبت شده در دانمارک

در این مطلب به بررسی کارایی واقعی دستگاه شوک خودکار در دانمارک می پردازیم.

کاربرد اسلولار درمال ماتریکس در کاهش بروز فیستول در درمان هیپوسپادیاس

در این مطلب به بررسی کاربرد اسلولار درمال ماتریکس در کاهش بروز فیستول در درمان هیپوسپادیاس پرداختیم.

دانش و نگرش عمومی افراد برای استفاده از دفیبریلاتورهای خارجی خودکار در چین

در این مطلب به بررسی دانش و نگرش عمومی افراد نسبت به استفاده از دفیبریلاتورهای خارجی خودکار در چین پرداختیم.

استفاده از دستگاه ونتیلاتور پرتابل و غیرتهاجمی برای بیماران COVID-19

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه ونتیلاتور پرتابل و غیرتهاجمی برای بیماران COVID-19 پرداختیم.

نتایج بالینی اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی فوری پستان

در این مطلب به بررسی نتایج بالینی اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در بازسازی فوری پستان پرداختیم.

پارامترهای موثر در موفقیت درمان مجدد آنوریسم داخل جمجمه با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطلب به بررسی پارامترهای موثر در موفقیت درمان مجدد آنوریسم داخل جمجمه با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

نقش کمپانی ها در پوشش دهی و قراردهی راهبردی دستگاه شوک خودکار در اماکن عمومی و منازل شخصی

در این مطلب به ارزیابی نقش کمپانی ها در پوشش دهی و قراردهی راهبردی دستگاه شوک خودکار در اماکن عمومی و منازل شخصی برای مقابله با حملات قلبی پرداختیم.

تعدیل روند درمان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس

اسلولار درمال ماتریکس (ADM) به طور مطلوبی روند درمان بعد از جراحی را تعدیل می کند.

بررسی تنفس، رشد و زنده مانی نوزادان با تراکستومی و وابستگی به ونتیلاتور

در این مطلب به بررسی تنفس، رشد و زنده مانی نوزادان با تراکستومی و وابستگی به ونتیلاتور پرداختیم.

درمان اندووسکولار آنوریسم شريان های پانكراتيكو دئودنال با استفاده از استنت آنوریسم بافته شده

در این مطلب به بررسی درمان اندووسکولار آنوریسم شريان های پانكراتيكو دئودنال با استفاده از استنت آنوریسم بافته شده پرداختیم.

بهینه سازی مکان دستگاه شوک اتوماتیک، عادلانه بودن یا در دسترس بودن؟

در این مطلب به بررسی بهینه سازی محاسبه شده ی مکان قراردهی دستگاه شوک اتوماتیک عمومی، و عادلانه بودن یا در دسترس بودن آن می پردازیم.

تاثیر برندهای مختلف اسلولار درمال ماتریکس در نتایج بازسازی پستان مبتنی بر پروتز

در این مطلب به بررسی تاثیر برندهای مختلف اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در نتایج بازسازی پستان مبتنی بر پروتز پرداختیم.

استفاده از ایمپلنت ارتوپدی آناتومیک در درمان شکستگی استخوان های توبولار

در این مطلب به بررسی قابلیت تثبیت قوی و جلوگیری از چرخش با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل های داخل استخوانی آناتومیک در درمان شکستگی استخوان های توبولار پرداختیم.

تاثیر مشارکت افراد ناظر بر سلامت بیماران حملات قلبی ناشی از فعالیت های ورزشی

در این مطلب به بررسی تاثیر مشارکت افراد ناظر بر سلامت بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی ناشی از فعالیت های ورزشی می پردازیم.

نتایج کارآزمایی 5 ساله اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان

در این مطالعه به بررسی کارآزمایی 5 ساله اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در بازسازی پستان برای بیش از 9500 بیمار پرداختیم.

بررسی میزان استفاده از دستگاه شوک خودکار با توجه به مکان آنها در دانمارک

در این مطلب به بررسی میزان استفاده از دستگاه های شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی با توجه به مکان آنها در دانمارک پرداختیم.

مستوپکسی با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس یا بدون آن

در این مطالعه به بررسی و مقایسه مستوپکسی با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) یا بدون آن پرداختیم.

بررسی میزان شیوع پنومونی ناشی از ونتیلاتور در پاندمی کرونا

در این مطلب به بررسی میزان شیوع پنومونی ناشی از ونتیلاتور در پاندمی کرونا پرداختیم.

بررسی جریان خون در محل آنوریسم درمان شده با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطلب به بررسی جریان خون در محل آنوریسم درمان شده با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

مرور حوزه ای رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درُون هنگام بروز حملات قلبی

در این مطلب به مرور حوزه ای رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درُون ها هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

طراحی سامانه تسهیل کننده روند استفاده بلند مدت از ونتیلاتور خانگی

در این مقاله به بررسی طراحی سامانه تسهیل کننده روند استفاده بلند مدت از ونتیلاتور خانگی می پردازیم.

بستن متوالی لاپاراستومی بعد از سندرم ناحیه ابدومینال شکم به روش بریج کردن با مش بیولوژیک

در این مطلب به بررسی بستن متوالی لاپاراستومی بعد از سندرم ناحیه ابدومینال شکم به روش بریج کردن با مش بیولوژیک پرداختیم.

بهبود پوشش دهی دستگاه الکتروشوک در مناطق مسکونی با تمرکز بر شهرک های سازمانی

در این مطلب بهبود پوشش دهی دستگاه الکتروشوک در مناطق مسکونی با تمرکز بر شهرک های سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است.

ارزیابی عوارض و ایمنی بازسازی پستان با استفاده از ADM و پروتز در دوره پنج ساله

در این مطلب به بررسی عوارض و ایمنی بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) و پروتز پرداختیم.

شبیه سازی رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درُون در بریتانیا

در این مطلب به بررسی شبیه سازی رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درُون در بریتانیا پرداختیم.

ارزیابی نتیجه بازسازی پستان با توجه به ضخامت و جهت ADM

در این مطلب به ارزیابی نتیجه بازسازی پستان با توجه به ضخامت و جهت ADM پرداختیم.

شبیه ساز واقعیت توسعه یافته برای آموزش احیا قلبی و استفاده از دستگاه دفیبریلاتور

در این مقاله به بررسی شبیه ساز واقعیت توسعه یافته برای آموزش احیا قلبی و استفاده از دستگاه دفیبریلاتور پرداختیم.

تاثیر ارسال پیامک برای پرستاران بر پنومونی ناشی از ونتیلاتور

در این مطلب به بررسی تاثیر ارسال پیامک برای پرستاران بر پنومونی ناشی از ونتیلاتور پرداختیم.

شبیه سازی رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درون ها

در این مطلب به بررسی شبیه سازی رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درون ها پرداختیم.

سندرم پستان قرمز پس از بازسازی پستان و تفاوت آن با عفونت

در این مطلب به بررسی سندرم پستان قرمز پس از بازسازی پستان و تفاوت آن با عفونت پرداختیم.

بهترین مکان برای قراردهی درون های مجهز به دستگاه شوک خودکار در سوئد

در این مطلب به بررسی انتخاب مکان مناسب قراردهی درون های مجهز به دستگاه شوک خودکار برای پوشش حداکثری در کشور سوئد پرداختیم.

ارزیابی میان مدت و بلندمدت استفاده از استنت های آنوریسم چندلایه برای درمان آنوریسم پیچیده آئورت

در این مطلب به ارزیابی میان مدت و بلند مدت استفاده از استنت های آنوریسم چندلایه برای درمان آنوریسم پیچیده ی آئورت پرداختیم.

ارزیابی ایمپلنت کلاژن درمال خوک در بازسازی دیواره شکم بیمار مولتی تروما اطفال

در این مطلب ارزیابی ایمپلنت کلاژن درمال خوک برای بازسازی دیواره شکم در یک بیمار مولتی تروما اطفال انجام شده است.

تجهیز موتور آمبولانس ها به دستگاه الکتروشوک در کشور تایلند

در این مطلب به بررسی تاثیر تجهیز موتور آمبولانس ها به دستگاه الکتروشوک در کشور تایلند پرداخته شده است.

ونتیلاسیون مکانیکی پیش از بیمارستانی با استفاده از ونتیلاتور پرتابل

در این مطلب اطلاعاتی در مورد ونتیلاسیون مکانیکی پیش از بیمارستانی با استفاده از ونتیلاتور پرتابل ارائه می شود.

ماستکتومی با کاهش پوست و بازسازی به روش پری پکتورال با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس به صورت تک مرحله ای

در این مطلب به بررسی ماستکتومی با کاهش پوست و بازسازی به روش پری پکتورال می پردازیم.

قراردهی بهینه دستگاه الکتروشوک در راهروهای طویل و باریک

در این مطلب به بررسی قراردهی بهینه دستگاه الکتروشوک در اماکن طویل و باریک می پردازیم.

استفاده از ونتیلاتور برای انتقال نوزادان بیمار در آفریقای جنوبی

در این مطلب به بررسی استفاده از ونتیلاتور برای انتقال نوزادان بیمار در محیط های بیمارستانی و خارج بیمارستانی در آفریقای جنوبی پرداختیم.

ماستکتومی با کاهش پوست و بازسازی پستان به روش پری پکتورال در پستان های بزرگ پتوتیک

در این مطالعه به بررسی ماستکتومی پستان های بزرگ پتوتیک می پردازیم.

بررسی مکان قرارگیری دستگاه های شوک خودکار در انگلستان

در این مطلب به بررسی مکان قرارگیری دستگاه های شوک خودکار در انگلستان پرداختیم.

نتایج سه ساله استفاده از استنت آنوریسم برای درمان آنوریسم پیچیده ی سینه ای- شکمی آئورت

در این مطالعه نتایج سه ساله استفاده از استنت آنوریسم در درمان آنوریسم سینه ای- شکمی آئورت بررسی شده است.

میزان عوارض بعد از بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به ارزیابی میزان عوارض بعد از بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس با میانگین فالوآپ سه ساله پرداختیم.

استفاده از دستگاه دفیبریلاتور در مدارس ابتدایی کبک در کانادا

در این مطلب به بررسی بهبود شرایط استفاده از دستگاه دفیبریلاتور در مدارس ابتدایی کبک در کانادا پرداختیم.

پیشگیری از جابجایی پروتز پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی پیشگیری از جابجایی پروتز پستان با استفاده از کمربند اسلولار درمال ماتریکس (ADM) می پردازیم.

بهترین مکان قراردهی دستگاه دفیبریلاتور در مناطق شهری کانادا

در این مطلب به بررسی بهترین و مقرون به صرفه ترین مکان قراردهی دستگاه دفیبریلاتور در مناطق شهری کانادا می پردازیم.

روند پیشرفت بازسازی پستان به روش پری پکتورال

در این مطلب به بررسی روند پیشرفت بازسازی پستان به روش پری پکتورال و عوارض و روش انجام آن می پردازیم.

بیشینه کردن اکسیژن رسانی دستگاه ونتیلاتور پرتابل

در این مطلب اطلاعاتی درباره اکسیژن رسانی ونتیلاتور پرتابل و استفاده از اکسیژن ساز پرتابل در کنار آن می پردازیم.

محاسبه فاصله ی حقیقی دسترسی به دستگاه الکتروشوک در انگلستان

در این مطلب به محاسبه فاصله­ ی حقیقی دسترسی به دستگاه الکتروشوک در انگلستان پرداختیم.

روش اینفریورلی بر پایه فلپ پوستی جهت بازسازی پستان بعد از ماستکتومی

در این مطلب به بررسی روش اینفریورلی بر پایه فلپ پوستی جهت بازسازی پستان بعد از ماستکتومی می پردازیم.

نتیجه کوتاه مدت و میان مدت بازسای پستان به روش پری پکتورال در مقابل بازسازی به روش ساب پکتورال

در این مطلب به بررسی نتیجه کوتاه مدت و میان مدت بازسای پستان به روش پری پکتورال در مقابل بازسازی به روش ساب پکتورال می پردازیم.

گزارشی از استفاده از دستگاه ونتیلاتور پرتابل برای بیمار مبتلا به میوپاتی میله ای

در این مطالعه به بررسی گزارشی از استفاده از دستگاه ونتیلاتور پرتابل برای بیمار مبتلا به میوپاتی میله ای پرداختیم.

بررسی آمار مرگ ناگهانی در جهان فوتبال و آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار ارائه شده توسط FIFA

در این مطلب به بررسی آمار مرگ ناگهانی در جهان فوتبال و آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار ارائه شده توسط FIFA پرداختیم.

بازسازی دومرحله ای پستان بر پایه پروتز و اکسپندر در مقابل بازسازی یک مرحله ای به کمک ADM

در این مطلب به بررسی بازسازی دومرحله ای پستان بر پایه پروتز و اکسپندر در مقابل بازسازی یک مرحله ای به کمک ADM می پردازیم.

بررسی فشار و جریان خون در آنوریسم آئورت شکمی پیش و پس از قراردهی استنت آنوریسم چندلایه

در این مطلب به بررسی فشار و جریان خون در آنوریسم آئورت شکمی پیش و پس از قراردهی استنت آنوریسم چندلایه پرداختیم.

ارسال پیامک اطلاع رسانی برای نیروهای داوطلب آموزش دیده در زمینه ی استفاده از دستگاه شوک خودکار

در این مطلب به تاثیر ارسال پیامک اطلاع رسانی برای نیروهای داوطلب آموزش دیده در زمینه ی استفاده از دستگاه شوک خودکار پرداختیم.

استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در بازسازی پستان با تیشو اکسپندر

در این مطلب به بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در بازسازی پستان با تیشو اکسپندر می پردازیم.

برقراری تعادل بین پایداری مکانیکی و خواص مکانوبیولوژیک در بهبود شکستگی ها

در این مطالعه به بررسی برقراری تعادل بین پایداری مکانیکی و خواص مکانوبیولوژیک در بهبود شکستگی ها با استفاده از پلاک لاکینگ ولار پرداختیم.

انتقال بیماران مبتلا به دیسپلازی ریوی از ونتیلاتور بیمارستانی به ونتیلاتور خانگی

در این مطالعه به بررسی انتقال بیماران مبتلا به دیسپلازی ریوی از ونتیلاتور بیمارستانی به ونتیلاتور خانگی پرداختیم.

نجات جان فردی با حمله ی قلبی در سوئد با رسانیدن دستگاه دفیبریلاتور توسط درون

در این مطلب به بررسی نجات جان فردی با حمله ی قلبی خارج بیمارستانی در سوئد با استفاده از رسانیدن دستگاه دفیبریلاتور توسط درون پرداختیم.

میزان عود فتق هیاتال پاراازوفاژیال بعد از ترمیم با مش های بیولوژیک

در این مطلب به بررسی میزان عود فتق  هیاتال پاراازوفاژیال بعد از ترمیم با مش های بیولوژیک می پردازیم.

دسترسی سریع به دستگاه الکتروشوک شرط مهم برای دفیبریلاسیون توسط افراد ناظر

در این مطلب به دسترسی سریع به دستگاه الکتروشوک شرط مهم برای دفیبریلاسیون توسط افراد ناظر پرداختیم.

استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) و نرخ عفونت در بازسازی پری پکتورال پستان

در این مطلب به بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) و نرخ عفونت در بازسازی پری پکتورال پستان می پردازیم.

لخته سازی پایدار آنوریسم با استفاده از استنت آنوریسم منحرف کننده جریان خون

در این مطلب به بررسی لخته سازی پایدار آنوریسم شریان احشایی با استفاده از استنت آنوریسم منحرف کننده جریان خون پرداختیم.

بهبود مهارت احیا قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در بین نیروهای امدادی

در این مطلب به بررسی بهبود مهارت احیا قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در بین نیروهای امدادی آموزش دیده پرداختیم.

استفاده از ونتیلاتور پرتابل خانگی برای بهبود وضعیت Flail Chest پس از احیای قلبی ریوی

در این مطالعه به بررسی استفاده از ونتیلاتور پرتابل خانگی برای بهبود وضعیت Flail Chest پس از احیای قلبی ریوی پرداختیم.

مش بیولوژیک در بازسازی دیواره ابدومینال شکم همراه با فیکس کردن بخیه کششی

در این مطلب به بررسی مش بیولوژیک در بازسازی دیواره ابدومینال شکم همراه با فیکس کردن بخیه کششی می پردازیم.

قراردهی دستگاه دفیبریلاتور در برج ها برای بهبود تمایل افراد ناظر برای احیا قلبی

در این مطلب به بررسی قراردهی دستگاه دفیبریلاتور در برج ها برای بهبود تمایل افراد ناظر برای احیا قلبی پرداختیم.

بازسازي پری پکتورال پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتريكس (ADM)

در این مطلب به بررسی بازسازي پری پکتورال پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتريكس (ADM) می پردازیم.

رسانیدن دستگاه شوک اتوماتیک با استفاده از درون ها در مناطق روستایی کشور آلمان

در این مطلب به بررسی رسانیدن دستگاه شوک اتوماتیک با استفاده از درون ها در مناطق روستایی کشور آلمان پرداختیم.

استفاده از ونتیلاتور غیرتهاجمی در بیماران مبتلا به چاقی مفرط

در این مطالعه به بررسی استفاده از ونتیلاتور غیرتهاجمی در بیماران مبتلا به چاقی مفرط پرداختیم.

استفاده از استنت آنوریسم برای درمان اندووسکولارآنوریسم شریان پوپلیتئال

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت آنوریسم برای درمان اندووسکولارآنوریسم شریان پوپلیتئال پرداختیم.

اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در بازسازی فوری پری پکتورال پستان مبتنی بر ایمپلنت

در این مطلب به بررسی اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در بازسازی فوری پری پکتورال پستان مبتنی بر ایمپلنت می پردازیم.

تاثیر فاصله از دستگاه شوک خودکار بر آمار زنده مانی بیماران پس از حملات قلبی

در این مطلب به بررسی تاثیر فاصله از دستگاه شوک خودکار بر آمار زنده مانی بیماران پس از حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

تاثیر بهداشت در پیشگیری از بروز پنومونی در نوزادان متصل به ونتیلاتور

در این مطالعه به بررسی تاثیر بهداشت و مراقبت های دهانی در پیشگیری از بروز پنومونی در نوزادان نارس متصل به دستگاه ونتیلاتور پرداختیم.

ارزیابی انقباض کپسولی پس از بازسازی فوری پستان به روش پری پکتورال و ساب پکتورال

در این مطلب به بررسی ارزیابی انقباض کپسولی پس از بازسازی فوری پستان به روش پری پکتورال و ساب پکتورال می پردازیم.

رسانیدن دستگاه شوک اتوماتیک با استفاده از درون ها در شهر پاریس

در این مطلب به بررسی رسانیدن دستگاه شوک اتوماتیک با استفاده از درون ها در شهر پاریس پرداختیم.

درمان آنوریسم شریان احشایی با استفاده از استنت آنوریسم مبتنی بر انحراف جریان

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم شریان احشایی با استفاده از استنت آنوریسم مبتنی بر تکنیک انحراف جریان پرداختیم.

شرایط عاطفی افراد هنگام استفاده از الکتروشوک در پی حمله قلبی

در این مطلب به بررسی آسایش، شرایط عاطفی و استرس افراد ناظر هنگام استفاده از دستگاه الکتروشوک برای افراد بیمار در پی بروز حمله ی قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

خدمات مراقبت در منزل و استفاده از دستگاه ونتیلاتور خانگی در کره ی جنوبی

در این مطالعه به بررسی کیفیت خدمات مراقبت در منزل و استفاده از دستگاه ونتیلاتور خانگی در کره ی جنوبی پرداختیم.

نتایج بالینی و رادیولوژیک استفاده از پلیت ولار لاکینگ در استئوتومی

در این مطالعه به بررسی نتایج بالینی و رادیولوژیک استفاده از پلیت ولار لاکینگ در استئوتومی برای مالونیون شکستگی دیستال رادیوس پرداختیم.

مطالعه بافت شناسی بدن انسان پس از استفاده از ایمپلنت اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی بافت شناسی بدن ایمپلنت اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در بدن انسان می پردازیم.

ساده سازی دسترسی به اطلاعات دستگاه های شوک خودکار

در این مطلب به بررسی همکاری چندسازمانی برای ساده سازی دسترسی به اطلاعات دستگاه های شوک خودکار پرداختیم.

استفاده از اسلولار درمال ماتریکس برای جراحی زیبایی پستان – ماستوپکسی آگمنتیشن

در این مطلب جراحی زیبایی پستان – ماستوپکسی آگمنتیشن انجام شده با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس، توضیح داده شده است.

ارسال دستگاه دفیبریلاتور با استفاده از درون

در این مطلب به بررسی ارسال دستگاه دفیبریلاتور با استفاده از درون ها به بیماران دچار حمله ی قلبی خارج بیمارستانی می پردازیم.

استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در زمان آگمنتیشن پستان

در این مطلب به بررسی تاثیر استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در زمان آگمنتیشن پستان پرداختیم.

تاثیر مدت زمان اتصال به ونتیلاتور در بیماران نیازمند به ونتیلاسیون بلندمدت

در این مطالعه به بررسی تاثیر مدت زمان اتصال به ونتیلاتور در بیمارستان بر بیماران نیازمند به دوره های ونتیلاسیون بلند مدت پیش از انتقال به LTACH پرداختیم.

قرارگیری مناسب دستگاه های شوک خودکار در انگلستان

در این مطلب به بررسی قرارگیری دستگاه های شوک خودکار انگلستان در مکان مناسب می پردازیم.

بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس پس از جراحی حفظ پستان

در این مطلب به بررسی بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس پس از جراحی حفظ پستان می پردازیم.

بررسی همودینامیک و تبادل اکسیژن در آنوریسم آئورت پارارنال درمان شده با استفاده از استنت های چندلایه

در این مطلب به بررسی همودینامیک و تبادل اکسیژن در آنوریسم آئورت پارارنال درمان شده با استفاده از استنت های چندلایه پرداختیم.

دیدگاه افراد ناظر برای استفاده از دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی

در این مطلب دیدگاه افراد ناظر در رابطه با استفاده از دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی را بررسی می کنیم.

اثر آلودگی زخم بر نتایج بازسازی دیواره ابدومینال شکم با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی اثر آلودگی زخم بر نتایج بازسازی دیواره ابدومینال شکم با استفاده از مش بیولوژیک می پردازیم.

استفاده بلندمدت از ونتیلاتور در کودکان پس از اکسیژناسیون غشایی برون پیکری

در این مطلب به بررسی استفاده بلند مدت از ونتیلاتور در کودکان پس از اکسیژناسیون غشایی برون پیکری پرداخت شده است.

میزان دسترسی و استفاده از دستگاه الکتروشوک در مدارس نیویورک

در این مطلب به بررسی میزان در دسترس بودن و استفاده از دستگاه الکتروشوک در مدارس ایالت نیویورک کشور آمریکا پرداخته شده است.

چگونه از عدم موفقیت در بازسازی پستان اولیه جلوگیری کنیم؟

در این مطلب به بررسی اکسپلنت تیشو اکسپندر و چگونگی جلوگیری از عدم موفقیت در بازسازی اولیه می پردازیم.

درمان اندووسکولار آنوریسم قوس آئورت با استفاده از استنت آنوریسم MFM

در این مطلب به بررسی درمان اندووسکولار آنوریسم قوس آئورت با استفاده از استنت آنوریسم MFM پرداختیم.

ارزیابی روند ثبت دستگاه شوک خودکار عمومی در کشور کانادا

در این مطالعه به ارزیابی روند ثبت دستگاه شوک خودکار عمومی در کشور کانادا پرداخته شده است.

مش کردن اسلولار درمال ماتریکس با استفاده از دستگاه مش گرفت پوست

در این مطلب به بررسی و توضیح مش کردن اسلولار درمال ماتریکس با استفاده از دستگاه مش گرفت پوست می پردازیم.

ایمنی پرواز در بیماران مبتلا به آریتمی قلبی

در این مطلب به بررسی ایمنی پرواز در بیماران مبتلا به آریتمی قلبی می پردازیم.

پزشکی از راه دور برای کودکان متصل به ونتیلاتور در منزل در زمان پاندمی COVID19

در این مطلب به بررسی پزشکی از راه دور برای کودکان متصل به ونتیلاتور در منزل در زمان پاندمی COVID19 پرداختیم.

تفاوت استفاده از اسلولار درمال ماتریکس بدون منفذ و دارای منفذ در بازسازی پستان DTI

در این مطلب عوارض پس از استفاده از اسلولار درمال ماتریکس بدون منفذ در مقابل استفاده از ADM دارای منفذ در بازسازی پستان  DTI بررسی می شود.

مقایسه روش خط مستقیم و فاصله مسیری در اندازه گیری پوشش دهی دستگاه شوک خودکار

در این مطالعه به بررسی و مقایسه اندازه گیری پوشش دهی دستگاه شوک خودکار با روش خط مستقیم و فاصله مسیری می پردازیم.

استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان مبتنی بر ایمپلنت

در این مطلب به بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در بازسازی پستان مبتنی بر ایمپلنت می پردازیم.

استفاده از ونتیلاتور خانگی برای پشتیبانی تنفسی کودکان بیمار در منزل در استرالیا و نیوزیلند

در این مطلب به بررسی پشتیبانی تنفسی کودکان بیمار در منزل با استفاده از ونتیلاتورهای خانگی در استرالیا و نیوزیلند پرداختیم.

مقایسه عملکرد انواع ایمپلنت ارتوپدی فلزی در شبیه ساز مایعات بدن

در این مطلب به مقایسه عملکرد ایمپلنت های ارتوپدی فلزی مختلف در شبیه ساز مایعات بدن پرداختیم.

آگاهی دندانپزشکان در ارتباط با استفاده از دستگاه دفیبریلاتور در پاکستان

در این مطلب به ارزیابی سطح آگاهی دندانپزشکان در زمینه ی احیا قلبی و استفاده از دستگاه دفیبریلاتور در پاکستان پرداختیم.

درمان آنوریسم کاذب آئورت در بیماران مبتلا به بیماری بهجت با استفاده از استنت آنوریسم

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم کاذب آئورت در بیماران مبتلا به بیماری بهجت با استفاده از استنت آنوریسم MFM پرداختیم.

ارزیابی بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM)

در این مطلب با توجه به مقالات علمی اخیر، به ارزیابی بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس می پردازیم.

برگزاری دوره های آموزش مقدماتی احیای قلبی برای پناهندگان

در این مطالعه به بررسی نتایج برگزاری دوره های آموزش مقدماتی احیای قلبی برای پناهندگان پرداخته شده است.

اسلولار درمال ماتریکس و رادیوتراپی در بازسازی پستان

در این مطلب به بررسی تاثیر رادیوتراپی در محل استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان می پردازیم.

روش های نوین درمان آنوریسم آئورت پاراویسرال(PAAA)

در این مطالعه نگاهی بر روش های نوین درمان آنوریسم آئورت پاراویسرال(PAAA) داریم.

بازسازی فوری پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM)

در این مطلب با مقایسه آلودرم های استریل  در 2039 مورد، به بررسی بازسازی فوری پستان می پردازیم.

تاثیر پاندمی کرونا بر افراد ناتوان و نیازمند به پرستاری در منزل

در این مطلب به بررسی تاثیر پاندمی کرونا بر افراد ناتوان و نیازمند به پرستاری در منزل می پردازیم.

تاثیر برگزاری دوره آموزشی بر تمایل افراد به استفاده از دستگاه شوک خودکار

در این مطلب چگونگی تاثیر برگزاری دوره های آموزشی بر افزایش تمایل افراد ناظر برای استفاده از دستگاه های شوک خودکار می پردازیم.

مروری بر تاریخچه، تکنیک و عوارض بازسازی پری پکتورال پستان

در این مطلب به بررسی تاریخچه، تکنیک و عوارض بازسازی پری پکتورال پستان می پردازیم.

درمان بیماری چند سطحی آئورت با استفاده از استنت آنوریسم چندلایه MFM

در این مطلب به ارائه گزارشی از درمان بیماری چند سطحی آئورت با استفاده از استنت آنوریسم چندلایه MFM می پردازیم.

ارزیابی آگاهی در زمینه احیا قلبی و دستگاه شوک خودکار در کشور چین

در این مطلب به بررسی و ارزیابی آگاهی در زمینه احیای قلبی و دستگاه شوک خودکار در کشور چین می پردازیم.

نتایج طولانی مدت بازسازی فتق دیواره ابدومینال شکم با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس

اسلولار درمال ماتریکس (ADM) نتایج طولانی مدت در بازسازی فتق دیواره ابدومینال شکم ارائه می دهد.

مقایسه بیماری و پیامدهای پنومونی مرتبط با ونتیلاتور و بدون ونتیلاتور در اسپانیا

در این مطلب به مقایسه بیماری و پیامدهای پنومونی مرتبط با ونتیلاتور و بدون ونتیلاتور در اسپانیا پرداختیم.

تاثیر اپلیکیشن مخصوص دستگاه شوک خودکار بر آمار حملات قلبی

در این مطلب به بررسی تاثیر اپلیکیشن مخصوص دستگاه شوک خودکار بر آمار حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

بازسازی فوری دیواره ابدومینال شکم با مش بیولوژیک پس از رزکشن سرطان کولون موضعی پیشرفته

در این مطلب به بررسی بازسازی فوری دیواره ابدومینال شکم با مش بیولوژیک پس از رزکشن سرطان کولون موضعی پیشرفته می پردازیم.

بررسی حملات قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در مراکز ورزشی کشور استرالیا

در این مطلب به بررسی حملات قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در مراکز ورزشی کشور استرالیا می پردازیم.

ارزیابی کلاژن دِرم خوک در بازسازی دیواره ابدومینال شکم

در این مطلب به ارزیابی کلاژن دِرم  خوک (اسلولار دِرم ال ماتریکس یا مش بیولوژیک) در بازسازی دیواره ابدومینال شکم می پردازیم.

نتایج 12 ماهه درمان اندووسکولار دایسکشن آئورت با استفاده از استنت آنوریسم

در این مطلب به بررسی نتایج 12 ماهه درمان اندووسکولار دایسکشن آئورت با استفاده از استنت آنوریسم MFM پرداختیم.

آمبولانس های موتوری مجهز به دستگاه الکتروشوک

در این مطلب به بررسی آمبولانس های موتوری مجهز به دستگاه الکتروشوک، به عنوان روشی برای بهبود امدادرسانی در شهرهای بزرگ می پردازیم.

مقایسه ایمپلنت ارتوپدی نیل پروگزیمال فمور برای درمان شگستگی اینترتروکانتریک

در این مطلب به بررسی و مقایسه ایمپلنت ارتوپدی نیل پروگزیمال فمور کوتاه و بلند برای درمان شگستگی های اینترتروکانتریک می پردازیم.

مزایای بازسازی تک مرحله ای پستان با اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی مزایای بازسازی تک مرحله ای پستان با اسلولار درمال ماتریکس با توجه به مقاله ای در این ارتباط می پردازیم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در معادن

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در معادن می پردازیم.

روش های اندووسکولار درمان آنوریسم آئورت Post-Dissection (PDAA)

در این مطالعه به بررسی روش های اندووسکولار درمان آنوریسم آئورت Post-Dissection (PDAA) پرداختیم.

عوارض مرتبط با اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان با استفاده از پروتز

در این مطلب با استفاده از کارآزمایی بالینی چند مرکز، آینده نگره و مقایسه دو بافت انسان عوارض مرتبط با اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان با پروتز بررسی شده است.

استفاده افراد ناظر از دستگاه شوک خودکار در منازل

در این مطلب به بررسی استفاده افراد ناظر از دستگاه دفیبریلاتور هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در منازل می پردازیم.

پیامد استفاده از ونتیلاتور پرتابل و خانگی در موارد دیسپلازی ریوی حاد اطفال

در این مطالعه به بررسی پیامدهای استفاده از ونتیلاتورهای پرتابل و خانگی در موارد دیسپلازی ریوی حاد اطفال می پردازیم.

تاثیر همکاری افراد ناظر در استفاده از دستگاه الکتروشوک در فرودگاه کپنهاگ دانمارک

در این مطلب به بررسی تاثیر همکاری افراد ناظر در احیا بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه الکتروشوک در فرودگاه بین المللی کپنهاگ، دانمارک پرداختیم.

بازسازی ساب پکتورال بعد از ماستکتومی با حفظ نیپل آرئولا

در این مطلب به بررسی بازسازی ساب پکتورال (زیر عضلانی) بعد از ماستکتومی با حفظ نیپل آرئولا می پردازیم

حملات قلبی ناشی از ورزش در جوانان و اهمیت الکتروشوک در استرالیا

در این مطلب به بررسی حملات قلبی خارج بیمارستانی ناشی از فعالیت های فیزیکی و ورزش در جوانان و اهمیت دستگاه الکتروشوک در کشور استرالیا پرداختیم.

تسهیل جراحی انکوپلاستیک پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس و ایمپلنت قابل جذب

در این مطلب به بررسی استفاده از ساختار اسلولار درمال ماتریکس (ADM) و ایمپلنت قابل جذب برای تسهیل جراحی انکوپلاستیک پستان می پردازیم.

ونتیلاتور پرتابل راه حلی برای ریکاوری بیماران کرونا در منزل

در این مطالعه به بررسی ونتیلاتور پرتابل به عنوان راه حلی برای ریکاوری بیماران کرونا در منزل می پردازیم.

ایمن سازی زمین های گلف کره جنوبی با استفاده از دستگاه الکتروشوک

در این مطلب به این می پردازیم که تعداد مناسب دستگاه الکتروشوک برای ایمن سازی زمین های گلف کره ی جنوبی چه مقدار است؟

بازسازی پری پکتورال پستان مبتنی بر ایمپلنت با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس مش شده

در این مطلب به بررسی بازسازی پری پکتورال پستان مبتنی بر ایمپلنت با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس مش شده می پردازیم.

مقایسه عملکرد استنت آنوریسم تک لایه و چند لایه

در این مطلب به مقایسه عملکرد استنت آنوریسم تک لایه و چند لایه می پردازیم.

استفاده از قطعات چاپ سه بعدی شده برای ونتیلاسیون بیماران در پاندمی کرونا

در این مطلب به بررسی استفاده از قطعات چاپ سه بعدی شده برای ونتیلاسیون بیماران در پاندمی کرونا می پردازیم.

استفاده از مش بیولوژیک کلاژنی در فتق ابدومینال و ترمیم دیفکت در 31 بیمار

در این مطلب به بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (مش بیولوژیک کلاژنی) در فتق ابدومینال (دیواره شکم) و ترمیم دیفکت در 31 بیمار می پردازیم.

چگونه فرآیند قراردهی دستگاه های الکتروشوک را بهبود ببخشیم؟

در این مطلب به این می پردازیم که چگونه فرآیند پیدا کردن مکان مناسب برای قراردهی دستگاه الکتروشوک را بهبود ببخشیم؟

درمان آنوریسم سینه ای- شکمی آئورت با استفاده از استنت چندلایه MFM در ترکیه

در این مطلب به ارائه گزارشی از درمان آنوریسم سینه ای- شکمی آئورت با استفاده از استنت چندلایه MFM کمپانی Cardiatis در ترکیه می پردازیم.

بهینه سازی بازسازی پستان به روش پری پکتورال

در این مطلب به بررسی بهینه سازی بازسازی پستان به روش پری پکتورال می پردازیم.

میزان آگاهی و تمایل افراد برای استفاده از دستگاه شوک خودکار در تایوان

در این مطلب به بررسی میزان آگاهی و تمایل افراد ناظر برای استفاده از دستگاه شوک خودکار در تایوان می پردازیم.

استفاده از پروتز با حجم بیشتر در ماستکتومی با حفظ نیپل به کمک اسلولار درمال ماتریکس

آیا می توانیم پروتزهای با حجم بیشتر در ماستکتومی با حفظ نیپل در مقایسه با ماستکتومی با حذف نیپل در بازسازی پستان به کمک اسلولار درمال ماتریکس (ADM) استفاده کنیم؟

تاثیر قراردهی دستگاه شوک خودکار عمومی در ایستگاه های راه آهن توکیو

در این مطلب به بررسی تاثیر قراردهی دستگاه شوک خودکار عمومی در ایستگاه های راه آهن توکیو می پردازیم.

تاثیر استفاده از ونتیلاتور پرتابل بر تحمل تمرینات ورزشی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه

در این مطلب به بررسی تاثیر استفاده از دستگاه ونتیلاتور پرتابل بر تحمل تمرینات ورزشی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه پرداختیم.

مشخصات ایمنی و پیش بینی نتایج زیبایی پس از بازسازی پری پکتورال پستان با اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی مشخصات ایمنی و پیش بینی نتایج زیبایی پس از بازسازی پری پکتورال پستان با اسلولار درمال ماتریکس می پردازیم.

استفاده معلمان مدارس از دستگاه شوک خودکار در اسپانیا

در این مطلب به ارزیابی سطح دانش معلمان مدارس در زمینه ی CPR و استفاده از دستگاه شوک خودکار پس از دوره های آموزشی در منطقه ی گالیسیا، اسپانیا می پردازیم.

مقایسه درمان شکستگی های دیستال رادیوس با استفاده از پلاک لاکینگ ولار و فیکساسیون خارجی

در این مطلب به مقایسه درمان شکستگی های دیستال رادیوس با استفاده از پلاک لاکینگ ولار و فیکساسیون خارجی پرداختیم.

استفاده از اسلولار درمال ماتریکس برای بازسازی دیفکت پس از برداشتن کارسینومای هیپوفارنکس

در این مطلب به بررسی استفاده از مش بیولوژیک کلاژنی برای بازسازی دیفکت پس از برداشتن کارسینومای هیپوفارنکس پرداختیم.

پروژه بیمارستان در منزل و استفاده از ونتیلاتور خانگی

در این مطلب به بررسی پروژه بیمارستان در منزل و استفاده از ونتیلاتور خانگی پرداختیم.

افزایش میزان مشارکت هنگام حملات قلبی با استفاده از آگاه سازی از طریق تلفن هوشمند 

در این مطلب به بررسی افزایش سرعت امدادرسانی و میزان مشارکت هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی با استفاده از آگاه سازی شهروندان از طریق تلفن های هوشمند می پردازیم.

تاثیر استنت آنوریسم چند لایه بر ابعاد آنوریسم آئورت و گشودگی سرخرگ های کلیوی

در این مطلب به بررسی تاثیر استنت های آنوریسم چند لایه بر ابعاد آنوریسم آئورت و گشودگی سرخرگ های کلیوی در مدل خوکی پرداختیم.

تاثیر دوره های آموزشی بر میزان آگاهی کودکان از دستگاه دفیبریلاتور

در این مطلب به بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر میزان آگاهی کودکان از دستگاه دفیبریلاتور می پردازیم.

تجزیه و تحلیل هزینه و نتایج کنترل شده از اسلولار درمال ماتریکس و بازسازی مبتنی بر ایمپلنت

در این مطالعه به بررسی و تجزیه و تحلیل هزینه و نتایج کنترل شده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) و بازسازی مبتنی بر ایمپلنت می پردازیم.

فوریت های پزشکی هوایی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده

در این مطلب به بررسی فوریت های پزشکی هوایی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده می پردازیم.

استفاده از ونتیلاتور پرتابل خانگی برای بیماران مبتلا به بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک

در این مطلب به بررسی پرستاری و استفاده از ونتیلاتورهای پرتابل خانگی برای بیماران مبتلا به بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک می پردازیم.

به حداقل رساندن عوارض بازسازی پستان هنگام استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در جراحی کنسرواتیو پستان

در این مطلب نکاتی برای به حداقل رساندن عوارض بازسازی پستان هنگام استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در جراحی کنسرواتیو پستان ارائه می کنیم.

تاثیر اجباری بودن آموزش CPR و استفاده از الکتروشوک در مدارس انتاریو، کانادا

در این مطلب به بررسی تاثیر اجباری بودن آموزش های CPR و استفاده از دستگاه الکتروشوک در مدارس انتاریو کانادا می پردازیم.

نتایج آرتروپلاستی لگن با ایمپلنت ارتوپدی در بیماران مبتلا به بیماری پاژه

در این مطلب به بررسی نتایج بالینی و رادیولوژی آرتروپلاستی لگن با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی در بیماران مبتلا به بیماری پاژه می پردازیم.

بازسازی پری پکتورال پستان در بیماران دارای سرطان پستان یا مستعد سرطان

در این مطالعه به بررسی بازسازی پری پکتورال پستان در بیماران دارای سرطان پستان یا مستعد سرطان می پردازیم.

تجهیزات لازم برای انتقال هوایی بیماران با شرایط حاد

در این مطلب به بررسی شرایط و تجهیزات لازم برای انتقال هوایی بیماران با شرایط حاد می پردازیم.

استفاده از استنت های آنوریسم چندلایه برای درمان آنوریسم مایکوتیک آئورت سوپرارنال

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت های آنوریسم چندلایه برای درمان آنوریسم مایکوتیک آئورت سوپرارنال می پردازیم.

نحوه استفاده از دستگاه الکتروشوک در هواپیماهای مسافربری و تجاری

در این مطالعه به بررسی نحوه ی استفاده و پیامدهای قراردهی دستگاه الکتروشوک در هواپیماهای مسافربری و تجاری می پردازیم.

کاهش میزان انقباض کپسولی با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی تاثیر اسلولار درمال ماتریکس بر کاهش میزان انقباض کپسولی می پردازیم.

برنامه ریزی لازم برای ترخیص اطفال از بخش مراقبت های ویژه

در این مطلب به بررسی برنامه ریزی های لازم برای ترخیص اطفال از بخش مراقبت های ویژه می پردازیم.

احیای بیماران حملات قلبی در مناطق شمالی هند

در این مطلب به بررسی احیای بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی در مناطق شمالی هند می پردازیم.

رابطه ضخامت اسلولار درمال ماتریکس انسانی بر میزان عوارض و نتایج گزارش شده

در این مطلب رابطه ضخامت اسلولار درمال ماتریکس انسانی بر میزان عوارض و نتایج گزارش شده توسط بیمار در بازسازی فوری پستان با استفاده از پروتز بررسی شده است.

تاثیر دستگاه شوک خودکار همراه با دستورالعمل های تصویری بر کیفیت احیای قلبی بیماران

در این مطلب به بررسی تاثیر دستگاه شوک خودکار همراه با دستورالعمل های تصویری بر کیفیت احیای قلبی بیماران می پردازیم.

چالش ها و دستاوردهای استفاده از استنت آنوریسم MFM در جهان

در این مقاله به بررسی چالش ها و دستاوردهای استفاده جهانی از استنت های آنوریسم MFM می پردازیم.

مش بیولوژیک گاوی و خوکی برای درمان فتق دیواره ابدومینال شکم

در این مطالعه به بررسی استفاده از مش بیولوژیک اسلولار درمال ماتریکس گاوی و خوکی برای درمان فتق دیواره ابدومینال شکم می پردازیم.

استفاده از تجهیزات پزشکی نظیر الکتروشوک در پروازهای کشور آلمان

در این مطالعه به بررسی وضعیت تجهیزات پزشکی از جمله الکتروشوک در پروازهای کشور آلمان می پردازیم.

استفاده از ونتیلاتور پرتابل و تاثیر آن بر فیزیولوژی خواب بیماران انسدادی ریه

در این مطالعه تاثیر استفاده از دستگاه ونتیلاتور پرتابل غیرتهاجمی بر فیزیولوژی خواب بیماران مبتلا به بیماری های مزمن انسدادی ریه بررسی شده است.

استفاده از کپسولکتومی و اسلولار درمال ماتریکس در درمان انقباض کپسول پستان

کپسولکتومی، تعویض پروتز و قرار دادن اسلولار درمال ماتریکس در درمان انقباض کپسول پستان موثر است.

تاثیر آموزش احیای قلبی و استفاده از دستگاه دفیبریلاتور در مدارس اسلوونی

در این مطلب به بررسی تاثیر آموزش احیا قلبی و استفاده از دستگاه دفیبریلاتور در مدارس اسلوونی پرداختیم.

استفاده از استنت آنوریسم MFM برای درمان آنوریسم کیسه ای آئورت پری ویسرال

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت آنوریسم MFM برای درمان آنوریسم کیسه ای آئورت پری ویسرال پرداخته ایم.

بریج کردن دیواره ابدومینال با مش بیولوژیک در بیماران پر خطر با فتق بسیار بزرگ

در این مطالعه به بررسی بدترین سناریو، بریج کردن دیواره ابدومینال با مش بیولوژیک در بیماران پر خطر با فتق بسیار بزرگ می پردازیم.

بهینه سازی مکان درون های پزشکی مجهز به دستگاه شوک خودکار

در این مطلب به بررسی بهینه سازی مکان درون های پزشکی مجهز به دستگاه شوک خودکار پرداخته ایم.

انطباق بیمار با دستگاه ونتیلاتور هنگام استفاده از مود تنفسی

در این مطلب به بررسی انطباق پذیری بیمار با دستگاه ونتیلاتور غیر تهاجمی هنگام استفاده از مود تنفسی تنظیم شده با سیستم عصبی دستگاه ونتیلاتور پرداختیم.

مقایسه قرار دادن تیشو اکسپندر روی عضله پکتورالیس یا زیر عضله

در این مطالعه به بررسی و مقایسه قرار دادن تیشو اکسپندر روی عضله پکتورالیس (پری پکتورال) یا زیر عضله پکتورالیس (ساب پکتورال) می پردازیم.

حملات قلبی در محیط کار در کشور سوئد

در این مطلب به بررسی ویژگی ها و نتایج حملات قلبی (خارج بیمارستانی) در محیط کار در کشور سوئد می پردازیم.

بازسازی یک مرحله ای پستان به کمک پروتز و اسلولار درمال ماتریکس به همراه ماستوپکسی

در این مطالعه، بازسازی یک مرحله ای پستان به کمک پروتز و اسلولار درمال ماتریکس به همراه ماستوپکسی همزمان با حفظ نوک پستان (نیپل) بررسی شده است.

ارتباط بین تصاویر رادیولوژی و عملکرد بالینی بیماران شکستگی دیستال رادیوس درمان شده با ایمپلنت ارتوپدی

در این مطالعه به بررسی ارتباط بین تصاویر رادیولوژی و عملکرد بالینی بیماران شکستگی ها دیستال رادیوس درمان شده با ایمپلنت های ارتوپدی می پردازیم.

آموزش احیای قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار به انسان های ناشنوا

در این مطلب به بررسی چالش های پیش رو هنگام آموزش احیا قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار به انسان های ناشنوا می پردازیم.

اسلولار درمال ماتریکس ثانویه بعد از اینتگره شدن ADM اولیه در بازسازی پستان

در این مطلب به بررسی کاربرد اسلولار درمال ماتریکس (ADM)ثانویه بعد از اینتگره شدن ADM اولیه در بازسازی پستان مبتنی بر ایمپلنت پرداختیم.

آنالیز درمان آنوریسم شکمی آئورت (AAA) با استفاده از استنت چند لایه MFM

در این مطلب به آنالیز درمان آنوریسم شکمی آئورت (AAA) با استفاده از استنت های چند لایه MFM می پردازیم.

بررسی عملکرد دستگاه شوک اتوماتیک در شرایط پرواز هوایی

در این مطالعه به بررسی عملکرد دستگاه شوک اتوماتیک در شرایط پرواز هوایی می پردازیم.

رویکرد پایدار به بازسازی پری پکتورال پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریس

در این مطلب به معرفی رویکرد پایدار به بازسازی پری پکتورال پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریس (ADM) می پردازیم.

پارامترهای تنفسی بیماران هنگام استفاده مشترک بیماران از یک دستگاه ونتیلاتور پرتابل

در این مطلب به بررسی پارامترهای تنفسی بیماران هنگام استفاده مشترک بیماران از یک دستگاه ونتیلاتور پرتابل می پردازیم.

دستیابی عمومی و جابجایی دستگاه شوک اتوماتیک در دوره پاندمی COVID19 در کانادا

در این مطالعه، دستیابی عمومی و روش های جابجایی دستگاه شوک اتوماتیک در دوره پاندمی COVID19 در کانادا بررسی شده است.

الگوریتم هدایت تصمیم گیری بالینی در بازسازی پستان با اسلولار درمال ماتریس

در این مطلب الگوریتمی برای هدایت تصمیم گیری بالینی در بازسازی پستان با اسلولار درمال ماتریس ارائه می شود.

بروز پنومونی در بیماران COVID19 متصل به دستگاه ونتیلاتور

در این مطالعه به بررسی بروز پنومونی در بیماران کرونا متصل به دستگاه ونتیلاتور می پردازیم.

مزیت استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در بیماران دارای خطر انقباض کپسول

در این مطلب مزیت استفاده از اسلولار درمال ماتریکس نسبت به هزینه بیمارانی که خطر انقباض کپسول دارند بررسی می شود.

شرایط رسیدگی به بیماران حملات قلبی پیش از رسیدن به بیمارستان در کشور هند

در این مطالعه به بررسی شرایط رسیدگی به بیماران حملات قلبی پیش از رسیدن به بیمارستان در کشور هند پرداختیم.

نتایج یکساله درمان دایسکشن نوع B آئورت با استفاده از استنت MFM

در این مطلب نتایج یکساله درمان دایسکشن نوع B آئورت با استفاده از استنت MFM مورد بررسی قرار می گیرد.

کاهش طول استفاده از دِرَن بعد از عمل، پرنترال اپیوئید و مدت بستری در استفاده از اسلولار درمال ماتریکس مش شده

عوارض در بیمارانی که بازسازی ساب پکتورال پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس مش شده انجام داده اند، بررسی شده است.

چالش ها و پتانسیل های برنامه استفاده عموم مردم از دستگاه شوک خودکار

در این مطلب به بررسی چالش ها و پتانسیل های برنامه استفاده ی عموم مردم از دستگاه شوک خودکار می پردازیم.

هماهنگی ریتم تنفسی در بیماران متصل به دستگاه ونتیلاتور برای تنفس کمکی

در این مطلب به بررسی هماهنگی ریتم تنفسی در بیماران متصل به دستگاه ونتیلاتور برای تنفس کمکی می پردازیم.

تقویت بستن استوما با مش بیولوژیکی و فتق اینسیژنال

در این مطلب به بررسی تقویت بستن استوما با استفاده از مش بیولوژیکی می پردازیم.

تاثیر دوره های آموزشی مقدماتی احیا بر سلامت بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی

در این مطلب به بررسی تاثیر دوره های آموزشی مقدماتی احیا بر سلامت بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی می پردازیم.

استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل داخل استخوانی برای درمان شکستگی استخوان توبولار

در این مطلب به بررسی استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل های داخل استخوانی برای درمان شکستگی های استخوان های توبولار می پردازیم.

بازسازی تاخیری پری پکتورال پستان به کمک اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی بازسازی تاخیری پری پکتورال پستان به کمک اسلولار درمال ماتریکس می پردازیم.

مدیریت برنامه احیای قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی در پاندمی COVID19 در اتحادیه اروپا

در این مطلب به بررسی مدیریت برنامه احیای قلبی در پاندمی COVID19 در اتحادیه اروپا می پردازیم.

ایمنی و مشخص کردن فاکتورهای دارای ریسک در بازسازی یک مرحله ای پستان به روش پری پکتورال

در این مطالعه نتیجه ایمنی و مشخص کردن فاکتورهای دارای ریسک بازسازی یک مرحله ای پستان به روش پری پکتورال ارائه می شود.

ارزیابی کیفیت زندگی کودکان متصل به ونتیلاتور خانگی

در این مطالعه به ارزیابی کیفیت زندگی کودکان متصل به ونتیلاتور خانگی و خانواده آنها می پردازیم.

عملکرد افراد هنگام استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک با استفاده از گروه بندی افراد

در این مطالعه به بررسی عملکرد افراد ناظر هنگام استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک با استفاده از گروه بندی افراد می پردازیم.

گزارشی از درمان آنوریسم ساکولار آئورت پیش ویسرال با استفاده از استنت آنوریسم MFM

در این مطلب گزارشی از درمان آنوریسم ساکولار آئورت پیش ویسرال با استفاده از استنت آنوریسم ارائه می شود.

نتیجه بعد از پیوند کبد کودکان برای بسته شدن مرحله ای دیواره ابدومینال با استفاده از مش بیولوژیکی

در این مطالعه نتیجه مطالعات طولانی مدت بعد از پیوند کبد کودکان برای بسته شدن مرحله ای دیواره ابدومینال با استفاده از مش بیولوژیکی ارائه شده است.

تشخیص بیماری پس از احیا بیماران به کمک دستگاه شوک خودکار

در این مطالعه به بررسی کمک دستگاه شوک خودکار برای تشخیص بیماری پس از احیا بیماران می پردازیم.

استفاده از دستگاه های پزشکی از جمله ونتیلاتورها در مواقع اورژانسی (COVID19)

در این مطالعه به بررسی نکات مجوز استفاده از دستگاه های پزشکی از جمله ونتیلاتورها در مواقع اورژانسی (COVID19) می پردازیم.

ارزیابی اثر اسلولار درمال ماتریکس در بازسازی پستان مبتنی بر پروتز

در این تحقیق به ارزیابی اثر اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در بازسازی پستان مبتنی بر پروتز می پردازیم.

استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در بیماران دیابتی و غیر دیابتی

در این تحقیق به بررسی تاثیر احیا قلبی و استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در بیماران دیابتی و غیر دیابتی می پردازیم.

استفاده از تکنولوژی نوین استنت MFM در درمان اندووسکولار بیماری های آئورت و آنوریسم

در این مطلب استفاده از تکنولوژی نوین استنت MFM را در درمان اندووسکولار بیماری های آئورت و آنوریسم بررسی می کنیم.

اسلولار درمال ماتریکس، مکملی برای بازسازی پستان بر پایه پروتز

در این مطالعه اسلولار درمال ماتریکس را به عنوان یک مکمل برای بازسازی پستان بر پایه پروتز بررسی می کنیم.

آموزش استفاده از دستگاه الکتروشوک برای دانشجویان با ناتوانی های ذهنی

در این مطالعه به بررسی استفاده از روش های آموزشی ویژه استفاده از دستگاه الکتروشوک برای دانشجویان با ناتوانی های ذهنی می پردازیم.

بیست سال بازسازی پستان: گذشته، حال و آینده

در این مطلب ویژه، روند بازسازی پستان در طی 20 سال گذشته و رویکردهای آینده آن را بررسی می کنیم.

کیفیت ثبت اطلاعات مربوط به احیای قلبی توسط الکتروشوک در پاریس

در این مطلب به بررسی کیفیت ثبت اطلاعات مربوط به احیای قلبی توسط دستگاه های الکتروشوک در مناطق گسترده ای از شهر پاریس پرداختیم.

عوامل موثر بر حجم مایع تخلیه شده از پستان پس از بازسازی با استفاده از تیشو اکسپندر

در این مطلب به بررسی عوامل موثر بر حجم مایع تخلیه شده از پستان پس از بازسازی با استفاده از تیشو اکسپندر می پردازیم.

افزایش آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی در منازل

در این مطلب افزایش آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی در منازل را بررسی می کنیم.

ضرورت دسترسی به دستگاه ونتیلاتور در زمان ویروس کرونا در کشورهای مرتفع

در این مطلب به بررسی نیاز کشورهایی با ارتفاع جغرافیایی بیشتر به دستگاه ونتیلاتور در زمان پاندمی ویروس کرونا می پردازیم.

تاثیر طراحی ایمپلنت ارتوپدی پلاک بر تاندون خم‌کننده دراز شست دست (FPL) در درمان شکستگی دیستال رادیوس

در این مطلب تاثیر طراحی ایمپلنت ارتوپدی پلاک در درمان شکستگی دیستال رادیوس بررسی شده است.

ترمیم فتق هیاتال با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس به روش لاپاراسکوپی

در این مقاله مطالبی درباره ترمیم فتق هیاتال بزرگ با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس به روش لاپاراسکوپی ارائه کرده ایم.

سلامت قلبی دانش آموزان ورزشکار در زمان پاندمی ویروس کرونا

در این مطلب به بررسی تدابیر سلامت قلبی دانش آموزان ورزشکار و تهیه دستگاه الکتروشوک در زمان پاندمی ویروس کرونا پرداختیم.

استفاده از ونتیلاتور و ونتیلاسیون مکانیکی در منازل

در این مطالعه ونتیلاسیون مکانیکی و استفاده از ونتیلاتور در منازل بررسی شده است.

درمان هیبرید ناهنجاری سرخرگ زیرترقوه ای (Arteria Lusoria)

در این مطلب به بررسی درمان هیبرید ناهنجاری سرخرگ زیرترقوه ای (Arteria Lusoria) می پردازیم.

تاثیر بتادین بر اینتگره شدن اسلولار درمال ماتریکس با پوست در بیماران جراحی دو مرحله بازسازی پستان

پوویدون آیوداین بر اینتگره شدن اسلولار درمال ماتریکس (ADM) با پوست در بیمارانی که تحت عمل جراحی دو مرحله ای پستان قرار گرفته اند، تأثیر نمی گذارد.

آموزش احیای قلبی و استفاده از دستگاه الکتروشوک در 110 دبیرستان هنگ کنگ

در این مطلب به بررسی آموزش احیا قلبی و استفاده از دستگاه الکتروشوک در 110 دبیرستان هنگ کنگ پرداختیم.

جابجایی بیماران بدحال مبتلا به COVID 19 با استفاده از ونتیلاتور پرتابل

در این مطلب به بررسی جابجایی بیماران بدحال مبتلا به COVID 19 با استفاده از ونتیلاتور پرتابل می پردازیم.

بازسازی پستان پس از ماستکتومی به روش پری پکتورال با پوشش کامل پروتز با استفاده اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب بازسازی پستان به روش پری پکتورال با پوشش کامل پروتز با استفاده اسلولار درمال ماتریکس بررسی می شود.

انتخاب محل مناسب قراردهی دستگاه شوک اتوماتیک با استفاده از تصویربرداری داخل ساختمانی

در این مقاله به بررسی استفاده از تصویربرداری داخل ساختمانی برای انتخاب محل مناسب قراردهی دستگاه شوک اتوماتیک می پردازیم.

استفاده از استنت آنوریسم MFM و آندوگرافت شبکه ای برای درمان تنگی بلند آئورت

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت آنوریسم MFM و آندوگرافت شبکه ای برای درمان تنگی بلند آئورت می پردازیم.

تثبیت داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی

در این مطلب به بررسی تثبیت داخلی شکستگی های پروگزیمال هومروس با استفاده از ایمپلنت های ارتوپدی می پردازیم.

بازسازی پری پکتورال پستان به کمک ADM بعد از ماستکتومی همراه با کاهش پوست

دز این مطالعه بازسازی پری پکتورال پستان به کمک ADM بعد از ماستکتومی همراه با کاهش پوست بررسی شده است.

استفاده پلیس از دستگاه الکتروشوک برای نجات جان بیماران

در این مطالعه به بررسی استفاده نیروهای پلیس از دستگاه الکتروشوک برای نجات جان بیماران می پردازیم.

انتقال کودکان از ونتیلاتور بیمارستانی به ونتیلاتور پرتابل خانگی

در این مقاله به بررسی انتقال کودکان از ونتیلاتور بیمارستانی به ونتیلاتور پرتابل خانگی پرداختیم.

بازسازی تأخیری پستان به روش پری پکتورال

در این مطالعه توضیحاتی در ارتباط با بازسازی تأخیری (Delayed) پستان به روش پری پکتورال ارائه می کنیم.

درمان آنوریسم سینه ای – شکمی با استفاده همزمان از استنت گرافت و استنت چند لایه

در این مطالعه به بررسی درمان آنوریسم سینه ای- شکمی با استفاده همزمان از استنت گرافت و استنت چند لایه پرداختیم.

مقایسه دسترسی هوایی با استفاده از پهپاد ها و دسترسی زمینی به دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی

در این مطلب مقایسه دسترسی هوایی و زمینی به دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی بررسی شده است.

نقش اسلولار درمال ماتریکس مش شده در کاهش طول استفاده از Drain بعد از عمل

در این مطلب به بررسی نقش ADM مش شده در طول مدت بستری در بیمارستان و میزان کامپلیکیشن در 194 بازسازی ساب پکتورال پستان مبتنی بر تیشو اکسپندر می پردازیم.

آمار حملات قلبی و آشنایی با دستگاه الکتروشوک در مناطق شمالی کشور امارات

در این مطلب به بررسی آمار مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی و آشنایی با دستگاه الکتروشوک در مناطق شمالی کشور امارات می پردازیم.

آزادسازی ونتیلاتور ICU هنگام پاندمی ویروس کرونا با استفاده از ونتیلاتور پرتابل و تراکستومی بیماران

در این مطلب به بررسی آزادسازی ونتیلاتور ICU هنگام پاندمی ویروس کرونا با استفاده از ونتیلاتور پرتابل و تراکستومی بیماران می پردازیم.

تاثیر برقراری تماس تصویری بر کیفیت استفاده از دستگاه شوک خودکار

در این مطالعه به بررسی میزان تاثیر برقراری تماس تصویری بر کیفیت استفاده از دستگاه شوک خودکار با افراد ناظر هنگام احیا بیماران پرداختیم.

نتایج طولانی مدت پس از بازسازی دیواره ابدومینال شکم کمپلکس آلوده

در این تحقیق به بررسی نتایج طولانی مدت پس از بازسازی دیواره ابدومینال شکم کمپلکس آلوده پرداختیم.

تاثیر استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی بر دقت جراحی قراردهی ایمپلنت ارتوپدی

در این مطالعه تاثیر استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی بر دقت جراحی های قراردهی ایمپلنت ارتوپدی را بررسی می کنیم.

میزان توانایی عموم مردم در استفاده از دستگاه دفیبریلاتور

در این مطلب به بررسی میزان توانایی عموم مردم در استفاده از دستگاه دفیبریلاتور می پردازیم.

جایگزینی حجم پستان پس از ماستکتومی پارشیال با تکه های اسلولار درمال ماتریکس در عمل جراحی محافظه کارانه انکوپلاستیک پستان

در این مطالعه استفاده از تکه های ADM در عمل جراحی محافظه کارانه انکوپلاستیک پستان بررسی شده است.

نقش ونتیلاتور در پیشگیری از آسیب های تنفسی در ارتش و میادین جنگی

در این مطالعه، نقش ونتیلاتور در پیشگیری از بوجود آمدن آسیب های تنفسی در ارتش و میادین جنگی را بررسی کردیم.

تاثیر استنت آنوریسم MFM بر دینامیک خون در درمان بیماری دایسکشن آئورت

در این مطالعه به بررسی تاثیر قراردهی استنت آنوریسم MFM بر دینامیک خون برای درمان بیماری دایسکشن آئورت می پردازیم.

میزان آگاهی نیروهای انتظامات مراکز خرید عربستان از نحوه انجام CPR و استفاده از دستگاه دفیبریلاتور

در این تحقیق به بررسی آمار میزان آگاهی نیروهای انتظامات در مراکز خرید کشور عربستان از نحوه انجام CPR و استفاده از دستگاه شوک خودکار پرداختیم.

تقویت پروفیلاکتیک با مش بیولوژیک هنگام بستن ناحیه استومی

در این تحقیق به بررسی تقویت پروفیلاکتیک با مش بیولوژیک هنگام بستن ناحیه استومی پرداختیم.

کیفیت زندگی و هزینه درمانی افراد پس از بروز حملات قلبی در سوئیس

در این مطالعه به بررسی کیفیت زندگی و هزینه های درمانی افراد پس از بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در یکی از مناطق شهری سوئیس پرداختیم.

کاربرد گسترده بازسازی پری پکتورال پستان با اسلولار درمال ماتریکس و تصویربرداری فلورسنت

در این مطالعه کاربرد گسترده بازسازی پری پکتورال پستان را با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) و تصویربرداری فلورسنت بررسی می‎کنیم.

پارامترهای موثر بر سلامت بیماران پس از وقوع حملات قلبی خارج بیمارستانی

در این مطالعه به بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر سلامت بیماران پس از وقوع حملات قلبی خارج بیمارستانی با توجه به سن آنها پرداختیم.

پیامدهای جراحی ارتوپدی قراردهی پلاک لاکینگ وولار در شکستگی دیستال رادیوس

در این مطالعه به بررسی پیامدهای جراحی ارتوپدی قراردهی پلاک لاکینگ وولار در شکستگی های دیستال رادیوس می‎پردازیم.

اکسیژن رسانی به بیمار هنگام استفاده از دستگاه ونتیلاتور پرتابل

در این مطلب به بررسی اکسیژن رسانی به بیمار هنگام استفاده از دستگاه ونتیلاتور پرتابل می‎پزدازیم.

عدم تاثیر درجه آلودگی زخم بر بازسازی دیواره ابدومینال با مش بیولوژیک

در این مطلب به بررسی این موضوع می پردازیم که درجه آلودگی زخم تاثیری بر بازسازی دیواره جداره شکم با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس ندارد.

استفاده از مدل های ریاضی برای تعیین بهترین مکان قراردهی دستگاه دفیبریلاتور

در این مطلب استفاده از مدل های ریاضی برای یافتن بهترین مکان برای قراردهی دستگاه شوک خودکار را بررسی می‎کنیم.

استفاده از استنت آنوریسم MFM برای درمان دایسکشن همراه با آنوریسم شریان کاروتید

در این مطلب به بررسی درمان دایسکشن همراه با آنوریسم شریان کاروتید با استفاده از استنت آنوریسم MFM می‏‎پردازیم.

استفاده افراد ناظر از دستگاه شوک اتوماتیک در کودکان با توجه به شرایط محیطی

در این مطالعه به بررسی تاثیر ویژگی های محل بروز حمله قلبی بر میزان استفاده افراد ناظر از دستگاه شوک اتوماتیک در کودکان پرداختیم.

بازسازی پری پکتورال پستان به همراه رادیوتراپی

در این مطلب بازسازی پری پکتورال پستان به همراه رادیوتراپی را بررسی دقیقتری خواهیم کرد.

استفاده از ونتیلاتور پرتابل برای پری اکسیژناسیون بیمار

در این مطلب به بررسی پری اکسیژناسیون بیمار با استفاده از ونتیلاتور پرتابل می‎پردازیم.

پیامدهای عصبی پس از حملات قلبی در ساختمان های بلند کره جنوبی

در این مطلب به بررسی پیامدهای عصبی حمله قلبی در ساختمان های بلند کره جنوبی می‎پردازیم.

ترمیم فتق اینگوینال با استفاده از مش بیولوژیکی با فالوآپ 10 ساله

در این مطالعه، نتایج طولانی مدت (10 ساله) ترمیم فتق اینگوینال با استفاده از مش بیولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته است.

پیامدهای نورولوژیک مثبت استفاده از دستگاه دفیبریلاتور هنگام بروز حملات قلبی

در این مقاله پیامدهای نورولوژیک استفاده از دستگاه دفیبریلاتور در هنگام حمله قلبی مورد بررسی قرار گرفته است.

ماستکتومی پستان بزرگ دارای پتوز (افتادگی) با کاهش پوست و به کارگیری اسلولار درمال ماتریکس در روش روش پری پکتورال

در این مقاله بازسازی پستان به روش پری پکتورال در ماستکتومی پستان بزرگ دارای پتوز مورد بررسی قرار می‎گیرد.

به اشتراک گذاری ونتیلاتور در پاندمی ویروس کرونا و در هنگام کمبود امکانات

در این مطلب به بررسی اشتراک گذاشتن ونتیلاتورها در هنگام کمبود امکانات در پاندمی کرونا پرداخته‎ایم.

نتایج بالینی درمان شکستگی تروکانتریک هیپ با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال در افراد مسن

در این مطالعه به نتایج بالینی استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال در درمان شکستگی تروکانتریک هیپ افراد مسن بالای 70 سال کشور ژاپن پرداختیم.

بازسازی دیواره ابدومینال کمپلکس با استفاده از بخیه مش پلی پروپیلن روی مش بیولوژیک

در این مطالعه به بررسی استفاده از بخیه مش پلی پروپیلن بر روی مش کلاژن بیولوژیک برای بازسازی دیواره ابدومینال کمپلکس می‎پردازیم.

استفاده از اتوبوس برای پایگاه متحرک قراردهی دستگاه شوک خودکار

در این مطلب به بررسی استفاده از اتوبوس به منظور دسترسی بهتر به دستگاه شوک خودکار در سطح شهر می‎پردازیم.

آمار استفاده از ونتیلاتور پرتابل توسط اورژانس کشور آمریکا

در این مقاله به بررسی استفاده از ونتیلاتور پرتابل توسط اورژانس امریکا می‎پردازیم.

اصلاح جراحی ناهنجاری انیمیشن پستان با قرار دادن پروتز به صورت پری پکتورال به کمک گرافت چربی و اسلولار درمال ماتریکس (ADM)

در این مطلب به بررسی ناهنجاری انیمشن پستان و استفاده از روش پری پکتورال برای تصحیح جراحی می‎پردازیم.

تغییر شکل آئورت مبتلا به دایسکشن نوع B پس از قراردهی استنت آنوریسم MFM

در این تحقیق به بررسی استفاده از استنت آنوریسم MFM در درمان دایسکشن نوع B آئورت و تغییر شکل آئورت می‎پردازیم.

بررسی آمار خرابی دستگاه شوک خودکار

در این مطالعه آمار خرابی دستگاه شوک خودکار و دلایل آن را مورد بررسی قرار می‎دهیم.

نتایج طولانی مدت بازسازی دیواره ابدومینال شکم با استفاده از مش بیولوژیک در پیوند کبد، کلیه و روده کوچک

در این تحقیق بازسازی دیواره ابدومینال شکم با استفاده از مش بیولوژیک به صورت طولانی مدت مورد بررسی قرار گرفته است.

قرار دادن دستگاه الکتروشوک در صندوق پستی

در این مقاله به بررسی قرار دادن دستگاه شوک خودکار در صندوق پستی می‎پردازیم.

الگوریتم انتخاب روش ساب پکتورال یا پری پکتورال برای بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب الگوریتم انتخاب روش پری پکتورال یا ساب پکتورال برای بازسازی پستان ارائه می‎شود.

استفاده از ونتیلاتور پرتابل و کپسول اکسیژن در شرایط بحرانی و جنگی

در این مطلب به بررسی استفاده از ونتیلاتور پرتابل و کپسول اکسیژن در شرایط بحرانی می‎پردازیم.

تاثیر ویدئوهای آموزشی راهنمای دستگاه شوک خودکار در روند استفاده از این دستگاه

در این مطلب به بررسی استفاده از ویدئوهای آموزشی برای آموزش استفاده از دستگاه شوک خودکار می‎پردازیم.

نتایج سه ساله استفاده از استنت آنوریسم MFM برای درمان آنوریسم پیچیده سینه ای- شکمی

در این مطلب استفاده از استنت آنوریسم MFM در مدت سه سال در بیماری با آنوریسم پیچیده سینه ای شکمی بررسی شده است.

تفاوت مش بیولوژیک و مش بیوسنتتیک در رشد متاساز پریتونئال (صفاقی) مدل حیوانی

در این مطلب رشد متاساز پریتونئال در صورت استفاده از مش بیولوژیک و مش بیوسنتتیک مورد بررسی قرار گرفته است.

تماس تصویری برای راهنمایی امدادگر هنگام استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک

در این مطالعه تاثیر تماس تصویری برای راهنمایی فرد امدادگر برای استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک بررسی می‎شود.

ماستکتومی با کاهش پوست و بازسازی پری پکتورال پستان پتوتیک بزرگ با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب به بررسی ماستکتومی با کاهش پوست و استفاده از اسلولار درمال ماتریکس می‎پردازیم.

درمان شکستگی دیستال رادیوس با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی پلیت لاکینگ

در این مطلب به استفاده از ایمپلنت ارتوپدی پلیت لاکینگ برای درمان شکستگی های دیستال رادیوس می‎پردازیم.

تعویض ونتیلاتور بیمارستانی با ونتیلاتور پرتابل خانگی در اطفال

در این مطلب به بررسی تعویض ونتیلاتور بیمارستانی با ونتیلاتور پرتابل خانگی برای اطفال می‎پردازیم.

استفاده از مش کلاژن بیولوژیکی در ترمیم فتق بیماران پیوند بافت

در این مطلب به بررسی استفاده از مش کلاژن بیولوژیکی در ترمیم فتق اینسیژنال در بیماران پیوند عضو می‌‎پردازیم.

راه اندازی سامانه پیامکی برای اطلاع رسانی مکان حمله قلبی و دستگاه دفیبریلاتور به داوطلبین امدادرسانی

در این مطلب به بررسی امدادرسانی داوطلبانه به بیماران حمله قلبی و اطلاع رسانی پیامکی به داوطلبان خواهیم پرداخت.

تقویت اکسیژن درمانی خانگی در بیماران مبتلا به بیماری رﻳﻮی بینابینی با استفاده از دستگاه ونتیلاتور پرتابل

در این مطلب به بررسی تقویت اکسیژن درمانی خانگی با استفاده از ونتیلاتور پرتابل در بیماران ریوی بینابینی می‎پردازیم.

مقایسه نتایج بازسازی یک مرحله ای پری پکتورال پستان در 201 بیمار

در این مطلب به مقایسه عمل بازسازی پستان یک مرحله ای بر روی 313 پستان بیماران یک جراح می‎پردازیم.

نخستین درمان آنوریسم آئورت شکمی (Juxtarenal) با استفاده از استنت آنوریسم MFM در بیمارستانی در برزیل

در این مطلب به بررسی اولین درمان آنوریسم آئورت شکمی با استفاده از استنت آنوریسم در بیمارستان دولتی برزیل می‎پردازیم.

بررسی تفاوت در قراردهی دستگاه شوک خودکار در محله هایی با تعداد حملات قلبی خارج بیمارستانی یکسان

در این مطلب به بررسی تفاوت قراردهی دستگاه شوک خودکار در محله هایی با تعداد حملات قلبی خارج بیمارستانی یکسان می‎پردازیم.

اکسیژن رسانی با استفاده از ونتیلاتور در شرایط بحرانی و حوادث

در این مطلب به بررسی اکسیژن رسانی و استفاده از ونتیلاتور در شرایط بحرانی می‎پردازیم.

استفاده از استنت آنوریسم MFM برای درمان آنوریسم قوس آئورت و آنوریسم پیچیده سینه ای- شکمی

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت آنوریسم در آنوریسم قوس آئورت و انوریسم پیچیده سینه ای شکمی می‎پردازیم.

مقایسه استفاده از انواع مش بیولوژیک در بازسازی دیواره ابدومینال شکم

در این مطلب به مقایسه سه نوع مش بیولوژیک در بازسازی دیواره ابدومینال شکم می‎پردازیم.

دستگاه الکتروشوک نجات بخش جان ورزشکاران حرفه ای

در این مطلب به بررسی نقش دستگاه الکتروشوک در نجات جان ورزشکاران حرفه ای می پردازیم.

درمان شکستگی اینترتروکانتریک با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی DHS

در این مقاله به بررسی استفاده از ایمپلنت ارتوپدی DHS در درمان شکستگی اینترتروکانتریک می‎پردازیم.

تأثیر اسلولار درمال ماتریکس بر زیبایی و رضایت بیمار در بازسازی پستان اکسپندر به پروتز

در این مطلب به بررسی تاثیر استفاده از اسلولار درمال ماتریکس بر زیبایی پستان بازسازی شده می‎پردازیم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در محیط کار در کشور بلژیک

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در محیط کار و در کشور بلژیک خواهیم پرداخت.

پایداری اکسیژن رسانی با استفاده از ونتیلاتور پرتابل در بیماران با جراحت ریوی و خونریزی

در این مقاله به بررسی اکسیژن رسانی با استفاده از ونتیلاتور پرتابل در بیماران با جراحت ریوی می‎پردازیم.

رگ زایی مش بیولوژیک پس از قرار گرفتن در معرض زخمهای نکروز باز در فتق پیچیده

در این مقاله به بررسی رگ زایی مش بیولوژیک پس از استفاده در فتق پیچیده می‎پردازیم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار برای درمان حمله قلبی خانم باردار مبتلا به سیتوس اینورسوس

در این مطالعه استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک برای خانم باردار مبتلا شده به حمله قلبی را بررسی نموده‎ایم.

مقایسه روش بازسازی یک مرحله ای پری پکتورال و بازسازی دو مرحله ای ساب پکتورال و تجزیه تحلیل هزینه

در این تحقیق تجزیه تحلیل هزینه روش پری پکتورال و ساب پکتورال انجام شده است.

درمان آنوریسم سینه ای – شکمی و پارارنال با استفاده از استنت آنوریسم MFM

در این تحقیق به بررسی درمان آنوریسم سینه ای شکمی در انگلستان می‎پردازیم.

استفاده از پهپاد (درون) مجهز به دستگاه شوک خودکار در مناطق کوهستانی

در این مطلب به بررسی استفاده از پهپاد برای حمل دستگاه شوک خودکار به منظور امدادرسانی در مناطق کوهستانی پرداختیم.

ترمیم فتق اینسیژنال بزرگ به دلیل پیوند کلیه با وجود التهاب با کمک مش بیولوژیک

در این مطلب در ارتباط با فتق اینسیژنال و ترمیم آن با استفاده از مش بیولوژیک اطلاعاتی ارائه می‎دهیم.

اثربخشی و مشکلات ونتیلاتور پرتابل برای جابجایی های داخل بیمارستانی بیماران

در این تحقیق استفاده از ونتیلاتور پرتابل برای جابجایی داخل بیمارستانی مورد بررسی قرار گرفته است.

بازسازی پری پکتورال پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) مش شده

در این مطالعه بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس مش شده با سوراخ بزرگ برای بازسازی پری پکتورال پستان مورد بررسی قرار گرفته است.

سرعت واقعی پیاده روی فرد ناظر امدادگر برای دسترسی به دستگاه الکتروشوک

در این مطلب به بررسی دسترسی فرد امدادگر با پای پیاده به دستگاه شوک خودکار در هنگام حمله قلبی خارج بیمارستانی می‎پردازیم.

درمان آنوریسم ویسرال با استفاده از استنت انوریسم MFM

در این مطلب به بررسی آنوریسم ویسرال و درمان آن با استفاده از استنت آنوریسم MFM می‎پردازیم.

آنالیز رشد و وضعیت بازار جهانی ونتیلاتور تا سال 2027

در این مقاله به بررسی فروش جهانی ونتیلاتور و ونتیلاتور پرتابل تا سال 2027 پرداخته‎ایم.

ترمیم فتق ونترال (شکمی) و جلوگیری از فیستول روده

در این مقاله به بررسی ترمیم فتق ونترال و عارضه فیستول روده می‎پردازیم.

قراردهی استراتژیک درون یا پهپاد پزشکی مجهز به دستگاه شوک خودکار برای رسیدگی به حملات قلبی خارج بیمارستانی

در این مطلب به بررسی استفاده از پهپاد برای رساندن دستگاه شوک خودکار، در مقایسه با آمبولانس می‎پردازیم.

درمان شکستگی ساب تروکانتریک استخوان ران با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال پروگزیمال

در این مطلب به بررسی شکستگی ساب تروکانتریک استخوان ران و استفاده از نیل فمورال پروگزیمال برای درمان آن پرداختیم.

نقش ونتیلاتور در هنگام جراحی بیماران مبتلا به COVID-19

در این مطلب به بررسی جراحی بیماران مبتلا به کرونا و نقش ونتیلاتور در هنگام عمل جراحی می‎پردازیم.

برتری بازسازی پستان به روش پری پکتورال نسبت به روش ساب پکتورال

در این مطالعه به بررسی و مقایسه دو روش بازسازی پستان (ساب پکتورال و پری پکتورال) پرداخته‎ایم.

راهنمایی برای احیای قلبی بیماران مبتلا به COVID-19

در این مقاله به بررسی استفاده از دفیبریلاتور در احیای قلبی بیمار مبتلا به COVID-19 می‎پردازیم.

درمان بیمار مبتلا به آنوریسم ترکیبی آئورت شکمی و شریان ایلیاک با استفاده از استنت آنوریسم MFM

در این مطالعه به بررسی آنوریسم ترکیبی آئورت شکمی و شریان ایلیاک و درمان آن می‎پردازیم.

ترمیم دیفکت دیواره ابدومینال با مش بیولوژیکی اسلولار درمال ماتریکس

در این مطالعه به استفاده از مش کلاژن بیولوژیک در ترمیم دیفکت دیواره ابدومینال می‎پردازیم.

دسترسی و شرایط قرارگیری دستگاه شوک خودکار در مراکز شهرها در کشور هلند

در این مطلب به بررسی شرایط و نحوه قرار گرفتن دستگاه شوک خودکار در شهرهای کشور هلند پرداختیم.

هیدروتراپی بیماران متصل به ونتیلاتور

در این مطالعه به بررسی انجام هیدروتراپی برای بیمارانی که از دستگاه ونتیلاتور استفاده می‎کنند، می‎پردازیم.

اثربخشی اسلولار درمال ماتریکس در انقباض کپسول بازسازی پستان مبتنی بر ایمپلنت

در این مطلب به بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس برای کاهش انقباض کپسولی می‎پردازیم.

نصب دستگاه الکتروشوک در هتل ها

در این مطلب به بررسی نیاز به نصب و استفاده از دستگاه شوک خودکار در هتل ها می‎پردازیم.

درمان شکستگی پرتروکانتریک فمور با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی

در این مطلب به بررسی درمان شکستگی پروتروکانتریک فمور با استفاده از نیل ارتوپدی پرداختیم.

بریج کردن مش بیولوژیک برای ترمیم دیواره ابدومینال شکم به دنبال رزکشن رادیکال آندومتر مکرر

در این مطلب به بررسی ترمیم دیواره ابدومینال شکمی با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس می پردازیم.

بازسازی پستان مبتنی بر روش پری پکتورال (راهنمای مشترک از جراحان بازسازی پستان انگلستان، اروپا و ایالات متحده)

در این مطلب راهنمای جامعی از جراحان بازسازی پستان در اروپا و امریکا برای بازسازی پری پکتورال پستان ارائه می‎نماییم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشتی های بازرگانی و تجاری

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشتی‎ها می‎پردازیم.

گزارشی از سازمان جهانی SMFM در رابطه با استنت های آنوریسم MFM

دز این مطلب، گزارشی از سازمان جهانی SMFM در ارتباط با استفاده از استنت آنوریسم ارائه می‎گردد.

ترمیم فتق پیچیده دیواره ابدومینال با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) در سالمندان

در این مطلب به بررسی تاثیر سن در بازسازی دیواره ابدومینال پیچیده با استفاده از مش بیولوژیک می‎پردازیم.

بهینه سازی محل قراردهی دستگاه شوک خودکار برای دستیابی آسان در مناطق شهری با نقشه های پیچیده

در این مطلب به بررسی قراردهی دستگاه شوک خودکار برای دسترسی آسان و سریع در مناطق شهری می‎پردازیم.

پیوند اسلولار درمال ماتریکس برای جلوگیری بازشدن اینسیژن بعد از رادیوتراپی در بازسازی پستان با استفاده از پروتز

در این مطلب به بررسی تاثیر استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در جلوگیری از باز شدن اینستیژن می‎پردازیم.

جابجایی بیماران با استفاده از تکنولوژی نوین مانند ونتیلاتور پرتابل

در این مطلب در ارتباط با جابجایی بیماران و استفاده از ونتیلاتور پرتابل برای این امر مطالبی ارائه می‎نماییم.

قراردهی دستگاه الکتروشوک در استادیوم بزرگ فوتبال

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه الکتروشوک در استادیوم‎های بزرگ فوتبال می‎پردازیم.

استفاده از اسلولار درمال ماتریکس برای تقویت دیواره ابدومینال شکم ضعیف (فتق شکم)

در این مطلب به بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس و مش پلی پروپیلن در درمان فتق شکمی می‏‎پردازیم.

استفاده از ایمپلنت ارتوپدی برای درمان شکستگی دیستال رادیوس

در این مطالعه به بررسی گسترش استفاده از ایمپلنت ارتوپدی در درمان شکستگی دیستال رادیوس در کشور سوئد می‎پردازیم.

بازسازی پستان با استفاده از پروتز بیومهندسی

در این مطلب به بررسی بیومهندسی پستان و استفاده از اسلولار درمال ماتریکس برای بازسازی پستان می‎پردازیم.

استفاده از دستگاه دفیبریلاتور در شرکت های نفت و گاز

در این مطلب، به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در شرکت های نفت و گاز می‎پردازیم.

نقش موثر و ضروری دستگاه ونتیلاتور در درمان بیماران مبتلا به COVID-19

در این مطلب به بررسی نقش دستگاه ونتیلاتور در فرآیند درمان کرونا (COVID-19) و پیشرفت کشورها در این ارتباط پرداختم.

آگاهی عمومی نسبت به دستگاه الکتروشوک در کشور لهستان

در این مطلب به بررسی آگاهی عمومی نسبت به دستگاه شوک خودکار در کشور لهستان می‎پردازیم.

استنت آنوریسم MFM روش نوین برای درمان آنوریسم های سینه ای – شکمی

در این مطلب به استفاده از استنت آنوریسم در درمان آنوریسم سینه‎ای – شکمی برای درمان بیماری با شرایط خاص پرداخته‎ایم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در سواحل و محیط ورزش های آبی

در این مقاله به بررسی استفاده از دستگاه الکتروشوک در محیط تفریحات آبی و سواحل و برای ورزشکاران ورزش‎های آبی می‎پردازیم.

بازسازی یک مرحله ای پستان به کمک اسلولار درمال ماتریس در مقایسه با بازسازی دو مرحله ای به کمک تیشو اکسپندر

در این مقاله، به بررسی بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس و بازسازی با استفاده از تیشو اکسپندر می‎پردازیم.

دستگاه شوک خودکار در محل کار و ادارات

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در محیط کار و ادارات می‎پردازیم.

عملکرد ونتیلاتور پرتابل پس از نگهداری در شرایط دمایی نامساعد

در این مطلب به بررسی عملکرد ونتیلاتور در صورت نگهداری در شرایط دمایی نامساعد می‎پردازیم.

آموزش دستگاه شوک خودکار و آگاه سازی دانشجویان و مردم در عربستان

در این مقاله به بررسی آگاهی مردم در مورد دستگاه شوک خودکار در عربستان پرداخته‎ایم.

درمان آنوریسم عفونی Juxtarenal آئورت با استنت آنوریسم MFM

در این مطلب به بررسی آنوریسم Juxtarenal آئورت با استفاده از استنت آنوریسم MFM می‎پردازیم.

دستگاه الکتروشوک و نقش آن در سلامت ورزشکاران

در این مقاله به بررسی تاثیر دستگاه الکتروشوک در سلامت ورزشکاران در هنگام حملات قلبی می‎پردازیم.

بازسازی پری پکتورال پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتريكس

در این تحقیق نتایج جراحی پس از بازسازی پری پکتورال با استفاده از اسلولار درمال ماتريكس مورد بررسی قرار گرفته است.

استفاده از دستگاه شوک خودکار و تاثیر آن بر آمار زنده ماندن بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی

در این مطلب استفاده از دستگاه شوک خودکار در امریکا و کانادا و تاثیر آن بر آمار زنده ماندن بیماران قلبی بررسی شده است.

درمان شکستگی اﯾﻨﺘﺮﺗﺮوﮐﺎﻧﺘریک فمور با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل داخل استخوانی

در این مقاله به بررسی شکستگی‎های اینترتروکانتریک و استفاده از ایمپلنت ارتوپدی در درمان آن می‎پردازیم.

کاربرد دستگاه شوک خودکار در جراحی قلب

در این مقاله به بررسی کاربرد دستگاه شوک اتوماتیک در هنگام جراحی قلب خواهیم پرداخت.

درمان اندووسکولار آنوریسم سینه ای – شکمی ناشی از بیماری سل با استنت آنوریسم MFM

در این مقاله به بررسی آنوریسم ناشی از بیماری سل و درمان آن با استفاده از استنت انوریسم می‎پردازیم.

کنترل شرایط بحرانی حملات قلبی در ورزشگاه دبیرستان ها و دانشگاه ها

در این تحقیق برنامه کنترلی حملات قلبی در ورزشگاه مدارس و دانشگاه ها را مورد بررسی قرار داده‎ایم.

تقویت پروفیلاکتیک استوما با استفاده از مش بیولوژیک یا ADM در مقایسه با بخیه استوما

در این تحقیق تاثیر بستن استومای شکم با استفاده از بخیه یا تقویت دیواره شکم با استفاده از ایمپلنت بیولوژیک بررسی شده است.

بررسی دمای گاز خروجی ونتیلاتور پرتابل

در این مطالعه به بررسی دمای گاز خروجی ونتیلاتور پرتابل و تاثیر آن بر عملکرد دستگاه مورد بررسی قرار گرفته‎است.

آمار نجات یافتن جان بیماران در ایستگاه مترو سائوپائولو پس از بروز فیبریلاسیون بطنی

در این مطالعه، آمار نجات بیماران در ایستگاه متروی سائوپائولو پس از استفاده از دستگاه شوک خودکار ارائه شده است.

استنت آنوریسم MFM، روش درمانی نوین و مناسب برای آنوریسم سینه‎ای شکمی

در این مطلب در ارتباط با تاثیر مناسب استنت آنوریسم MFM در درمان آنوریسم سینه‎ای شکمی مطالبی ارائه شده است.

سطح آگاهی دانشجویان نسبت به دستگاه شوک اتوماتیک

در این تحقیق، سطح آگاهی دانشجویان لهستان نسبت به دستگاه شوک اتوماتیک مورد بررسی قرار گرفته شده است.

عملکرد ونتیلاتور پرتابل در ارتفاعات

در این تحقیق به بررسی عملکرد سه ونتیلاتور رایج در ارتفاعات پرداخته‎ایم.

ضرورت استفاده از دستگاه شوک خودکار در مدارس

در این مقاله در ارتباط با استفاده از دستگاه شوک خودکار در مدارس بلژیک توضیحاتی ارائه شده است.

استفاده از استنت آنوریسم MFM برای درمان آنوریسم پیشرفته و دایسکشن آئورت

در این تحقیق درمان آنوریسم پیشرفته و دایسکشن آئورت با استفاده از استنت آنوریسم MFM توضیح داده شده است.

کاهش امکان وجود میوفیبروبلاست در کپسول سینه در صورت استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM)

در این مطلب در ارتباط با انقباض کپسولی پس از بازسازی پستان و استفاده از اسلولار درمال ماتریکس مطالبی ارائه می‎کنیم.

قراردهی دستگاه دفیبریلاتور در سوپرمارکت ها

در این مقاله در ارتباط با قراردهی دستگاه دفیبریلاتور در سوپرمارکت های انگلستان مطالبی خدمتتان ارائه می‎نماییم.

فیکس کردن پاوچ شکمی با اسلولار درمال ماتریکس

در این تحقیق، اطلاعاتی در ارتباط با پرولاپس پاوچ ایلئال و فیکس کردن آن با مش کلاژن بیولوژیک ارائه می‎شود.

استفاده از ونتیلاتور در انتقال داخل بیمارستانی بیماران جراحی مغز و اعصاب

در این مقاله به بررسی استفاده از ونتیلاتور در هنگام انتقال داخل بیمارستانی بیماران جراحی مغز و اعصاب پرداخته‎ایم.

ربات های مجهز به دستگاه شوک خودکار

در این تحقیق ربات های مجهز به دستگاه شوک خودکار مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج طولانی مدت ترمیم به کمک مش بیولوژیکی به دنبال برداشتن اکسترا لواتور ابدومینو پرینئال رکتوم

در این تحقیق نتایج استفاده از مش کلاژن بیولوژیک برای ترمیم برداشتن اکسترا لواتور ابدومینو پرینئال رکتوم بررسی شده است.

گزارش ابتدایی از استفاده از استنت آنوریسم MFM در اروپا

در این مطالعه، استفاده از استنت آنوریسم در اروپا مورد بررسی قرار گرفته است.

ارزیابی درمان بیماران کهنسال به روش درمانی شکستگی دیستال رادیوس با ایمپلنت های ارتوپدی

در این تحقیق درمان بیماران کهنسال به روش دیستال رادیوس با ایمپلنت ارتوپدی مورد بررسی قرار گرفته است.

استفاده از دستگاه الکتروشوک در فرودگاه های بین المللی

در این مقاله استفاده از دستگاه شوک خودکار در فرودگاه های بین المللی را برررسی نموده‏‎ایم.

بررسی وضعیت اطفال مبتلا به دیسپلازی ریوی مزمن وابسته به ونتیلاتور خانگی

در این تحقیق در ارتباط با استفاده از ونتیلاتور خانگی برای اطفال مبتلا به دیسپلازی ریوی مزمن، مطالبی ارائه می‎کنیم.

استفاده از دستگاه الکتروشوک در خطوط هوایی آمریکا

در این تحقیق به بررسی استفاده از دستگاه الکتروشوک در خطوط هواپیمایی آمریکا می‎پردازیم.

استفاده از مش بیولوژیک برای تقویت همزمان استوما و بازسازی پرینه

در این تحقیق به استفاده از مش کلاژن بیولوژیک برای بازسازی پرینئال و تقویت همزمان استوما می‎پردازیم.

بررسی دقت اندازه گیری ماندگاری کپسول اکسیژن در ونتیلاتور پرتابل

در این تحقیق، دقت اندازه گیری ماندگاری کپسول اکسیژن در ونتیلاتور پرتابل مورد بررسی قرار گرفته است.

قراردهی دستگاه شوک خودکار در کلیساها و اماکن مذهبی

در این تحقیق قراردهی دستگاه شوک خودکار در اماکن مذهبی مورد بررسی قرار گرفته است.

الگوریتم بازسازی پستان به روش پری پکتورال توسط جراح فلوشیپ پستان

در این تحقیق الگوریتم بازسازی پستان به روش پری پکتورال توضیح داده شده است.

نتایج سه ساله درمان آنوریسم سینه ای – شکمی با استفاده از استنت آنوریسم MFM

در این مطالعه، نتایج سه ساله درمان آنوریسم سینه‎ای شکمی با استفاده از استنت آنوریسم مورد بررسی قرار گرفته‎است.

مقایسه استفاده از ونتیلاتور پرتابل و استفاده از ماسک BVM برای بیهوشی بیماران

در این تحقیق ونتیلاسیون بیماران برای بیهوشی پیش از جراحی توسط ونتیلاتور پرتابل و ماسک BVM مورد مقایسه قرار گرفته است.

استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در خطوط هوایی برزیل

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در خطوط هوایی برزیل پرداخته‎ایم.

بازسازی پری پکتورال تک مرحله ای پستان با ایمپلنت بیولوژیک توسط جراح عمومی فلوشیپ پستان

در این تحقیق بازسازی تک مرحله ای پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس بررسی شده‎است.

درمان آنوریسم با استفاده از استنت های تغییردهنده جهت جریان خون

در این تحقیق به توضیح استفاده از استنت تغییردهنده جریان خون برای درمان آنوریسم پرداخته‎ایم.

مقایسه درمان فتق شکاف جدار شکم (اینسیژنال) عفونی توسط جراح عمومی با استفاده از مش پلی گلاکتین قابل جذب و مش بیولوژیک خوکی

در این تحقیق به کارگیری مش پلی گلاکتین و کلاژن بیولوژیک در درمان فتق جدار شکم عفونی بررسی شده‎است.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در مجلس نمایندگان کشور برزیل

در این تحقیق به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در مجلس نمایندگان کشور برزیل می‎پردازیم.

بازسازی پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس و انتخاب بین دو روش پری پکتورال و ساب پکتورال

در این تحقیق به بررسی استفاده از اسلولار درمال ماتریکس و انتخاب بین روش های پری پکتورال و ساب پکتورال پرداخته‎ایم.

ونتیلاسیون در بخش اورژانس بیمارستان

در این مطلب ونتیلاسیون و انواع آن را در بخش اورژانس بیمارستان توضیح می‎دهیم.

بازسازی پستان به روش پری پکتورال توسط جراح عمومی فلوشیپ پستان

در این تحقیق بازسازی پستان به روش پری پکتورال با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس توضیح داده شده است.

استفاده سالانه از دستگاه الکتروشوک در ایستگاه های راه‎آهن شهر توکیو

در این مطلب استفاده سالانه از دستگاه الکتروشوک در ایستگاه‎های راه‎آهن شهر توکیو بررسی شده است.

انتقال بیمار از ونتیلاتور ICU به ونتیلاتور پرتابل خانگی

در این مطلب به بررسی انتقال از ونتیلاتور آی سی یو به ونتیلاتور پرتابل خانگی می‎پردازیم.

بهینه سازی قراردهی دستگاه شوک اتوماتیک در آپارتمان های مسکونی

در این مطالعه محل قراردهی دستگاه شوک خودکار را در آپارتمان های مسکونی بهینه نموده‎ایم.

تاثیر استنت آنوریسم در درمان سودوآنوریسم آئورت در بیماران مبتلا به بیماری بهجت

در این تحقیق به بررسی سودوآنوریسم آئورت و بیماری بهجت و تاثیر استنت آنوریسم در درمان آن پرداخته‎ایم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط پرستاران و توانبخشان تنفسی

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه الکتروشوک خودکار توسط پرستاران و توانبخشان تنفسی پرداخته‎ایم.

استفاده از مش بیولوژیک کلاژنی برای بازسازی دیواره شکم با ترمیم همزمان فتق ناشی از استومی توسط جراح عمومی

در این تحقیق به تاثیر استفاده جراح عمومی از مش بیولوژیک کلاژنی در بازسازی دیواره شکم با وجود فتق استومی پرداخته‎ایم.

درمان شکستگی های جوش نخورده بازو به روش تثبیت با استفاده از نیل های داخل استخوانی

در این تحقیق به بررسی درمان شکستگی های جوش نخورده بازو و استفاده از نیل داخل استخوانی برای درمان آن می‎پردازیم.

ارزیابی اکسیژن رسانی ونتیلاتور پرتابل متصل به دستگاه اکسیژن ساز

در این تحقیق به بررسی استفاده از دستگاه اکسیژن ساز در کنار دستگاه ونتیلاتور پرتابل پرداخته‎ایم.

بازسازی یک مرحله ای پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس (ADM) توسط جراح عمومی فلوشیپ پستان

در این تحقیق به بررسی بازسازی یک مرحله‎ای پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس می‎پردازیم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در سالن های ورزشی دبیرستان های آمریکا

در این تحقیق به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در سالن‎های ورزشی دبیرستانهای آمریکا پرداخته‎ایم.

تاثیر تستوسترون در جلوگیری از تشکیل آنوریسم

در این تحقیق به بررسی آنوریسم آئورتی شکمی و تاثیر تستوسترون در جلوگیری از تشکیل آنوریسم می‎پردازیم.

دسترسی بهتر به دستگاه شوک الکتریکی خودکار در تورنتو با استفاده از بهینه سازی

در این تحقیق به بررسی استفاده از بهینه سازی برای دسترسی به دستگاه شوک خودکار در تورنتو می‎پردازیم.

استفاده از مش کلاژنی جراحی عمومی در ترمیم ترانس آنال فیستول رکتورترال

در این تحقیق به بررسی ترمیم ترانس آنال فیستول رکتورترال با استفاده از مش کلاژن بیولوژیک می‎پردازیم.

مقایسه دو روش اندووسکولار و جراحی باز با در نظر گرفتن کیفیت بیمارستان و مهارت جراح

در این مقاله به مقایسه روش‎های اندووسکولار و جراحی باز برای درمان آنوریسم آئورت شکمی پرداخته‎ایم.

دسترسی به دستگاه شوک خودکار با استفاده از مدل آماری مکانی بیزی و متدهای آنالیز مکانی

در این مقاله به استفاده از مدل آماری مکانی بیزی و متدهای آنالیز مکانی برای مکان سنجی دستگاه شوک خودکار می‎پردازیم.

قراردهی بهینه دستگاه شوک خودکار در سنگاپور با توجه به محل بروز حملات قلبی

در این مقاله به بررسی قراردهی بهینه دستگاه شوک خودکار در سنگاپور می‎پردازیم.

الگوریتم جدید در فرآیند تصمیم گیری جراح عمومی فلوشیپ پستان برای بازسازی پستان با ایمپلنت

در این مقاله به بررسی الگوریتم جدید تصمیم گیری برای بازسازی پستان توسط جراح عمومی فلوشیپ می پردازیم.

دسترسی عمومی به دستگاه شوک خودکار در کشور انگلستان و ولز

در این تحقیق دسترسی عمومی مردم کشور انگلستان و ولز را به دستگاه شوک خودکار بررسی نموده‎ایم.

استفاده از ونتیلاتور پرتابل در اطفال آسیب دیده در جنگ های سوریه

در این تحقیق به بررسی استفاده از ونتیلاتور پرتابل برای کودکان آسیب دیده در جنگ های سوریه پرداخته‎ایم.

تغییر مکان دستگاه شوک خودکار جهت بهبود و گسترش مناطق تحت پوشش در شرایط کمبود امکانات

در این تحقیق به روش نوین ارائه شده در سوئیس برای تغییر مکان دستگاه شوک خودکار در جهت بهتر شدن پوشش دهی دستگاه شوک خودکار پرداخته‎ایم.

درمان آنوریسم با استنت آنوریسم MFM در بیمار مبتلا به ایدز

در این مطلب به بررسی تاثیر بیماری ایدز در درمان آنوریسم با استفاده از استنت آنوریسم MFM می‎پردازیم.

بهینه سازی محل دستگاه شوک خودکار در شهرهای مختلف با استفاده از متدهای کامپیوتری یکسان

در این مطلب به بررسی استفاده از متدهای کامپیوتری یکسان برای بهینه سازی محل دستگاه شوک خودکار در شهرهای مختلف می‎پردازیم.

استفاده از مش بیولوژیک در ترمیم فتق هیاتال پاراازوفاژیال

در این تحقیق به بررسی فتق هیاتال پاراازوفاژیال و درمان آن با استفاده از مش بیولوژیک پرداخته‎ایم.

حمل دستگاه شوک خودکار با هواپیمای بدون سرنشین

در این تحقیق به بررسی استفاده از هواپیمای بدون سرنشین برای انتقال دستگاه شوک خودکار به محل حادثه در کشور سوئد پرداخته‎ایم.

ونتیلاتور مناسب برای ونتیلاسیون خانگی – انتخاب ونتیلاتور ایده آل

در این مطلب به ارائه دیدگاه بیماران در ارتباط با ونتیلاتور ایده آل و جمع بندی مطالب گفته شده در مورد انتخاب ونتیلاتور مناسب پرداخته‎ایم.

دقت دستگاه دفیبریلاتور خارجی در تشخیص آریتمی های خطرناک بطنی کودکان

در این تحقیق به بررسی آریتمی های خطرناک بطنی کودکان و عملکرد دستگاه شوک خودکار در تشخیص آنها می پردازیم.

زیست سازگاری استنت آنوریسم MFM

در این مطلب به بررسی زیست سازگاری استنت آنوریسم MFM و مطالعه انجام شده بر روی نمونه حیوانی خوک می‎پردازیم.

ونتیلاتور مناسب برای ونتیلاسیون خانگی – سیستم نمایشگر و تجهیزات جانبی ونتیلاتور

در این مطلب در مورد سیستم نمایشگر ونتیلاتور و تجهیزات جانبی دیگر توضیحاتی ارائه می نماییم.

استفاده از ایمپلنت بیولوژیک برای اگمنتاسیون سینوس ها

در این تحقیق به بررسی اگمنتاسیون سینوس ها با استفاده از ایمپلنت بیولوژیک پرداخته‎ایم.

ونتیلاتور مناسب برای ونتیلاسیون خانگی – سیستم ایمنی و هشدار ونتیلاتور

در این مطلب به بررسی سیستم ایمنی و هشدار ونتیلاتور و اهمیت آن در هنگام انتخاب ونتیلاتور خانگی می پردازیم.

استفاده از الکتروشوک توسط افراد ناظر برای بیماران زیر 18 سال در کشور ژاپن

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه الکتروشوک برای بیماران زیر 18 سال در کشور ژاپن می‎پردازیم.

استفاده از استنت آنوریسم و بررسی تغییر شکل آئورت پس از درمان اندووسکولار آئورت

در این تحقیق به بررسی سه ساله تاثیر استنت آنوریسم و ایحاد تغییر شکل آئورت می‎پردازیم.

ونتیلاتور مناسب برای ونتیلاسیون خانگی – رابط کاربری ونتیلاتور

در این مقاله به بررسی رابط کاربری ونتیلاتور و تاثیر آن در راحتی کار با ونتیلاتور خانگی مطالبی ارائه می‎نماییم.

افزایش استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشور استرالیا

در این مقاله به معرفی روش های نوین استرالیا برای افزایش آگاهی و استفاده مردم از دستگاه شوک خودکار می پردازیم.

اصلاح سطح ایمپلنت ارتوپدی با استفاده از مواد بیولوژیک در مهندسی بافت استخوان

در این مقاله به بحث در مورد اصلاح سطح ایمپلنت های ارتوپدی و استفاده از کلسیم فسفات و پروتئین ها می پردازیم.

ونتیلاتور مناسب برای ونتیلاسیون خانگی – مدهای تنفسی ونتیلاتور

در این مطلب به معرفی مدهای تنفسی ونتیلاتور و نحوه تاثیر در هنگام انتخاب ونتیلاتور خانگی مناسب می پردازیم.

دسترسی به دستگاه شوک خودکار در سطح شهرهای چین

در این مطلب به بررسی اهمیت استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشور پرجمعیت چین و میزان دسترسی عمومی به آن پرداخته‎ایم.

درمان فتق دیواره شکمی و مقایسه سه روش بخیه، مش پلی پروپیلن و مش کلاژنی

در این تحقیق به مقایسه سه راه درمانی فتق دیواره شکمی (بخیه، مش پلی پروپیلن و مش کلاژنی) می پردازیم.

ونتیلاتور مناسب برای ونتیلاسیون خانگی – پارامترهای مرتبط با چرخه تنفس ونتیلاتور

در این مطلب پارامترهای مرتبط با عملکرد چرخه تنفس دستگاه ونتیلاتور توضیح داده می شود.

دسترسی عمومی به الکتروشوک و حملات قلبی خارج بیمارستانی در ژاپن

در این مطالعه با بررسی دسترسی عمومی به دستگاه الکتروشوک و آمار حملات قلبی ژاپن، اهمیت دسترسی به دستگاه شوک خودکار را توضیح می دهیم.

ونتیلاتور مناسب برای ونتیلاسیون خانگی – دریچه های دم و بازدم ونتیلاتور

در این مطلب در ادامه ارائه توضیحات برای ونتیلاتور خانگی مناسب، در ارتباط با دریچه دم و بازدم مطالبی ارائه می نماییم.

استنت آنوریسم MFM در درمان آنوریسم سینه ای شکمی آئورت و دایسکشن نوع B

در این مقاله به بررسی اثربخشی استنت آنوریسم در درمان دایسکشن نوع B و نتایج یک ساله درمان می پردازیم.

ونتیلاتور مناسب برای ونتیلاسیون خانگی – سیستم هوایی و باتری داخلی ونتیلاتور

در این مطلب به معرفی سیستم هوایی دستگاه ونتیلاتور و باطری (داخلی) ونتیلاتور می پردازیم.

دسترسی عمومی به دستگاه شوک اتوماتیک

در این مقاله و در ادامه مطلب مربوط به محل قراردهی دستگاه شوک خودکار، به بررسی دسترسی عمومی به دستگاه و نقش افراد ناظر می پردازیم.

ونتیلاتور مناسب برای ونتیلاسیون خانگی – مدار تنفسی ونتیلاتور

در این مطلب به بررسی و معرفی مدار تنفسی دستگاه ونتیلاتور و انتخاب ونتیلاتور مناسب با توجه به آن مطالبی ارائه می نماییم.

استفاده از دستگاه الکتروشوک در مناطق مسکونی امریکا

در این مطالعه با بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در مناطق مسکونی امریکا و ارتباط آن با شغل افراد به بررسی پوشش دهی و دسترسی این دستگاه پرداختیم.

استفاده از مش کلاژنی برای پیشگیری از فتق برشی و ﺑﻴﺮون زدگی احشا

در این مطالعه تاثیر استفاده از مش کلاژنی برای پیشگیری از فتق برشی و بیرون زدگی احشا را مورد بررسی قرار می دهیم.

محل مناسب قراردهی دستگاه شوک خودکار

در این مطالعه به بررسی روش های جانمایی دستگاه شوک خودکار در کشورهای مختلف و تاثیر آن می‎پردازیم.

ونتیلاتور مناسب برای ونتیلاسیون خانگی – اهمیت انتخاب ونتیلاتور مناسب

در این مطلب به ارائه توضیحاتی در ارتباط با ونتیلاسیون خانگی و نحوه انتخاب ونتیلاتور مناسب خواهیم پرداخت.

درمان آنوریسم آئورت سینه ای – شکمی با استنت آنوریسم MFM

در این مطلب، درمان آنورییسم آئورت سینه ای شکمی با استفاده از استنت آنوریسم را بررسی می‎نماییم.

دستگاه شوک خودکار در سیستم حمل و نقل شهری – متروی لندن

در این مطلب به بررسی و ارائه آمار از دسترسی به دستگاه شوک خودکار در متروی لندن می‎پردازیم.

بررسی عملکرد ونتیلاتورهای انبار شده به مدت طولانی

این مطالعه به بررسی کارایی و ایمن بودن استفاده از ونتیلاتورهای انبار شده در انبار می پردازد.

قراردهی دستگاه شوک خودکار در برج های مسکونی

وجود دستگاه شوک خودکار در برج های مسکونی با توجه به طولانی شدن دسترسی نیروهای امدادی برای امدادرسانی ضروری می باشد.

دستگاه شوک خودکار در کشور انگلستان

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک و جانمایی آن در کشور انگلستان (شهر لندن) می پردازیم.

کارآمدی دستگاه شوک خودکار و نقش افراد ناظر

در این مطلب به بررسی تحقیق انجام شده در کشور دانمارک در ارتباط با کارآمدی دستگاه شوک خود و تاثیر افراد ناظر می پردازیم.

تکنولوژی مانیتورینگ ونتیلاسیون غیرتهاجمی بیماران در منزل

در این مطلب تکنولوژی مانیتورینگ ونتیلاسیون غیر تهاجمی بیماران در منزل را معرفی می نماییم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در دبیرستان های آریزونا

در این مطلب به ارائه آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در مدارس به خصوص در سالن ورزشی مدارس می پردازیم.

استفاده از ونتیلاتور برای جلوگیری از کاهش وزن بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن

در این مقاله به بررسی بیماری دیستروفی عضلاتی دوشن و تاثیر استفاده از ونتیلاتور پرتابل در این بیماران اشاره می کنیم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در منازل

در این مقاله به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشور ژاپن در منازل مسکونی می‎پردازیم.

نقش ونتیلاتور پرتابل در مراقبت از بیماران در مراحل پایان زندگی

در این مقاله به بررسی استفاده از ونتیلاتور پرتابل برای مراقبت از بیماران با شرایط عدم امکان بهبودی می پردازیم.

نتایج قراردهی دستگاه شوک خودکار در کشور دانمارک

در این مقاله به بررسی آمار و اطلاعات به دست آمده از قرار دادن دستگاه شوک الکتریکی خودکار در کشور دانمارک خواهیم پرداخت.

استفاده از ونتیلاتور پرتابل در ونتیلاسیون غیرتهاجمی

در این مطلب به بررسی استفاده از ونتیلاتور در کنار تمرینات تنفسی برای بیماران تنفسی مزمن می‎پردازیم.

جلوگیری از بروز فتق شکاف جدار شکم (اینسیژنال)

در این تحقیق به بررسی برداشتن استوما و جلوگیری از بروز فتق شکاف جدار شکم با استفاده از مش بیولوژیک کلاژنی می پردازیم.

نقش آگاهی و تمایل افراد ناظر برای امدادرسانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار

در این تحقیق با اشاره به تحقیقاتی که در دانمارک انجام شده است به نقش آگاهی افراد ناظر در امدادرسانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار می پردازیم.

تشخیص، درمان و ملاحظات ویژه شکستگی هیپ در بیماران سالمند

در این مطلب به ارائه مطالبی در ارتباط با شکستگی هیپ در بیماران سالمند و درمان آن با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی می‎پردازیم.

ایستگاه های تجهیزات پزشکی مجهز به دستگاه شوک خودکار

در این تحقیق به بررسی تاثیر قرار دادن دستگاه شوک خودکار در سطح شهر بر بهبود زمان رسیدگی به بیماران دچار حمله قلبی می‎پردازیم.

ارزیابی مقرون به صرفه بودن ونتیلاسیون کودکان در منزل در مقایسه با بیمارستان

در این مطلب به ارزیابی مفرون به صرفه بودن ونتیلاسیون کودکان در منزل می پردازیم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در دانشگاه ازمیر

در این مطلب آماری در ارتباط با استفاده از دستگاه شوک خودکار در دانشگاه ازمیر ارائه می شود.

استفاده از استنت آنوریسم MFM در درمان آنوریسم پیچیده شریان ایلیاک

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت آنوریسم MFM برای درمان آنوریسم پیچیده شریان ایلیاک می‎پردازیم.

بهینه سازی محل قراردهی دستگاه شوک خودکار

در این مقاله در ارتباط با محل قرار دادن دستگاه شوک خودکار و بهینه سازی محل آن می‎پردازیم.

مزایای دستگاه شوک خودکار

در این مطلب به بررسی مزایای دستگاه شوک خودکار و مقایسه آن با دستگاه شوک نیمه خودکار خواهیم پرداخت.

استفاده از ونتیلاتور پرتابل هنگام رخ دادن سوانح با تعداد مجروحین بالا

در این مطلب به بررسی استفاد هاز ونتیلاتور پرتابل هنگام سوانح و مزایای آن می پردازیم.

تاثیر دسترسی به دستگاه شوک خودکار در حملات قلبی داخل منزل در ژاپن

در این مقاله ضمن ارائه آمار حملات قلبی در مناطق مسکونی و منازل ژاپن، به بررسی تاثیر دسترسی به موقع به دستگاه الکتروشوک می پردازیم.

دستگاه شوک خودکار در مراکز درمانی

در این مقاله به لزوم استفاده از دستگاه شوک خودکار در مراکز درمانی داخل و خارج شهر و انواع کلینیک های درمانی و دندانپزشکی می پردازیم.

استفاده از دستگاه الکتروشوک خودکار در تایوان

در این تحقیق به بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در کشور تایوان می پردازیم.

استفاده از ونتیلاتور پرتابل برای انتقال داخل بیمارستانی بیماران با شرایط حاد

در این مطالعه در ارتباط با انتقال داخل بیمارستانی بیماران با شرایط حاد و احتمال ایست قلبی تنفسی با استفاده از ونتیلاتور پرتابل مطالبی ارائه می نماییم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در مدارس

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در مدارس و لزوم استفاده از آن می پردازیم.

استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در اروپا

با توجه به فراگیر شدن استفاده از دستگاه شوک خودکار در اروپا در این مقاله اطلاعات بیشتر در ارتباط با مکان سنجی آن ارائه می‎شود.

استفاده از استنت آنوریسم در درمان آنوریسم شریان کلیوی

در این مطلب ضمن معرفی انوریسم شریان کلیوی به بررسی استفاده از استنت آنوریسم MFM در درمان این بیماری خواهیم پرداخت.

تاثیر دسترسی به دستگاه شوک خودکار و نجات جان انسان ها

در این مطلب به بررسی تاثیر دسترسی به موقع به دستگاه شوک خودکار بر نجات جان انسان ها در محیط های مختلف اشاره می‎کنیم.

قراردهی دستگاه شوک خودکار در درمانگاه دندانپزشکی در اسلوونی

در این مطلب به بررسی ضرورت استفاده از دستگاه الکتروشوک خودکار در مطب دندانپزشکی می پردازیم. این مطالعه در اسلوونی انجام شده است.

تاثیر استفاده از ونتیلاتور پرتابل پیش از رسیدن بیمار به بیمارستان

در این مقاله به بررسی استفاده از ونتیلاتور پرتابل توسط نیروهای امدادی امریکا و تاثیر آن بر امدادرسانی می پردازیم.

قراردهی دستگاه شوک خودکار در محیط داخل بیمارستان

در این تحقیق به تاثیر قرار دادن دستگاه شوک اتوماتیک در محیط های بیمارستانی می پردازیم.

پردازش اطلاعات قلبی توسط دستگاه شوک خودکار

در این مطلب عملکرد دستگاه الکتروشوک خودکار و پردازش اطلاعات قلبی توسط آن را توضیح خواهیم داد.

استفاده از استنت آنوریسم MFM در دایسکشن نوع B آئورت

در این مطلب به بررسی دایسکشن نوع B آئورت و استفاده از استنت آنوریسم MFM در درمان آن می‎پردازیم.

مقایسه نتایج بازسازی بافت پستان با ایمپلنت پس از ماستکتومی و قراردهی مش بیولوژیک و بدون استفاده از مش بیولوژیک

در این مطلب به بررسی بازسازی بافت پستان با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس و مقایسه آن با سایر روش ها می پردازیم.

فاصله شعاعی الکتروشوک از مدارس در ایالت اوهایو آمریکا

در این مطلب به بررسی فاصله شعاعی مناسب الکتروشوک از مدارس ایالت اوهایو آمریکا می‎پردازیم.

عملکرد دستگاه شوک خودکار در محیط خارج بیمارستانی

در این مطلب به بررسی اهمیت قرار دادن دستگاه الکتروشوک خودکار در محیط هایی غیر از بیمارستان نظیر مدارس و ادارات و تاثیر آن می پردازیم.

تاثیر سن بیمار و در دسترس بودن دستگاه شوک خودکار بر عملکرد آن

در این مطلب به بررسی دسترسی به دستگاه شوک خودکار و تاثیر سن بیمار بر کارایی آن می‎پردازیم.

استفاده از ونتیلاتور برای اطفال

در این مطالعه به بررسی استفاده از ونتیلاتور برای اطفال و نتایج به دست آمده می پردازیم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار برای اطفال

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک برای اطفال در محیطی غیر از بیمارستان می پردازیم.

استفاده از استنت آنوریسم در درمان دایسکشن نوع A آئورت

در این مطلب به توضیح دایسکشن نوع A آئورت و استفاده از استنت آنوریسم MFM برای درمان آن می‎پردازیم.

دستگاه شوک خودکار قابل دسترس در کشور دانمارک

در این مطلب به بررسی امکان دسترسی به دستگاه شوک خودکار در کشور دانمارک می پردازیم.

استفاده از ونتیلاتور در پاکستان

در این مطلب به بررسی استفاده از ونتیلاتور در کشورهای در حال توسعه و به طور خاص در پاکستان می پردازیم.

عوامل موثر بر همکاری ناظرین حمله قلبی

در این تحقیق مطالبی در ارتباط با نقش ناظرین حمله قلبی و شانس زنده مانده بیمار مطالبی ارائه می‎شود.

مقایسه ونتیلاسیون دستی و استفاده از ونتیلاتور هنگام انتقال بیماران

در این تحقیق به بررسی و مقایسه دو روش ونتیلاسیون دستی و ونتیلاسیون با استفاده از ونتیلاتور در هنگاه انتقال کودکان بیمار می‎پردازیم.

استفاده از دستگاه الکتروشوک پیش از رسیدن نیروهای امدادی در کشور ایتالیا

در این مقاله به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار پیش از رسیدن نیروهای امدادی در ایتالیا می پردازیم.

تجهیزات ارتوپدی برای تثبیت پروگزیمال فمورال

در این تحقیق به بررسی تجهیزات ارتوپدی مورد استفاده در تثبیت پروگزیمال فمورال می پردازیم.

بررسی عملکرد الکتروشوک در شرایط دشوار جوی پروازها

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه الکتروشوک و عملکرد آن در پروازها می پردازیم.

استفاده از ونتیلاتور غیرتهاجمی در شرایط تنفسی دشوار

در این تحقیق به بررسی شرایط دشوار تنفسی پیش از رسیدن به بیمارستان و استفاده از ونتیلاتور پرتابل در این شرایط می پردازیم.

استفاده از استنت آنوریسم MFM و استنت گرافت بصورت همزمان

در این تحقیق به بررسی درمان آنوریسم پیچیده آئورت سینه ای شکمی با استفاده از استنت آنوریسم و استنت گرافت می‎پردازیم.

نتایج بدست آمده از درمان مشکلات متاستاز هومروس

در این مطلب، نتایج و مشکلات به وجود آمده پس از جراحی متاستاز همروس را ارائه می نماییم.

تشابه فیبریلاسیون دهلیزی و فیبریلاسیون بطنی و ایجاد اختلال

در این مقاله با بررسی اختلال ایجاد شده در اثر تشابه فیبریلاسیون دهلیزی و فیبریلاسیون بطنی به ارائه گزارش بالینی از این مورد می پردازیم.

استفاده از ونتیلاتور برای لوله گذاری تنفسی اطفال در میادین جنگی

در این مطلب به بررسی استفاده از ونتیلاتور پرتابل در میادین جنگی و استفاده از آن برای کودکان می‎پردازیم.

قراردهی دستگاه الکتروشوک در محیط خارج بیمارستانی در لندن

در این مطلب به بررسی و جانمایی دستگاه شوک اتوماتیک در مکان های عمومی در شهر لندن می‎پردازیم.

عملکرد استنت آنوریسم در بیمارانی با پاتولوژی سینه ای – شکمی پیچیده

در این مطلب به بررسی عملکرد استنت آنوریسم در بیمارانی با پاتولوژی سینه ای شکمی پیچیده می پردازیم.

تاثیر توانبخشی زود هنگام بر ونتیلاسیون

بسیاری از بیماران به دلایل مختلف، مدت زمانی برای تنفس نیاز به استفاده از ونتیلاتور دارند.

مورفولوژی آنوریسم و تشخیص احتمال پارگی

با بررسی مرفولوژی آنوریسم، به ارائه پارامترهای تاثیرگذار بر پارگی عروق می‎پردازیم.

انواع دفیبریلاسیون در محیط خارج بیمارستانی

در این مطلب به بررسی انواع دفیبریلاسیون در محیط خارج بیمارستانی می پردازیم.

درمان آنوریسم در آئورت و شریان ایلیاک توسط استنت آنوریسم MFM

هدف از این مطالعه بررسی و آنالیز روش درمانی اندووسکولار با استفاده از استنت آنوریسم MFM می‎باشد.

هایپرونتیلاسیون

در این مطلب هایپرونتیلاسیون و عوامل موثر بر آن توضیح داده می‎شود.

استفاده از مش کلاژنی غیر سلولی خوکی برای تقویت و اگمنتاسیون مثانه

در این مطلب در ارتباط با اگمنتاسیون مثانه و استفاده از مش کلاژنی برای تقویت و اگمنتاسیون مثانه توضیحاتی ارائه می شود.

دفیبریلاسیون غیرضروری

در این مطلب در ارتباط با زمان مناسب اعمال شوک الکتریکی و مشکل به وجود آمده در صورت اعمال شوک غیرضروری اطلاعاتی ارائه خواهد شد.

بررسی عملکرد ونتیلاتور پرتابل پس از نگهداری در شرایط سخت دمایی

در این مطلب به بررسی عملکرد ونتیلاتور پرتابل در صورت نگهداری در شرایط سخت دمایی می پردازیم.

مقایسه بیومکانیک پلیت و نیل لاکینگ مورد استفاده در شکستگی های هومروس

در این مطلب به بررسی بیومکانیک پلیت و نیل لاکینگ که در شکستگی های هومروس مورد استفاده قرار می گیرند می پردازیم.

استفاده از استنت آنوریسم MFM برای درمان آنوریسم ساکولار شریان رنال در کلیه

در این مقاله بره بررسی آنوریسم شریان رنال و نحوه درمان آن با استفاده از استنت آنوریسم MFM می‎پردازیم.

مش های ضد التهاب پوشاننده فتق با پوشش ویتامین E

در این مقاله به بررسی تاثیر مش ضد التهاب با پوشش ویتامین ای در درمان فتق می پردازیم.

حداکثر فاصله برای دسترسی به دستگاه شوک اتوماتیک در مکان های عمومی

در این مطلب به بررسی حداکثر فاصله مناسب برای دسترسی به دستگاه الکتروشوک در مکان های عمومی می پردازیم.

ونتیلاتور پرتابل و خطرات احتمالی ناشی از عدم رعایت نکات بهداشتی

دستگاه هایی که با سلامت انسان در ارتباط هستند نیازمند رعایت نکات بهداشتی می باشند.

درمان فتق با استفاده از مش کلاژنی

در این مقاله به بررسی استفاده از مش کلاژن بیولوژیک در درمان فتق و تاثیر آن می پردازیم.

عوامل موثر در رشد آنوریسم آئورت شکمی اینفرارنال

در این مطلب به بررسی عوامل موثر در رشد آنوریسم آئورت شکمی می‎پردازیم.

استفاده از ایمپلنت ارتوپدی در شکستگی استخوان بازو یا هومروس

در این مطلب ضمن بررسی شکستگی استخوان بازو به بررسی استفاده از ایمپلنت ارتوپدی آستوفیکس در درمان آن می‎پردازیم.

رباتیک و علم پزشکی

در این مطلب ضمن بررسی نقش ربات ها در علم پزشکی به بررسی تاثیر ونتیلاتور پرتابل در خارج کردن بیماران از حالت خطرناک می پردازیم.

سیستم تشخیص ضربان دستگاه شوک خودکار CardiAid

در این مطلب به بررسی نحوه چک کردن ضربان قلب بیمار به صورت دستی و با استفاده از دستگاه شوک خودکار CardiAid  می‎پردازیم.

مقایسه دو پلیت دیستال رادیوس برای شکستگی داخلی مچ دست

در این مطلب به بررسی و مقایسه دو پلیت دیستال رادیوس در شکستگی داخلی مچ می پردازیم.

استنت آنوریسم MFM و استفاده در آنوریسم پاپلیتیال

در این مقاله به بررسی استفاده از استنت آنوریسم در انوریسم پاپلیتیال و نتایج موفقیت آن در این ارتباط می‎پردازیم.

استفاده از الکتروشوک در محیط های عمومی توسط افراد ناظر

در این مطلب به بررسی استفاده از الکتروشوک در محیط های خارج از بیمارستانی و در هنگام بروز ایست قلبی می پردازیم.

استفاده از ونتیلاتور پرتابل SAVe برای ونتیلاسیون مدل خوکی با آسیب حاد ریه

در این مطلب در ارتباط با نارسایی ریوی و استفاده از ونتیلاتور توضیحاتی ارائه می شود.

درمان شکستگی پاتولوژیک استخوان بازو با استفاده از نیل ارتوپدی

با بررسی استفاده از نیل ارتوپدی در درمان شکستگی پاتولوژیک استخوان بازو توضیحاتی در مورد تثبیت استخوان بازو ارائه می‎نماییم.

قراردهی مش داخل صفاقی برای پیشگیری از بروز فتق برشی در زخم های استوما

در این مقاله با بررسی استفاده از مش بیولوژیک کلاژنی در زخم های استوما، نقش آن در جلوگیری از فتق برشی را بررسی می کنیم.

ارزیابی درمان آنوریسم آئورتی شکمی با استفاده از استنت گرافت و استنت MFM

در این مطلب به بررسی چهار استنت گرافت و استنت آنوریسم MFM می‎پردازیم.

روند آنالیز ریتم قلبی توسط AED و مقایسه آن در کودکان و بزرگسالان

در این تحقیق به بررسی روند آنالیز قلبی دستگاه شوک اتوماتیک در کودکان و بزرگسالان می پردازیم.

ونتیلاتور پرتابل برای استفاده روزانه بیماران ریوی مزمن

با توجه به نیاز به فعالیت فیزیکی در همه بیماران، در این تحقیق به بررسی فعالیت فیزیکی در بیماران ریوی و نقش ونتیلاتور پرتابل خواهیم پرداخت.

درمان اندوواسکولار آنوریسم محیطی و احشایی با استفاده از استنت انوریسم

در این مقاله به توضیح آنوریسم محیطی و احشایی و تاثیر استفاده از استنت آنوریسم در درمان این نوع انوریسم می پردازیم.

استفاده از مش های کلاژنی پیشگیری کننده در دیواره شکمی

با بیان علت فتق برشی و خطرات آن به معرفی مش کلاژنی و تاثیر آن در پیشگیری از فتق برشی می‎پردازیم.

پردازش اطلاعات در دستگاه شوک اتوماتیک

با بررسی پردازش و ذخیره اطلاعات در دستگاه شوک اتوماتیک به بیان مزایای دستگاه شوک خودکار ارائه شده می‎پردازیم.

تاثیر پایداری شکستگی پرتروکانتریک و اینترتروکانتریک استخوان ران بر درصد مرگ و میر

در این مطلب به بررسی شکستگی های تروکانتر و نقش استفاده از تثبیت کننده در جلوگیری از مرگ بیماران می پردازیم.

استفاده از استنت انوریسم MFM در درمان آنوریسم شریان کلیوی

در این مطلب ضمن ارائه توضیحاتی در ارتباط با آنوریسم شریان کلیوی، به بررسی تاثیر استفاده از استنت آنوریسم MFM در درمان این آنوریسم می پردازیم.

استفاده از ونتیلاتور پرتابل و ساده برای بیهوشی ملایم هنگام جراحی

در این مطلب به بررسی روش های بیهوشی هنگام جراحی و مزایای استفاده از ونتیلاتور برای این کار می پردازیم.

استفاده از ماتریکس کلاژنی خوکی در درمان نقایص وسیع دیواره شکمی

در این مطلب به بررسی روش های درمان بافت دیواره شکمی با نقایص وسیع می پردازیم.

تکنولوژی استنت انوریسم MFM: انقلابی در درمان بیماران آنوریسم

در این مقاله به توضیحات بیشتری در ارتباط با استنت آنوریسم MFM و نقش آن در درمان آنوریسم آئورت سینه ای شکمی ارائه خواهیم کرد.

عملکرد دستگاه شوک اتوماتیک در محیط خارج بیمارستانی

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در شرایط سکته قلبی در محیط های خارج از بیمارستان در کشور هلند می‎پردازیم

فتق، انواع فتق و اصطلاحات مرتبط

در این مطلب به معرفی فتق و انواع آن و همچنین اصطلاحات مرتبط با فتق می پردازیم.

شکستگی دیستال رادیوس: مقایسه پلیت قفل ولار و روش های جایگزین

در این مقاله به بررسی و مقایسه روش های درمان شکستگی دیستال رادیوس می پردازیم.

استفاده از ونتیلاتور پرتابل در میادین جنگی

در این مطلب به بررسی خدمات درمان اضطراری و استفاده از ونتیلاتور پرتابل برای کودکان در میادین جنگی می پردازیم.

انواع استنت آنوریسم

در این مقاله سعی داریم انواع استنت آنوریسم را به همراه مزایا و معایب آنها به شما معرفی کنیم

بازسازی پستان و استفاده از اسلولار درمال ماتریکس

در این مطلب با ارائه توضیحاتی در ارتباط با بازسازی پستان و ماستکتومی، در ارتباط با استفاده از اسلولار درمال ماتریکس برای بازسازی پستان بیشتر توضیح خواهیم داد.

ایمپلنت ارتوپدی چیست؟

در این مطلب با ارائه تعریف ایمپلنت ارتوپدی به ارزیابی و بررسی مواد تشکیل دهنده آن خواهیم پرداخت.

استفاده از مش کلاژنی برای بازسازی دیواره شکمی آلوده

در این مطلب ضمن معرفی روش های ترمیم فتق شکمی به بررسی استفاده از مش کلاژنی در بازسازی دیواره شکمی آلوده می‎پردازیم.

استفاده از استنت انوریسم MFM برای آنوریسم آئورت پیچیده

هدف از این مطالعه بررسی کارآمدی و موثر بودن استنت آنوریسم کمپانی Cardiatis در درمان آنوریسم آئورت پیچیده می‎باشد.

نتایج بدست آمده از استفاده از AED در منازل

در این مقاله به بررسی نیاز به دستگاه شوک اتوماتیک در منازل و آمار به دست آمده می پردازیم.

استنت چیست؟

در این مطلب به معرفی استنت و کاربرد آن خواهیم پرداخت.

عملکرد ونتیلاتور پرتابل SAVe بر روی حیوان خوک با مشکل ALI/ARDS

در این مطلب ضمن بیان نیاز به ونتیلاتور پرتابل به بررسی عملکرد ونتیلاتور پرتابل در شرایط تنفسی بحرانی می پردازیم.

استفاده از ایمپلنت کلاژن خوکی بر روی بیمار دچار فتق برشی حاد

در این مطالعه به بررسی استفاده از ایمپلنت بیولوژیک کلاژن خوکی در بیمار دچار فتق برشی حاد می پردازیم.

نتایج بالینی استفاده از نیل فمورال F2 استوفیکس در مناطق روستایی

در این مطلب نتایج بالینی استفاده از نیل فمورال F2 استوفیکس برای درمان شکستگی فمور پری تروکانتریک در مناطق روستایی استرالیا ارائه شده است.

نتایج یک ساله پس از درمان آنوریسم سینه ای شکمی (TAAA)

در این مطلب ضمن برشمردن مزایای استفاده از استنت آنوریسم در درمان آنوریسم TAAA، نتایج تحقیقی در فرانسه را ارائه می نماییم.

بررسی عملکرد AED در مراقبت داخل بیمارستانی

در این مطلب به بررسی نیاز به استفاده از دستگاه الکتروشوک در بیمارستان ها می پردازیم.

ماسک BVM و خطرات استفاده از آن

در این مقاله به بررسی استفاده از ماسک BVM برای ونتیلاسیون و خطرات آن می پردازیم.

تاثیر استنت آنوریسم MFM در درمان قوس آئورت و آئورت سینه ای – شکمی

در این مطلب تاثیر استنت انوریسم در درمان قوس آئورت و آئورت سینه ای – شکمی بررسی شده است.

بررسی نتایج استفاده از ایمپلنت های بیولوژیک در جراحی برداشتن ایلئوستومی موقت بیماران سرطانی

در این تحقیق میزان اثربخشی ایمپلنت بیولوژیک شرکت Meccellis بررسی شده است.

معرفی تجهیزات ارتوپدی

در این مطلب به معرفی تجهیزات تثبیت کننده ارتوپدی و موارد مصرف آن می پردازیم.

آنوریسم چیست؟

در این مقاله ضمن تعریف آنوریسم به معرفی انواع انوریسم، علل و نحوه درمان آنوریسم خواهیم پرداخت.

مراحل استفاده از الکتروشوک CardiAid AED

در این مطلب مراحل استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک CardiAid AED همراه با عکس توضیح داده شده است.

معرفی دستگاه الکتروشوک CardiAid AED

در این مطلب به معرفی دستگاه شوک خودکار CardiAid و ویژگی ها و عملکرد آن خواهیم پرداخت.