استنت آنوریسم (MFM)

در حال حاضر برای درمان بیماری آنوریسم از جراحی قلب باز و یا استنت گرفت ها استفاده می شود. کمپانی بلژیکی Cardiatis تولیدکننده اولین نمونه از استنت آنوریسم (MFM) بوده که مدت زمان جراحی و بستری بیمار و همینطور پیچیدگی جراحی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. این تکنولوژی نوین می تواند از این پس تاثیر بسزایی در نحوه درمان آنوریسم داشته باشد.

مشخصات فنی

توضیحات تکمیلی

شرکت سازنده

کاردیاتیس (Cardiatis)
شرکت Cardiatis در سال 2003 میلادی در منطقه Namur واقع در کشور بلژیک تاسیس شد. دپارتمان اصلی این شرکت مسئول طراحی و تولید استنت هایی است که انقلابی را در این زمینه به وجود آورده است.

استفاده از اینفلیتور هنگام مداخله عروق کرونر از راه پوست

در این مطلب به بررسی استراتژی استفاده از اینفلیتور هنگام مداخله عروق کرونر از راه پوست در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد با افزایش قطعه ST پرداختیم.

تمایل به استفاده از دستگاه شوک خودکار در بین عموم مردم عربستان

در این مطلب به بررسی سطح آگاهی و تمایل به استفاده از دستگاه شوک خودکار در بین عموم مردم در کشور عربستان پرداختیم.

درمان آنوریسم چالش برانگیز با استفاده از استنت آنوریسم در یک مرکز درمانی

در این مطلب به ارائه گزارشی از درمان آنوریسم چالش برانگیز با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان در یک مرکز درمانی پرداختیم.

ارتباط پارامترهای اجتماعی- اقتصادی و توزیع دستگاه شوک خودکار و آمار بروز حملات قلبی

در این مطلب به بررسی ارتباط بین پارامترهای اجتماعی- اقتصادی، توزیع دستگاه های شوک خودکار و آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

استفاده از داروهای ضدانعقادی پیش و پس از استفاده از استنت آنوریسم

در این مطلب به بررسی استفاده از داروهای ضدانعقادی پیش و پس از استفاده از استنت های آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

آمار حملات قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در مناطق مسکونی

در این مطلب به بررسی آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار عمومی در مناطق مسکونی پرداختیم.

تاثیر استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک عمومی بر زنده مانی بیماران حملات قلبی

در این مطلب به بررسی تاثیر استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک عمومی بر زنده مانی بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

تاثیر جنسیت بر میزان استفاده از دستگاه شوک خودکار عمومی

در این مطلب به بررسی تاثیر جنسیت بر میزان استفاده از دستگاه الکتروشوک عمومی پرداختیم.

بینش واقعی از استفاده از دستگاه الکتروشوک عمومی در بازه 5 ساله

در این مطلب به بررسی بینش واقعی از استفاده از دستگاه الکتروشوک عمومی در بازه 5 ساله پرداختیم.

درمان ایمن و اثربخش آنوریسم داخل جمجمه ای با استفاده از استنت آنوریسم

در این مطلب به بررسی درمان ایمن و اثربخش آنوریسم داخل جمجمه ای با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

کارایی نشانگر محل قرارگیری دستگاه دفیبریلاتور در تشخیص سریع محل آنها

در این مطلب به بررسی کارایی نشانگرهای محل قرارگیری دستگاه دفیبریلاتور در تشخیص سریع محل آنها پرداختیم.

وضعیت نگهداری از دستگاه های دفیبریلاتور در سئول

در این مطلب به بررسی وضعیت نگهداری از دستگاه های دفیبریلاتور در سئول پرداختیم.

درمان سندرم حاد کرونری با استفاده از بالون با پوشش دارو و کنترل اینفلیتور بدون نیاز به استنت

در این مطلب به معرفی تکنیک جدید برای درمان سندرم حاد کرونری با استفاده از بالون با پوشش دارو و کنترل اینفلیتور بدون نیاز به استنت پرداختیم.

مقایسه رسانیدن دستگاه شوک اتوماتیک با استفاده از درون و آمبولانس

در این مطلب به مقایسه رسانیدن دستگاه شوک اتوماتیک با استفاده از درون و آمبولانس پرداختیم.

بررسی قابلیت استفاده از دستگاه الکتروشوک با توجه به نوع آن

در این مطلب به بررسی قابلیت استفاده از دستگاه دفیبریلاتور با توجه به نوع آن پرداختیم.

مطالب بیشتر در صفحه دانستنیها