درمان اندوواسکولار آنوریسم محیطی و احشایی با استفاده از استنت انوریسم

در این مقاله به توضیح آنوریسم محیطی و احشایی و تاثیر استفاده از استنت آنوریسم در درمان این نوع انوریسم می پردازیم.


آنوریسم محیطی و احشایی

آنوریسم عروق محیطی (PAA) و احشایی (VAA) در مقایسه با آنوریسم آئورتی کمتر شایع می باشند ولی با توجه به احتمال بالای پارگی و آسیبی که ممکن است به انواع بافت های بدن وارد سازند درمانشان اهمیت بسیار بالایی دارد. با توجه به مشکلات مربوط به شاخه ای بودن عروق و پیچیدگی های مربوط به استفاده از استنت گرافت ها، جراحی روشی استاندارد برای درمان این نوع از آنوریسم ها بوده است اما به تازگی با معرفی استنت آنوریسم MFM روشی نوین برای درمان اندوواسکولار آنوریسم PAA و VAA ارائه شده است. استنت انوریسم MFM در سال 2009 تاییدیه استفاده در اروپا را گرفته و برای بررسی در یک مرکز تحقیقاتی در ایتالیا استفاده شده است.

نتایج اولیه بدست آمده پس از قرار گیری استنت موفقیت آمیز بوده است. در این تحقیق بیماران پس از یک سال مورد ارزیابی و معاینه قرار گرفته شده اند و نتایج بدست آمده در ادامه آورده شده است.

بیماران حاضر در تحقیق بررسی تاثیر استنت آنوریسم در انوریسم محیطی و احشایی

بیمارانی که در این پروژه تحقیقاتی همکاری داشته اند همگی در وضعیت پایدار بوده اند و سن آنها از 18 سال بالاتر می باشد. از بیمارانی که در شرایط پایدار نمی باشند مانند خانم های باردار و یا شیرده در این تحقیق استفاده نشده است. همچنین کسانی که دچار پارگی پیش از جراحی بوده اند و یا ابعاد عروق برای استفاده از MFM مناسب نبوده است نیز در این مطالعه قرار ندارند. دسته ای دیگر از بیماران که قادر به شرکت کردن در این تحقیق نمی باشند کسانی می باشند که به فلز کبالت حساسیت دارند.

در جدول زیر انواع آنوریسم با توجه به نوع کیسه و شاخه ها آورده شده است.

انواع آنوریسم با توجه به نوع کیسه و شاخه ها

نتایج استفاده از استنت آنوریسم MFM در بیماران محیطی احشایی

در این تحقیق پس از استفاده از استنت انوریسم MFM موفقیت تکنیکی در همه بیماران مشاهده شده است. یکی از بیماران (1.8%) بدلیل آمبولی ریه پس از 24 ساعت فوت کرده و 2 بیمار بدلیل ابتلا به سرطان در این مدت یک سال فوت کرده اند. و تعدادی از بیماران برای ارزیابی یکساله حاضر نشده اند در نتیجه تعداد 45 بیمار پس از یکسال برای مطالعه موجود می باشد. نتایج نشان می دهد که 96.1% از عروق شاخه ای پس از یکسال باز می باشند و عملکرد طبیعی دارند همان طور که در تصویر CT زیر که مربوط به شریان کبدی می باشد مشاهده می شود.

عروق شریان کبدی

در 93.3% از بیماران لخته در منطقه آنوریسم پس از یکسال بصورت کامل ایجاد شده است. ابعاد آنوریسم نیز در همه ی بیماران کاهش داشته است. تصویر زیر مربوط به یکی از بیماران مبتلا به آنوریسم شریان زانو type || A که تصاویر سمت راست یکسال پس از قرار دهی MFM می باشد و کاهش ابعاد آنوریسم مشاهده می شود.

عروق شریان زانو

تاثیر استفاده از استنت آنوریسم MFM در آنوریسم محیطی و احشایی

به عنوان نتیجه گیری می توان گفت با اینکه نیاز به پیگیری های طولانی مدت تری می باشد اما نتایج بدست آمده پس از یکسال نشان می دهد که استفاده از استنت انوریسم MFM برای درمان PAA و VAA باعث جلوگیری از بروز پارگی و اختلال در عملکرد اندام شده است. عروق شاخه ای بصورت کامل باز شده است و لخته در محل آنوریسم تشکیل شده است که از پیشروی بیماری و احتمال مرگ جلوگیری می کند. علاوه بر این ابعاد آنوریسم کاهش داشته است و می توان بصورت کلی نتیجه گرفت که استفاده از MFM موثر و موفقیت آمیز بوده است.

 


 درمان اندووسکولار دایسکشن آئورت با استفاده از استنت آنوریسم Cardiatis

در این مطلب به بررسی درمان اندووسکولار دایسکشن آئورت با استفاده از استنت آنوریسم Cardiatis پرداختیم.

عملکرد استنت آنوریسم MFM مجهز به پوشش ضد لخته در درمان آنوریسم داخل جمجمه ای

در این مطلب به بررسی عملکرد استنت آنوریسم MFM مجهز به پوشش ضد لخته در درمان آنوریسم داخل جمجمه ای پرداختیم.

تاثیر پوشش ضدانعقادی بر عملکرد استنت آنوریسم MFM در محیط برون تنی

در این مطلب به بررسی تاثیر پوشش ضدانعقادی بر عملکرد استنت آنوریسم هدایت کننده جریان در محیط برون تنی پرداختیم.

درمان اورژانسی دایسکشن آئورت نوع B با استفاده از استنت آنوریسم MFM

در این مطلب به بررسی درمان اورژانسی دایسکشن آئورت نوع B با استفاده از استنت آنوریسم چندلایه هدایت کننده جریان پرداختیم.

اثربخشی و ایمنی استنت آنوریسم در درمان آنوریسم داخل جمجمه ای بدون پارگی

در این مطلب به بررسی اثربخشی و ایمنی استنت آنوریسم در درمان آنوریسم داخل جمجمه ای بدون پارگی پرداختیم.

درمان آنوریسم داخل جمجمه ای با استفاده از استنت آنوریسم و تاثیر آن بر انشعابات شریان مغزی

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم داخل جمجمه ای با استفاده از استنت آنوریسم و تاثیر آن بر انشعابات شریان مغزی پرداختیم.

بررسی تحقیقات انجام شده استنت آنوریسم هدایت کننده جریان جهت درمان آنوریسم دایسکشن داخل جمجمه ای

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت آنوریسم جهت درمان آنوریسم دایسکشن داخل جمجمه ای پرداختیم.

درمان آنوریسم چالش برانگیز با استفاده از استنت آنوریسم در یک مرکز درمانی

در این مطلب به ارائه گزارشی از درمان آنوریسم چالش برانگیز با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان در یک مرکز درمانی پرداختیم.

استفاده از داروهای ضدانعقادی پیش و پس از استفاده از استنت آنوریسم

در این مطلب به بررسی استفاده از داروهای ضدانعقادی پیش و پس از استفاده از استنت های آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

درمان ایمن و اثربخش آنوریسم داخل جمجمه ای با استفاده از استنت آنوریسم

در این مطلب به بررسی درمان ایمن و اثربخش آنوریسم داخل جمجمه ای با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان در درمان آنوریسم شریان افتالمیک

در این مطلب به بررسی اثربخشی و نتایج استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان در درمان آنوریسم شریان افتالمیک پرداختیم.

استفاده بلند مدت از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان داخل جمجمه

در این مطلب به بررسی نتایج بلند مدت استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان برای درمان آنوریسم داخل جمجمه ای می پردازیم.

قراردهی استنت آنوریسم هدایت کننده جریان در بدن بیمار با کمک ربات

در این مطلب به بررسی قراردهی استنت آنوریسم هدایت کننده جریان در بدن بیمار با کمک ربات پرداختیم.

درمان اندووسکولار آنوریسم با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

گزارشی از درمان اندووسکولار آنوریسم چالش برانگیز با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان در این مطلب ارائه شده است.

استنت آنوریسم هدایت کننده جریان برای درمان آنوریسم علائم دار شریان کاروتید داخلی

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان برای درمان آنوریسم علائم دار شریان کاروتید داخلی پرداختیم.

درمان آنوریسم بدون پارگی شریان کاروتید داخلی بخش سوپراکلینوئید با استفاده از استنت آنوریسم

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم بدون پارگی شریان کاروتید با استفاده از استنت آنوریسم پرداختیم.

درمان آنوریسم گردن پهن شریان کلیوی با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم گردن پهن شریان کلیوی با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

قراردهی استنت آنوریسم به کمک ربات برای درمان آنوریسم های مغزی و گردنی

در این مطلب به بررسی قراردهی استنت آنوریسم به کمک ربات برای درمان آنوریسم های مغزی و گردنی پرداختیم.

درمان آنوریسم بدون پارگی کاروتید کاورنوس با استفاده از استنت آنوریسم در ویتنام

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم بدون پارگی کاروتید کاورنوس با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان در ویتنام پرداختیم.

درمان آنوریسم گردن پهن پاره شده با استفاده از استنت آنوریسم

در این مطلب گزارشی از درمان آنوریسم گردن پهن پاره شده با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان ارائه نمودیم.

درمان آنوریسم بلیستر مغز با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم بلیستر مغز با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

درمان آنوریسم های داخل جمجمه ای در کشور آمریکا با استنت آنوریسم

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت های آنوریسم هدایت کننده جریان در درمان آنوریسم های داخل جمجمه ای در کشور آمریکا پرداختیم.

تجربه چندین مرکز درمانی در استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطلب گزارشی از تجربه چندین مرکز درمانی در استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان ارائه شده است.

ایمنی و اثربخشی استنت آنوریسم هدایت کننده جریان در درمان آنوریسم شریان مغزی میانی

در این مطلب به بررسی ایمنی و اثربخشی استنت آنوریسم هدایت کننده جریان در درمان آنوریسم شریان مغزی میانی پرداختیم.

درمان اندووسکولار آنوریسم های چالش برانگیز با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطب به بررسی درمان اندووسکولار آنوریسم های چالش برانگیز با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

استنت آنوریسم زیست تخریب پذیر هدایت کننده جریان خون

در این مطلب به بررسی و معرفی استنت آنوریسم زیست تخریب پذیر هدایت کننده جریان خون پرداختیم.

استفاده از استنت آنوریسم با پوشش پلیمر آبدوست برای درمان آنوریسم حاد پاره شده

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان با پوشش پلیمر آبدوست برای درمان آنوریسم حاد پاره شده پرداختیم.

درمان آنوریسم قدامی دیستال بدون پارگی با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم قدامی دیستال بدون پارگی با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

درمان آنوریسم مغزی حاد دچار پارگی با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم مغزی حاد دچار پارگی با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

درمان آنوریسم کاروتید-افتالمیک با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطالعه به بررسی درمان آنوریسم کاروتید-افتالمیک با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

بررسی آمار درمان آنوریسم آئورت شکمی در کشور برزیل

در این مطلب به بررسی آمار درمان آنوریسم آئورت شکمی در کشور برزیل می پردازیم.

درمان آنوریسم شریان مغزی قدامی دیستال با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم شریان مغزی قدامی دیستال با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

صاف شدن شریان والد پس از قراردهی استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطلب به بررسی صاف شدن شریان والد پس از قراردهی استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

مقرون به صرفه بودن قراردهی استنت آنوریسم در مقایسه با جراحی باز در درمان آنوریسم آئورت شکمی

در این مطلب به بررسی مقرون به صرفه بودن قراردهی استنت آنوریسم در مقایسه با جراحی باز در درمان آنوریسم آئورت شکمی پرداختیم.

بررسی اثر همودینامیک گریز از مرکز در آنوریسم عروق انشعابی درمان شده با استنت آنوریسم چندلایه

در این مطلب به بررسی اثر همودینامیک گریز از مرکز در آنوریسم های عروق انشعابی درمان شده با استنت آنوریسم چندلایه پرداختیم.

آنالیز جریان خون در دایسکشن نوع B آئورت درمان شده با استفاده از استنت آنوریسم MFM

در این مطلب به بررسی آنالیز جریان خون در دایسکشن نوع B آئورت درمان شده با استفاده از استنت آنوریسم MFM پرداختیم.

بررسی گشودگی عروق کولترال هنگام استفاده از استنت آنوریسم MFM

در این مطلب به بررسی گشودگی عروق کولترال (جانبی) هنگام استفاده از استنت آنوریسم MFM  پرداختیم.

درمان آنوریسم مغز در عروق نازک با استفاده از استنت هدایت کننده جریان

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم مغز در عروق نازک با استفاده از استنت هدایت کننده جریان پرداختیم.

پارامترهای موثر در موفقیت درمان مجدد آنوریسم داخل جمجمه با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطلب به بررسی پارامترهای موثر در موفقیت درمان مجدد آنوریسم داخل جمجمه با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

درمان اندووسکولار آنوریسم شريان های پانكراتيكو دئودنال با استفاده از استنت آنوریسم بافته شده

در این مطلب به بررسی درمان اندووسکولار آنوریسم شريان های پانكراتيكو دئودنال با استفاده از استنت آنوریسم بافته شده پرداختیم.

بررسی جریان خون در محل آنوریسم درمان شده با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان

در این مطلب به بررسی جریان خون در محل آنوریسم درمان شده با استفاده از استنت آنوریسم هدایت کننده جریان پرداختیم.

ارزیابی میان مدت و بلندمدت استفاده از استنت های آنوریسم چندلایه برای درمان آنوریسم پیچیده آئورت

در این مطلب به ارزیابی میان مدت و بلند مدت استفاده از استنت های آنوریسم چندلایه برای درمان آنوریسم پیچیده ی آئورت پرداختیم.

نتایج سه ساله استفاده از استنت آنوریسم برای درمان آنوریسم پیچیده ی سینه ای- شکمی آئورت

در این مطالعه نتایج سه ساله استفاده از استنت آنوریسم در درمان آنوریسم سینه ای- شکمی آئورت بررسی شده است.

بررسی فشار و جریان خون در آنوریسم آئورت شکمی پیش و پس از قراردهی استنت آنوریسم چندلایه

در این مطلب به بررسی فشار و جریان خون در آنوریسم آئورت شکمی پیش و پس از قراردهی استنت آنوریسم چندلایه پرداختیم.

لخته سازی پایدار آنوریسم با استفاده از استنت آنوریسم منحرف کننده جریان خون

در این مطلب به بررسی لخته سازی پایدار آنوریسم شریان احشایی با استفاده از استنت آنوریسم منحرف کننده جریان خون پرداختیم.

استفاده از استنت آنوریسم برای درمان اندووسکولارآنوریسم شریان پوپلیتئال

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت آنوریسم برای درمان اندووسکولارآنوریسم شریان پوپلیتئال پرداختیم.

درمان آنوریسم شریان احشایی با استفاده از استنت آنوریسم مبتنی بر انحراف جریان

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم شریان احشایی با استفاده از استنت آنوریسم مبتنی بر تکنیک انحراف جریان پرداختیم.

بررسی همودینامیک و تبادل اکسیژن در آنوریسم آئورت پارارنال درمان شده با استفاده از استنت های چندلایه

در این مطلب به بررسی همودینامیک و تبادل اکسیژن در آنوریسم آئورت پارارنال درمان شده با استفاده از استنت های چندلایه پرداختیم.

درمان اندووسکولار آنوریسم قوس آئورت با استفاده از استنت آنوریسم MFM

در این مطلب به بررسی درمان اندووسکولار آنوریسم قوس آئورت با استفاده از استنت آنوریسم MFM پرداختیم.

درمان آنوریسم کاذب آئورت در بیماران مبتلا به بیماری بهجت با استفاده از استنت آنوریسم

در این مطلب به بررسی درمان آنوریسم کاذب آئورت در بیماران مبتلا به بیماری بهجت با استفاده از استنت آنوریسم MFM پرداختیم.

روش های نوین درمان آنوریسم آئورت پاراویسرال(PAAA)

در این مطالعه نگاهی بر روش های نوین درمان آنوریسم آئورت پاراویسرال(PAAA) داریم.

درمان بیماری چند سطحی آئورت با استفاده از استنت آنوریسم چندلایه MFM

در این مطلب به ارائه گزارشی از درمان بیماری چند سطحی آئورت با استفاده از استنت آنوریسم چندلایه MFM می پردازیم.

نتایج 12 ماهه درمان اندووسکولار دایسکشن آئورت با استفاده از استنت آنوریسم

در این مطلب به بررسی نتایج 12 ماهه درمان اندووسکولار دایسکشن آئورت با استفاده از استنت آنوریسم MFM پرداختیم.

روش های اندووسکولار درمان آنوریسم آئورت Post-Dissection (PDAA)

در این مطالعه به بررسی روش های اندووسکولار درمان آنوریسم آئورت Post-Dissection (PDAA) پرداختیم.

مقایسه عملکرد استنت آنوریسم تک لایه و چند لایه

در این مطلب به مقایسه عملکرد استنت آنوریسم تک لایه و چند لایه می پردازیم.

درمان آنوریسم سینه ای- شکمی آئورت با استفاده از استنت چندلایه MFM در ترکیه

در این مطلب به ارائه گزارشی از درمان آنوریسم سینه ای- شکمی آئورت با استفاده از استنت چندلایه MFM کمپانی Cardiatis در ترکیه می پردازیم.

تاثیر استنت آنوریسم چند لایه بر ابعاد آنوریسم آئورت و گشودگی سرخرگ های کلیوی

در این مطلب به بررسی تاثیر استنت های آنوریسم چند لایه بر ابعاد آنوریسم آئورت و گشودگی سرخرگ های کلیوی در مدل خوکی پرداختیم.

استفاده از استنت های آنوریسم چندلایه برای درمان آنوریسم مایکوتیک آئورت سوپرارنال

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت های آنوریسم چندلایه برای درمان آنوریسم مایکوتیک آئورت سوپرارنال می پردازیم.

چالش ها و دستاوردهای استفاده از استنت آنوریسم MFM در جهان

در این مقاله به بررسی چالش ها و دستاوردهای استفاده جهانی از استنت های آنوریسم MFM می پردازیم.

استفاده از استنت آنوریسم MFM برای درمان آنوریسم کیسه ای آئورت پری ویسرال

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت آنوریسم MFM برای درمان آنوریسم کیسه ای آئورت پری ویسرال پرداخته ایم.

آنالیز درمان آنوریسم شکمی آئورت (AAA) با استفاده از استنت چند لایه MFM

در این مطلب به آنالیز درمان آنوریسم شکمی آئورت (AAA) با استفاده از استنت های چند لایه MFM می پردازیم.

نتایج یکساله درمان دایسکشن نوع B آئورت با استفاده از استنت MFM

در این مطلب نتایج یکساله درمان دایسکشن نوع B آئورت با استفاده از استنت MFM مورد بررسی قرار می گیرد.

گزارشی از درمان آنوریسم ساکولار آئورت پیش ویسرال با استفاده از استنت آنوریسم MFM

در این مطلب گزارشی از درمان آنوریسم ساکولار آئورت پیش ویسرال با استفاده از استنت آنوریسم ارائه می شود.

استفاده از تکنولوژی نوین استنت MFM در درمان اندووسکولار بیماری های آئورت و آنوریسم

در این مطلب استفاده از تکنولوژی نوین استنت MFM را در درمان اندووسکولار بیماری های آئورت و آنوریسم بررسی می کنیم.

درمان هیبرید ناهنجاری سرخرگ زیرترقوه ای (Arteria Lusoria)

در این مطلب به بررسی درمان هیبرید ناهنجاری سرخرگ زیرترقوه ای (Arteria Lusoria) می پردازیم.

استفاده از استنت آنوریسم MFM و آندوگرافت شبکه ای برای درمان تنگی بلند آئورت

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت آنوریسم MFM و آندوگرافت شبکه ای برای درمان تنگی بلند آئورت می پردازیم.

درمان آنوریسم سینه ای – شکمی با استفاده همزمان از استنت گرافت و استنت چند لایه

در این مطالعه به بررسی درمان آنوریسم سینه ای- شکمی با استفاده همزمان از استنت گرافت و استنت چند لایه پرداختیم.

تاثیر استنت آنوریسم MFM بر دینامیک خون در درمان بیماری دایسکشن آئورت

در این مطالعه به بررسی تاثیر قراردهی استنت آنوریسم MFM بر دینامیک خون برای درمان بیماری دایسکشن آئورت می پردازیم.

استفاده از استنت آنوریسم MFM برای درمان دایسکشن همراه با آنوریسم شریان کاروتید

در این مطلب به بررسی درمان دایسکشن همراه با آنوریسم شریان کاروتید با استفاده از استنت آنوریسم MFM می‏‎پردازیم.

تغییر شکل آئورت مبتلا به دایسکشن نوع B پس از قراردهی استنت آنوریسم MFM

در این تحقیق به بررسی استفاده از استنت آنوریسم MFM در درمان دایسکشن نوع B آئورت و تغییر شکل آئورت می‎پردازیم.

نتایج سه ساله استفاده از استنت آنوریسم MFM برای درمان آنوریسم پیچیده سینه ای- شکمی

در این مطلب استفاده از استنت آنوریسم MFM در مدت سه سال در بیماری با آنوریسم پیچیده سینه ای شکمی بررسی شده است.

نخستین درمان آنوریسم آئورت شکمی (Juxtarenal) با استفاده از استنت آنوریسم MFM در بیمارستانی در برزیل

در این مطلب به بررسی اولین درمان آنوریسم آئورت شکمی با استفاده از استنت آنوریسم در بیمارستان دولتی برزیل می‎پردازیم.

استفاده از استنت آنوریسم MFM برای درمان آنوریسم قوس آئورت و آنوریسم پیچیده سینه ای- شکمی

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت آنوریسم در آنوریسم قوس آئورت و انوریسم پیچیده سینه ای شکمی می‎پردازیم.

درمان آنوریسم سینه ای – شکمی و پارارنال با استفاده از استنت آنوریسم MFM

در این تحقیق به بررسی درمان آنوریسم سینه ای شکمی در انگلستان می‎پردازیم.

درمان آنوریسم ویسرال با استفاده از استنت انوریسم MFM

در این مطلب به بررسی آنوریسم ویسرال و درمان آن با استفاده از استنت آنوریسم MFM می‎پردازیم.

درمان بیمار مبتلا به آنوریسم ترکیبی آئورت شکمی و شریان ایلیاک با استفاده از استنت آنوریسم MFM

در این مطالعه به بررسی آنوریسم ترکیبی آئورت شکمی و شریان ایلیاک و درمان آن می‎پردازیم.

گزارشی از سازمان جهانی SMFM در رابطه با استنت های آنوریسم MFM

دز این مطلب، گزارشی از سازمان جهانی SMFM در ارتباط با استفاده از استنت آنوریسم ارائه می‎گردد.

استنت آنوریسم MFM روش نوین برای درمان آنوریسم های سینه ای – شکمی

در این مطلب به استفاده از استنت آنوریسم در درمان آنوریسم سینه‎ای – شکمی برای درمان بیماری با شرایط خاص پرداخته‎ایم.

درمان آنوریسم عفونی Juxtarenal آئورت با استنت آنوریسم MFM

در این مطلب به بررسی آنوریسم Juxtarenal آئورت با استفاده از استنت آنوریسم MFM می‎پردازیم.

درمان اندووسکولار آنوریسم سینه ای – شکمی ناشی از بیماری سل با استنت آنوریسم MFM

در این مقاله به بررسی آنوریسم ناشی از بیماری سل و درمان آن با استفاده از استنت انوریسم می‎پردازیم.

استنت آنوریسم MFM، روش درمانی نوین و مناسب برای آنوریسم سینه‎ای شکمی

در این مطلب در ارتباط با تاثیر مناسب استنت آنوریسم MFM در درمان آنوریسم سینه‎ای شکمی مطالبی ارائه شده است.

استفاده از استنت آنوریسم MFM برای درمان آنوریسم پیشرفته و دایسکشن آئورت

در این تحقیق درمان آنوریسم پیشرفته و دایسکشن آئورت با استفاده از استنت آنوریسم MFM توضیح داده شده است.

گزارش ابتدایی از استفاده از استنت آنوریسم MFM در اروپا

در این مطالعه، استفاده از استنت آنوریسم در اروپا مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج سه ساله درمان آنوریسم سینه ای – شکمی با استفاده از استنت آنوریسم MFM

در این مطالعه، نتایج سه ساله درمان آنوریسم سینه‎ای شکمی با استفاده از استنت آنوریسم مورد بررسی قرار گرفته‎است.

درمان آنوریسم با استفاده از استنت های تغییردهنده جهت جریان خون

در این تحقیق به توضیح استفاده از استنت تغییردهنده جریان خون برای درمان آنوریسم پرداخته‎ایم.

تاثیر استنت آنوریسم در درمان سودوآنوریسم آئورت در بیماران مبتلا به بیماری بهجت

در این تحقیق به بررسی سودوآنوریسم آئورت و بیماری بهجت و تاثیر استنت آنوریسم در درمان آن پرداخته‎ایم.

تاثیر تستوسترون در جلوگیری از تشکیل آنوریسم

در این تحقیق به بررسی آنوریسم آئورتی شکمی و تاثیر تستوسترون در جلوگیری از تشکیل آنوریسم می‎پردازیم.

مقایسه دو روش اندووسکولار و جراحی باز با در نظر گرفتن کیفیت بیمارستان و مهارت جراح

در این مقاله به مقایسه روش‎های اندووسکولار و جراحی باز برای درمان آنوریسم آئورت شکمی پرداخته‎ایم.

درمان آنوریسم با استنت آنوریسم MFM در بیمار مبتلا به ایدز

در این مطلب به بررسی تاثیر بیماری ایدز در درمان آنوریسم با استفاده از استنت آنوریسم MFM می‎پردازیم.

زیست سازگاری استنت آنوریسم MFM

در این مطلب به بررسی زیست سازگاری استنت آنوریسم MFM و مطالعه انجام شده بر روی نمونه حیوانی خوک می‎پردازیم.

استفاده از استنت آنوریسم و بررسی تغییر شکل آئورت پس از درمان اندووسکولار آئورت

در این تحقیق به بررسی سه ساله تاثیر استنت آنوریسم و ایحاد تغییر شکل آئورت می‎پردازیم.

استنت آنوریسم MFM در درمان آنوریسم سینه ای شکمی آئورت و دایسکشن نوع B

در این مقاله به بررسی اثربخشی استنت آنوریسم در درمان دایسکشن نوع B و نتایج یک ساله درمان می پردازیم.

درمان آنوریسم آئورت سینه ای – شکمی با استنت آنوریسم MFM

در این مطلب، درمان آنورییسم آئورت سینه ای شکمی با استفاده از استنت آنوریسم را بررسی می‎نماییم.

استفاده از استنت آنوریسم MFM در درمان آنوریسم پیچیده شریان ایلیاک

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت آنوریسم MFM برای درمان آنوریسم پیچیده شریان ایلیاک می‎پردازیم.

استفاده از استنت آنوریسم در درمان آنوریسم شریان کلیوی

در این مطلب ضمن معرفی انوریسم شریان کلیوی به بررسی استفاده از استنت آنوریسم MFM در درمان این بیماری خواهیم پرداخت.

استفاده از استنت آنوریسم MFM در دایسکشن نوع B آئورت

در این مطلب به بررسی دایسکشن نوع B آئورت و استفاده از استنت آنوریسم MFM در درمان آن می‎پردازیم.

استفاده از استنت آنوریسم در درمان دایسکشن نوع A آئورت

در این مطلب به توضیح دایسکشن نوع A آئورت و استفاده از استنت آنوریسم MFM برای درمان آن می‎پردازیم.

استفاده از استنت آنوریسم MFM و استنت گرافت بصورت همزمان

در این تحقیق به بررسی درمان آنوریسم پیچیده آئورت سینه ای شکمی با استفاده از استنت آنوریسم و استنت گرافت می‎پردازیم.

عملکرد استنت آنوریسم در بیمارانی با پاتولوژی سینه ای – شکمی پیچیده

در این مطلب به بررسی عملکرد استنت آنوریسم در بیمارانی با پاتولوژی سینه ای شکمی پیچیده می پردازیم.

مورفولوژی آنوریسم و تشخیص احتمال پارگی

با بررسی مرفولوژی آنوریسم، به ارائه پارامترهای تاثیرگذار بر پارگی عروق می‎پردازیم.

درمان آنوریسم در آئورت و شریان ایلیاک توسط استنت آنوریسم MFM

هدف از این مطالعه بررسی و آنالیز روش درمانی اندووسکولار با استفاده از استنت آنوریسم MFM می‎باشد.

استفاده از استنت آنوریسم MFM برای درمان آنوریسم ساکولار شریان رنال در کلیه

در این مقاله بره بررسی آنوریسم شریان رنال و نحوه درمان آن با استفاده از استنت آنوریسم MFM می‎پردازیم.

عوامل موثر در رشد آنوریسم آئورت شکمی اینفرارنال

در این مطلب به بررسی عوامل موثر در رشد آنوریسم آئورت شکمی می‎پردازیم.

استنت آنوریسم MFM و استفاده در آنوریسم پاپلیتیال

در این مقاله به بررسی استفاده از استنت آنوریسم در انوریسم پاپلیتیال و نتایج موفقیت آن در این ارتباط می‎پردازیم.

ارزیابی درمان آنوریسم آئورتی شکمی با استفاده از استنت گرافت و استنت MFM

در این مطلب به بررسی چهار استنت گرافت و استنت آنوریسم MFM می‎پردازیم.

درمان اندوواسکولار آنوریسم محیطی و احشایی با استفاده از استنت انوریسم

در این مقاله به توضیح آنوریسم محیطی و احشایی و تاثیر استفاده از استنت آنوریسم در درمان این نوع انوریسم می پردازیم.

استفاده از استنت انوریسم MFM در درمان آنوریسم شریان کلیوی

در این مطلب ضمن ارائه توضیحاتی در ارتباط با آنوریسم شریان کلیوی، به بررسی تاثیر استفاده از استنت آنوریسم MFM در درمان این آنوریسم می پردازیم.

تکنولوژی استنت انوریسم MFM: انقلابی در درمان بیماران آنوریسم

در این مقاله به توضیحات بیشتری در ارتباط با استنت آنوریسم MFM و نقش آن در درمان آنوریسم آئورت سینه ای شکمی ارائه خواهیم کرد.

انواع استنت آنوریسم

در این مقاله سعی داریم انواع استنت آنوریسم را به همراه مزایا و معایب آنها به شما معرفی کنیم

استفاده از استنت انوریسم MFM برای آنوریسم آئورت پیچیده

هدف از این مطالعه بررسی کارآمدی و موثر بودن استنت آنوریسم کمپانی Cardiatis در درمان آنوریسم آئورت پیچیده می‎باشد.

استنت چیست؟

در این مطلب به معرفی استنت و کاربرد آن خواهیم پرداخت.

نتایج یک ساله پس از درمان آنوریسم سینه ای شکمی (TAAA)

در این مطلب ضمن برشمردن مزایای استفاده از استنت آنوریسم در درمان آنوریسم TAAA، نتایج تحقیقی در فرانسه را ارائه می نماییم.

تاثیر استنت آنوریسم MFM در درمان قوس آئورت و آئورت سینه ای – شکمی

در این مطلب تاثیر استنت انوریسم در درمان قوس آئورت و آئورت سینه ای – شکمی بررسی شده است.

آنوریسم چیست؟

در این مقاله ضمن تعریف آنوریسم به معرفی انواع انوریسم، علل و نحوه درمان آنوریسم خواهیم پرداخت.