وسیله بستن رگ بعد از آنژیورادیال Respendial

این محصول، یک وسیله فشرده کننده برای کمک به هموستاز شریان رادیال پس از یک عمل ترانس رادیال است.

این وسیله شامل کلاهک چرخان، پلیت روی مچ، بالشتک، باند پارچه ای چسبی، درپوش قفل کمکی و نشانگرها به رنگ های مختلف است و برای بیمارانی قابل استفاده است که مچ دست آنها بین 100 تا 240 میلیمتر باشد.

دانلود کاتالوگ وسیله بستن رگ پس از آنژیورادیل Respendial

مشخصات فنی

توضیحات تکمیلی

شرکت سازنده

رسپندیال (Respendial)

گزارشی از استفاده از الکتروشوک در محیط کاری در کشور فرانسه

در این مطلب به بررسی گزارشی از استفاده از دستگاه الکتروشوک در محیط کاری در کشور فرانسه پرداختیم.

اعزام نیروی پلیس و آتش نشان مجهز به دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی

در این مطلب به بررسی تأثیر اعزام نیروی پلیس و آتش نشان مجهز به دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی بر سلامت بیماران پرداختیم.

تأثیر قراردهی کارت راهنما برای دستگاه شوک خودکار در عملکرد افراد ناظر

در این مطلب به بررسی تأثیر قراردهی کارت راهنما برای دستگاه شوک خودکار در عملکرد افراد ناظر پرداختیم.

استنت آنوریسم هدایت کننده جریان برای درمان آنوریسم علائم دار شریان کاروتید داخلی

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان برای درمان آنوریسم علائم دار شریان کاروتید داخلی پرداختیم.

رسانیدن دستگاه شوک اتوماتیک در شب با استفاده از درون ها

در این مطلب به بررسی رسانیدن دستگاه شوک اتوماتیک در شب با استفاده از درون ها پرداختیم.

افزایش مدت استفاده از اینفلیتور هنگام مداخله عروق کرونر از راه پوست در بیماران انفارکتوس میوکارد

در این مطلب به بررسی افزایش مدت زمان استفاده از اینفلیتور هنگام مداخله عروق کرونر از راه پوست پرداختیم.

فاکتورهای موثر بر رسیدن افراد داوطلب آگاه شده از طریق تلفن همراه به محل بروز حمله قلبی

در این مطلب به بررسی فاکتورهای موثر بر رسیدن افراد داوطلب آگاه شده از طریق تلفن همراه به محل بروز حمله قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

پارامترهای انسانی موثر در رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درون

در این مطلب به بررسی پارامترهای انسانی موثر در رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درون پرداختیم.

تأثیر تغییر علامت مشخص کننده دستگاه الکتروشوک بر میزان مشارکت افراد ناظر

در این مطلب به بررسی تأثیر تغییر علامت مشخص کننده دستگاه الکتروشوک بر میزان مشارکت افراد ناظر در استفاده از آن پرداختیم.

درمان آنوریسم بدون پارگی شریان کاروتید داخلی بخش سوپراکلینوئید با استفاده از استنت آنوریسم

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم بدون پارگی شریان کاروتید با استفاده از استنت آنوریسم پرداختیم.

بررسی میزان تمایل مردم چین برای استفاده از دفیبریلاتور هنگام بروز حملات قلبی

در این مطلب به بررسی میزان تمایل مردم چین برای استفاده از دفیبریلاتور هنگام بروز حملات قلبی پرداختیم.

درمان آنوریسم گردن پهن شریان کلیوی با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم گردن پهن شریان کلیوی با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

بررسی کیفیت زندگی بیماران یکسال پس از احیا توسط دستگاه شوک خودکار

در این مطلب به بررسی کیفیت زندگی بیماران یکسال پس از احیا توسط دستگاه شوک خودکار پرداختیم.

مقایسۀ دوره های آموزشی احیا قلبی و یا استفاده از دستگاه الکتروشوک

در این مطلب به بررسی مقایسه دوره های آموزشی احیا قلبی و یا استفاده از دستگاه الکتروشوک پرداختیم.

قراردهی استنت آنوریسم به کمک ربات برای درمان آنوریسم های مغزی و گردنی

در این مطلب به بررسی قراردهی استنت آنوریسم به کمک ربات برای درمان آنوریسم های مغزی و گردنی پرداختیم.

مطالب بیشتر در صفحه دانستنیها