وسیله بستن رگ بعد از آنژیورادیال Respendial

این محصول، یک وسیله فشرده کننده برای کمک به هموستاز شریان رادیال پس از یک عمل ترانس رادیال است.

این وسیله شامل کلاهک چرخان، پلیت روی مچ، بالشتک، باند پارچه ای چسبی، درپوش قفل کمکی و نشانگرها به رنگ های مختلف است و برای بیمارانی قابل استفاده است که مچ دست آنها بین 100 تا 240 میلیمتر باشد.

دانلود کاتالوگ وسیله بستن رگ پس از آنژیورادیل Respendial

مشخصات فنی

توضیحات تکمیلی

شرکت سازنده

رسپندیال (Respendial)

دسترسی به دستگاه شوک اتوماتیک در بریتیش کلمبیا کانادا

در این مطلب به بررسی دسترسی به دستگاه شوک خودکار در مناطق مختلف بریتیش کلمبیا در کشور کانادا پرداختیم.

عملکرد دستگاه الکتروشوک در شرایط دمایی و ارتفاعی دشوار

در این مطلب به بررسی عملکرد دستگاه الکتروشوک در شرایط دمایی و ارتفاعی دشوار پرداختیم.

درمان آنوریسم داخل جمجمه ای با استفاده از استنت آنوریسم و تاثیر آن بر انشعابات شریان مغزی

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم داخل جمجمه ای با استفاده از استنت آنوریسم و تاثیر آن بر انشعابات شریان مغزی پرداختیم.

تمایل چینی های هنگ کنگ برای استفاده از دستگاه دفیبریلاتور در حملات قلبی

در این مطلب به بررسی تمایل چینی های هنگ کنگ برای استفاده از دستگاه دفیبریلاتور هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی می پردازیم.

بررسی تحقیقات انجام شده استنت آنوریسم هدایت کننده جریان جهت درمان آنوریسم دایسکشن داخل جمجمه ای

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت آنوریسم جهت درمان آنوریسم دایسکشن داخل جمجمه ای پرداختیم.

بررسی تاثیر نژاد و قومیت در استفاده از دستگاه الکتروشوک عمومی

در این ویدئو به بررسی تاثیر نژاد و قومیت در استفاده از دستگاه الکتروشوک عمومی پرداختیم.

قراردهی دستگاه شوک اتوماتیک در سوپرمارکت زنجیره ای در آمریکا

در این مطلب به بررسی نتایج قراردهی دستگاه شوک اتوماتیک در یکی از سوپرمارکت های زنجیره ای در کشور آمریکا پرداختیم.

استفاده از اینفلیتور هنگام مداخله عروق کرونر از راه پوست

در این مطلب به بررسی استراتژی استفاده از اینفلیتور هنگام مداخله عروق کرونر از راه پوست در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد با افزایش قطعه ST پرداختیم.

تمایل به استفاده از دستگاه شوک خودکار در بین عموم مردم عربستان

در این مطلب به بررسی سطح آگاهی و تمایل به استفاده از دستگاه شوک خودکار در بین عموم مردم در کشور عربستان پرداختیم.

درمان آنوریسم چالش برانگیز با استفاده از استنت آنوریسم در یک مرکز درمانی

در این مطلب به ارائه گزارشی از درمان آنوریسم چالش برانگیز با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان در یک مرکز درمانی پرداختیم.

ارتباط پارامترهای اجتماعی- اقتصادی و توزیع دستگاه شوک خودکار و آمار بروز حملات قلبی

در این مطلب به بررسی ارتباط بین پارامترهای اجتماعی- اقتصادی، توزیع دستگاه های شوک خودکار و آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

استفاده از داروهای ضدانعقادی پیش و پس از استفاده از استنت آنوریسم

در این مطلب به بررسی استفاده از داروهای ضدانعقادی پیش و پس از استفاده از استنت های آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

آمار حملات قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در مناطق مسکونی

در این مطلب به بررسی آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار عمومی در مناطق مسکونی پرداختیم.

تاثیر استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک عمومی بر زنده مانی بیماران حملات قلبی

در این مطلب به بررسی تاثیر استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک عمومی بر زنده مانی بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

تاثیر جنسیت بر میزان استفاده از دستگاه شوک خودکار عمومی

در این مطلب به بررسی تاثیر جنسیت بر میزان استفاده از دستگاه الکتروشوک عمومی پرداختیم.

مطالب بیشتر در صفحه دانستنیها